Общоселско събрание протестира срещу беззаконието в община Симитли по повод закриването на училището в село Брежани

На 08.02.2009 г. в село Брежани, община Симитли, от 19.00 ч. се събраха голяма част от жителите на селото, за да научат истината за закриването на основно училище „П.К.Яворов“. На събранието присъстваха и представители на ЗЕЛЕНИТЕ, които от самото начало на проблема заемат активна позия и защитават интересите на хората от с. Брежани. Срещата разясни проблемите и нарушенията в действията на държавната и местна власт, незачитането на законите на държавата и липсата на прозрачност в действията им, което има драстични последствия за местното население.
Разгледаха се варианти за решаване на проблема със започналата процедура за затваряне на училището в с. Брежани, нарушенията на административния и законов ред. Целият случай е симптоматичен пример за проблемите в България, които породиха кампанията на ЗЕЛЕНИТЕ за промяна на устройството на държавата, започнала на 18.01.2009 г.
Жителите на село Брежани единодушно гласуваха да продължат борбата си за запазване на училището и да получат справедливост относно всички нарушения и престъпления извършени от местната администрация.

За повече информация:
– Малина Читалова, инициативен комитет, Брежани: 0878 37 07 10
– Христо Генев, ЗЕЛЕНИТЕ: 0889 41 89 26

Фактология на проблема:
1. Заповед Номер РД 14-19/от 15.04.2008 г. на министъра на образованието и науката за закриване на ОУ „П.К.Яворов“ в с. Брежани, ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – с.Полето, ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – с. Черниче, ОУ „П.К.Яворов“ – с.Полена и преобразуването им в СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – с. Крупник, община Симитли, област Благоевград, считано от 01.09.2008 г.

2. Жалби от 06.2008 г. от инициативния родителски комитет – с.Брежани във връзка със закриването на основно училище „П.К.Яворов“ в с. Брежани, община Симитли и преобразуването му в СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с.Крупник: до Омбудсмана на Република България, МОН, Висшия административен съд.

3. Отговор от Омбудсмана на Република България, Гиньо Ганев, от 21.07.08, която гласи, че „конкретният случай може да се определи като проява на лоша администрация от страна на местната власт“ – а именно: липса на информация от страна на местната власт за предстоящото закриване на селското училище и причините, обосновали това решение, общоселско събрание за дискутиране на създалата се ситуация с комисиите по образование към общините преди заседанията на общинските съвети, както и непредоставената законова възможност за обжалване на взетите решения, поради късното разкриване на информацията. Във връзка с това, на основание чл.19, ал.1, т.4 от Закона за омбудсмана заключението е препоръка до кметовете на община Симитли и село Брежани за дискусия с жителите на с.Брежани и мерките, които общината предвижда за безпрепятствено пътуване на децата при тежки метеорологични условия.
До този момент – 08.02.2009 г. нищо по този въпрос не е направено. Отговорът на МОН и последвалото писмо от МОН бяха получени чрез искане за достъп до информация (ЗДОИ) на 03.10.2008 г. от Малина Читалова, тъй като до тази дата отговорите на жалбата и последвалото писмо не бяха получени по нормалния начин.

4. Отговор от Министерство на образованието и науката от 22.07.2008 г. гласи „…общинският съвет е формиран от населението на съответната обшина, за да се самоуправлява чрез него и да решава основните въпроси и задачи с местно значение. При спазване на принципа на децентрализация, МОН се съобразява с този факт и следи за законосъобразността на актовете… предвид гореизложеното ви уведомяваме, че при спазване на регламентираната процедура е издадена заповедта за закриване на училището в Брежани.“

5. Върховният административен съд изпраща разпореждане, с което приема за разглеждане жалбата на жалбоподавателя от 30.07.2008 г. Впоследствие, делото е насрочено за гледане през 2009 г. Това разпореждане достигна до жалбоподавателя фалшифицирано, с изменено съдържание, указващо че няма да има дело, образувано от ВАС. Писмото достига и без плик, предадено лично от кметския наместник. Връчено по този начин, това нарушава неприкосновеността на личната кореспонденция и редица други закони.

6. На 29.07.2008 г. е изпратено писмо от МОН, дирекция Координация и контрол на средното образование, до кмета на община Симитли и до началника на РИО – Благоевград, което гласи, че тъй като срещу заповедта на преобразувне на училищата е подадена жалба до Върховния административен съд и съгласно чл.166, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, оспорването спира изпълнението на административния акт. С това разпореждане се спира закриването на горепосочените училища и преобразуването им. Писмото е укрито от гражданите и достига до тях чрез Закона за достъп до обществена информация.

ЗЕЛЕНИТЕ
bulgariangreens.blogspot.com
е-поща: zelenite@gmail.com