Обобщен календар на посочените четири важни дати

– 15 януари 2012 г.: Краен срок за изпращане до ofelia.georgieva@zelenite.bg на заявление за регистрация от членове на Зелените, нечленуващи в местни организации

– 18 януари 2012 г.: Краен срок за изпращане до ofelia.georgieva@zelenite.bg на протокол от заседание на местната организация на Зелените, на което са били избрани делегатите на МО, и на индивидуалните заявления за регистрация от всеки делегат.

– 21 януари 2012 г.: Одобрените делегати ще получат потвърждение заедно с предварителните версии на някои основни документи и доклади, които ще се разглеждат на Националното Събрание.

– 28 и 29 януари 2012 г.: Национално Събрание на Зелените в гр. София, Дом на учения при БАН, бул. “Шипченски проход” № 50.