Новата европейска стратегия за полезните изкопаеми – пресконференция на ПП Зелените – 19.11.2011 г. – БТА

Сред акцентите на пресконференцията ще бъдат:
– Докладът по стратегията за ефективно и безопасно ползване на полезните изкопаеми в Европа на зеления евродепутат Бютикофер.
– Мястото на българската минна индустрия в европейската стратегия за полезните изкопаеми.
– Законодателни предложения на ПП ‘Зелените’ за подземните богатства с цел намаляване екологичния риск и повишаване икономическата ефективност за България.
Участници:
Райхард Бютикофер – Заместник председател на Групата на Зелените в Европейския Парламент
Георг Тупарев – Съпредседател на ПП „Зелените“
Борислав Сандов – член на Националния съвет на ПП „Зелените“
Организатор:
ПП „Зелените“
19.11.2011 г. / 11.00 ч. / БТА