„Да върнем държавата на гражданите“ – Местни власти, Местно самоуправление, Общински съвети – анонс за дискусията на 15.02.2009

Кампанията „Да върнем държавата на гражданите“, която ЗЕЛЕНИТЕ инициираха на 18.01.2009, продължава с поредната от серия обществени дискусии за промяна в устройството на държавата, които ще се провеждат всяка неделя от месец февруари.

Темата за 15 февруари е МЕСТНИ ВЛАСТИ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ, ОБЩИНСКА И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ.

ВЪПРОСИ:
• Кметски наместници, кметове, кметове на общини – райониране, избор, правомощия, отговорности, процедура за отзоваване.
• Областни управители – избор, правомошия, отговорности, процедура за отзоваване.
• Общински съвет – райониране, избор, правомощия, солидарна индивидуална отговорност като членове на колективен орган, начини за отзоваване.
• Ефективен граждански контрол върху законосъобразността на административните решения и прозрачност на администрацията и решенията на общинските съвети.
• Регионални омбудсмани с пряк избор. Права на обществен обвинител.
Местен референдум – електронно гласуване.
• Местна законодателна инициатива.
• Постоянна местна изборна администрация.
Общинско радио, кабелна телевизия.
• Он-лайн регистър на всички проведени гласувания в общинския съвет.

РЕГЛАМЕНТ:

Дискусията трае два часа, с изложение не повече от три минути на човек.
Ние ще представим въпросите и нашата позиция за тях. Очакваме вашето активно включване с коментари и позиция.

Кампанията за промяна в устройството на държавата, която започнахме на 18.01.2009 г. продължава. Ние, ЗЕЛЕНИТЕ, имаме ясна и конкретна позиция за решение на проблемите в сега съществуващото статукво в държавата, което според нас не функционира. Съвместно с организации от Коалицията „За да остане природа в България“ се обръщаме към всички граждани, граждански сдружения, неправителствени организации и политически организации, които намират, че сега съществуващото статукво в държавата не функционира и трябва да се промени. Предлагаме равнопоставен диалог, в който може да участва всеки – граждани, граждански сдружения, неправителствени организации и политически организации, медиите като равнопоставен партньор в гражданското общество.

Нашите идеи са публикувани на страницата ни тук, но можете да се свържете с нас и на: bulgariangreens.blogspot.com;
e-mail: (zelenite@gmail.com).

За повече информация: Христо Генев: 0889 41 89 26

СЛЕДВАЩА ДИСКУСИЯ:

22 февруари
Тема: Съдебна система
/ Иван Костадинов: 0877 201 791/

Моля потвърдете участието си на: zelenite@gmail.com
или телефони: Деница Петрова (0889 880 908)

Приканваме хората, които няма да могат да участват лично, да съдействат с организация на подобни дискусии извън София.

ЗЕЛЕНИТЕ
bulgariangreens.blogspot.com
zelenite@gmail.com

Текстът на поканата във файлов формат Покана за дискусията на 15.02.2009