Зелените търсим офис асистент

Във връзка с разгръщането на дейността си, Политическа Партия „Зелените” обявява позиция за:

Офис асистент

На тази позиция Вашите основни отговорности ще включват да:
•    Взамодействате ефективно с ръководството на ПП „Зелените”, местните организации и с координаторите на кампании;
•    Администрирате събирането на членски внос и поддържате бази данни;
•    Организирате нормалното функциониране на офиса;
•    Участвате в подготовката на срещи, кампании и обучения;
•    Информирате нови членове, симпатизанти и граждани – в офиса и по телефона.

Като подходящият кандидат Вие:
•    Споделяте ценностите на Зелените;
•    Притежавате отлични организаторски и административни умения;
•    Демонстрирате отговорно и проактивно отношение към работата;
•    Притежавате отлични умения за работа с MS Word и MS Excel;
•    Умеете да създавате взаимоотношения, базиращи се на конструктивност и доверие;
•    Способен сте да организирате и комуникирате дейности на различни нива в организацията;
•    Можете да поддържате уеб-сайт или имате желание да се научите;
•    Владеете английски език на добро ниво.
„Зелените” Ви предлагат:
•    Работа с мотивирани и обществено-ангажирани хора;
•    Месторабота в кв. Лозенец;
•    Работа на половин работен ден с възможност за гъвкаво работно време;
•    Граждански договор с брутно месечно възнаграждение от 400 лв.;
•    Назначение от 1.03.2012 г.

При интерес от Ваша страна, моля изпратете CV-то си и кратко мотивационно писмо до 05.02.2012 г. на е-мейл ofelia.georgieva@zelenite.bg с тема на е-мейла „обява за офис асистент”.

ПП “Зелените” се ангажира да даде обратна връзка на всички получени кандидатури.
Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. ПП “Зелените” се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма освен за целите на настоящия подбор.