Европейските Зелени ще предизвикат дебат в европейския парламент заради опорочените местни избори в България

Конгресът на Европейската Зелена Партия (ЕЗП), провел се в Париж на 10-13.11.2011, прие извънредна резолюция осъждаща начинa на провеждане на изборите на 23.10.2011 в България. Конгресът реши да предизвика специален дебат на Европейския парламент, занимаващ се с проблемите на демокрацията в България.

Резолюцията беше предложена от „Зелените“ и внесена от делегациите на Германия, Холандия, Гърция, Франция, Австрия и Ирландия и получи единодушна подкрепа.

Четете тескта на резолюцията тук

Зелените бяха представени в Париж от съпредседателя Георг Тупарев и Боряна Хрисимова.