Дневен ред

През двата дена на националното събрание от 9 до 10 часа ще тече регистрация на делегатите. Същинската работа започва от 10 часа. Следва примерен дневен ред, който ще бъде гласуван в началото на националното събрание.

Ден първи:

1. Отчет на НС

2. Отчет на КС

3. Отчет за изборите

4. Прием на нови членове

5. Проект на план за действие за 2012

6. Номиниране на нов състав на ИС и НС

7. Политики на Зелените – приоритети.

 

 

Ден втори:

1. Анализ на изборите като цяло и изборната обстановка в страната.

2. Ситуиране на зелените в политическата сцена в страната.

3. Избор на нов състав на ИС и НС

4. Стратегия за избори 2013 и след това

5. Избор на предизборен щаб