ЗЕЛЕНИТЕ искат яснота, отговорност и гражданско участие в местното управление – от дискусията на 15 февруари

Дискусия на 15.02.2009Четвъртата поредна открита дискусия от кампанията „Да върнем държавата на гражданите“, която ЗЕЛЕНИТЕ инициираха на 18.01.2009, се състоя днес в залата на „Славянска“ 6. Темата беше МЕСТНИ ВЛАСТИ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ, ОБЩИНСКА И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
ЗЕЛЕНИТЕ предлагат нови принципи на избор и контрол над управлението на кметски наместници, кметове, кметове на общини, техните правомощия и отговорности с процедури за отзоваване. Сега съществуващите принципи на местно управление водят до създаване на местни феодални власти, особено в малки отдалечени общини, където гражданите нямат никакъв контрол и възможност за такъв.
Сред принципите, които ЗЕЛЕНИТЕ“ предлагат, са: отзоваване на кметския наместник с 35% от местното население, издигане на кандидатура с подписка от 25% от населението, която се одобрява от разширен общински съвет (общински съвет и гражданска квота). Кметският наместник да дава тримесечен отчет и програма за следващите три месеца пред местното население и да има съвещателен глас в общинския съвет. Кметът да може да бъде отзован с подписка от 35% от населението, да има съвещателен глас в общинския съвет, да предлага шест-месечни отчет и програма, да е член на настоятелствата на училища, читалища и детски градини. Тези настоятелства се отчитат пред гражданите. Районирането на кметствата да бъде направено не само спрямо живущите на определената територия, но и спрямо съществуващите генерирани доходи като данъци и ресурси от района.
Общинските съветници да бъдат избирани от един район, който да представляват, и да са живущи в него, както и да бъдат отзовавани от 35% от имащите право на глас. Общинските съветници носят солидарна колективна отговорност при взети решения в ущърб на обществения интерес – отговарят с личното си имущество/респективно НПК.
Общинският кмет се отзовава с 35% от местното население, прави шестмесечен отчет, осигурява гражданска квота в управлението на общинските фирми. Да има пълна прозрачност на решенията и заседанията на общинския съвет – регулярни бюлетини, интернет страници, публикации, общинска телевизия, общинско радио.
Областните управители – пряк избор от областта, областният съвет се избира по два възможни начина – чрез представителство на общинските съвети или с пряк избор, с всички произтичащи от прекия избор права и задължения. Местните референдуми са най-важният лост за управление на природните ресурси и важни обществени решения, както и граждански контрол над администрацията и управлението.

Други точки от предложенията на ЗЕЛЕНИТЕ са:
• Регионални омбудсмани с пряк избор и права на обществен обвинител.
• Местен референдум като работещ механизъм. Електронно гласуване на местни референдуми.
• Местна законодателна инициатива.
• Постоянна местна изборна администрация.
• Он-лайн регистър на всички проведени гласувания в общинския съвет.
Присъстващите неправителствени и граждански организации взеха активно участие в дискусията с мнения и предложения. ЗЕЛЕНИТЕ отново призоваха за дискусия и активно взаимодействие при оформянето на идеите, както и търсене на конкретни начини за тяхното решаване.

За повече информация:

Блог на кампанията: bulgariangreens.blogspot.com
Е-mail: (zelenite@gmail.com)

СЛЕДВАЩА ДИСКУСИЯ:

22 февруари
Тема: Съдебна система
/ Иван Костадинов: 0877 201 791/

Текстът във файлов формат Дискусия на 15.02.2009