Общоевропейска декларация срещу фракинга

Ние, коалицията на природозащитни и здравни обществени организации, имаме сериозни опасения относно метода хидравлично разбиване (фракинг) за проучване и добив на шистов газ, нефт от битуминозни шисти и газ от въглищни пластове (Coal Bed Methane) в Европа.

С пълния текст на декларацията можете да се запознаете на следния линк.