Въпросът с ACTA трябва да бъде решен окончателно

Политическа партия „Зелените“ осъжда решението на правителството на България да изчака да бъде изработена единна европейска позиция по АСТА (търговското споразумение за борба с фалшифицирането) и настоява за оттегляне на подписа на България от споразумението. Особено след като ЕС отложи гласуването по този въпрос в Европейският парламент.
Спирането на процедурата по ратификацията на АСТА от страна на българското правителство на практика няма правна стойност. Проблемът е поставен ‘на пауза’ от правителството, което е недостатъчно. Трябва да е подчертано и доказано, че страната ни оттегля подписа си от международния договор.
Правителството трябва да осъзнае, че АСТА заслужава сериозно внимание и едно-единствено категорично действие – „Не на АСТА!”.

„Зелените“ настояват правителството да отстоява българските национални интереси, да спазва демократичните принципи и основните човешки, граждански, социални, икономически и политически права, провъзгласени в Конституцията.

„Зелените“ принципно винаги сме се ангажирали с позиции за човешките права и за интернет свободите. През 2010 „Зелените“ бяхме съорганизатори на националния протест срещу промените в Закона за електронните съобщения (14.01.2010г.), и по-конкретно срещу следенето от службите на телефонните разговори и кореспонденцията в интернет.

Друг сериозен проблем, който би възникнал от прилагането на това споразумение, е ограничаването на информация относно опасни за човека продукти, флуиди и разтвори и др., които все по-лесно ще се крият под наименованието „търговска тайна” и ще излагат на риск околната среда и човешкото здраве. Още повече, тези търговски тайни ще бъдат използвани най-вече от транснационални корпорации, които и сега крият обществено значими факти и информация като състава на химикалите за фракинг, състава на храни и напитки, хибриди на семена и т.н.

Друг сериозен проблем, произтичащ от АСТА, са зависимостите на обществото от монополи, олигополи и картели в сектора на земеделието, храните и генеричните лекарства. Дребните производители, малкия и среден бизнес ще бъдат съсипани и заменени от корпорации, които купуват все по-скъпите патенти.

Патентите в земеделието, храните и лекарствата ще доведат и до увеличение на крайната цена на продуктите, като в същият момент ще намалят цената на първичната суровина – природния продукт. Така бедните страни, които основно изнасят непреработена продукция, ще стават по-бедни,  а богатите страни и компании ще се окрупняват и забогатяват. За съжаление България също попада сред страните-износителки на непреработена първична суровина и това пряко ще доведе до загуби за всички българи, като обезцени българския продукт на международния пазар. До момента 22 държави в Европейския съюз са подписали ACTA. Германия, Естония, Словения, Кипър и страните от БРИК (Бразилия, Русия, Индия и Китай) все още категорично отказват да ратифицират търговското споразумение. Други оттеглили се страни са Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Латвия, Литва, а в САЩ над 35000 души подписаха петиция за спирането на АСТА.
Буди внимание и фактът, че двете основни организации за защита на интелектуалната собственост: Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), която е в основата на 95 на сто от споразуменията в света в тази област, и Световната търговска организация (WTO), която е в основата на така нареченото споразумение „ТРИПС”, свързано с търговските аспекти на интелектуалната собственост – до момента официално стоят встрани от споразумението.

Ние отхвърляме всяка форма на нарушаване на основни граждански права и настояваме за неприкосновеност на свободата и тайните на кореспонденцията в глобалната мрежа.
Отхвърляме всяка приоритетна защита на интересите на големите компании – правоносители за сметка на гражданските права. Присъединяваме се към евродепутатите от Групата на Зелените, които на 14.02.2012 в Страсбург протестираха срещу АСТА с искане Европейският парламент да отхвърли споразумението. Призоваваме и останалите евродепутати да се обявят и гласуват срещу АСТА.

Настояваме да не бъде неглижиран многохилядният протест срещу АСТА (11.02.2012 г.), който се проведе в 19 града на България, но не беше излъчван директно от водещите медии (само в София присъстваха над 10000 души). Хората протестираха не срещу авторските права, а срещу нарушението на човешките права и срещу тайното подписване на АСТА.

Призоваваме всички български граждани да се включат в протеста на 25 февруари и да  подчертаят позицията си, че не желаят България да е страна по това скандално споразумение!