Потвърдителен имейл от наша страна

След проверка на редовността на членовете, заявили желание да участват в Националното Събрание, одобрените делегати ще получат потвърдителен имейл не по-късно от 21 януари 2012 г.
Неплатилите членския си внос ще бъдат приканени да го заплатят в оставащия до Националното Събрание срок, ако членуват в партията отпреди януари 2011 г.

Всички останали (нередовни членове на партията, редовни но неодобрени кандидат-делегати, граждани, симпатизанти и др.) могат да присъстват в залата като гости, но единствено и само ако наличният капацитет от места в залата не е запълнен от редовните делегати. Гостите нямат право на глас при гласуванията, но имат право на изказвания.