(Обновена) ПОКАНА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА “ЗЕЛЕНИТЕ” – СОФИЯ, 28 – 29 ЯНУАРИ 2012 Г.

Здравейте, Зелени!

На 28 и 29 януари 2012 г. (събота и неделя) Политическа партия „Зелените“ ще проведе редовното си Национално Събрание. На него ще бъдат дискутирани резултатите от местните избори през току-що приключилата 2011 г., проблемите и перспективите пред партията, коалиционната политика, и разбира се, участието на Зелените в предстоящите през 2013 г. (а може би и по-рано в зависимост от развитието на политическата обстановка) избори за депутати в Народното събрание и Европейския парламент през 2014г. Това са много значими за партията въпроси и широкото представителство на всички местни организации е изключително важно. Вероятно ще се очертаят и редица други теми за обсъждане и решаване. Очертават се обширни дискусии и вземане на важни решения, което налага Националното Събрание да се проведе отново като двудневно, както беше и през април 2011 г., вместо за един ден, каквато беше практиката ни в периода 2008-2010 г.
За ваше улеснение разделихме информацията в отделни прозорци, за да подберете само тази, която ви е нужна.

Дневен ред на събранието
Място на провеждане на националното събрание
Информация за делегатите желаещи да ползват нощувка в хотела на БАН

КАК ДА УЧАСТВАТЕ В НАЦИОНАЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ:
Изисквания за редовно членство в Зелените
Ако сте редовен член на Зелените, но не членувате в никоя от местните организации
Ако сте редовен член на функционираща местна организация
Заявление за регистрация на националното събрание
Потвърдителен имейл от наша страна
Обобщен календар на посочените четири важни дати

НАДЯВАМЕ СЕ ДА ВИ ВИДИМ НА 28 ЯНУАРИ В СОФИЯ!

С уважение:

Офелия Георгиева
(организационен секретар на Зелените)