ЗЕЛЕНИТЕ искат ясно разпределение на отговорността в администрацията

Необходимо е още създаване на съвет за устойчиво развитие и забрана за достъп на офшорни компании до еврофондове и други публични средства

На 8 февруари 2009 г. в залата на Славянските дружества на ул. „Славянска“ 6 се състоя поредната дискусия от кампанията на ЗЕЛЕНИТЕ за промени в устройството на държавата. Общата тема на тази дискусия беше „АДМИНИСТРАЦИЯ, ЕВРОФОНДОВЕ, ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА“. Съпредседателят на ЗЕЛЕНИТЕ Петко Ковачев и членът на Националния съвет Драгомир Константинов изнесоха част от конкретните предложения на ЗЕЛЕНИТЕ за реформа, сред които:

• Персонална отговорност в администрацията вместо сегашната анонимност;
• Премахване на прекомерната централизация и йерархизация в работата на институциите;
• Разпределение на отговорностите на различните административни нива;
• Създаване на Съвет за устойчиво развитие, който да оценява новото законодателство и да координира работата на институциите;
• Участие на гражданските организации в процеса на нормотворчество от самото му начало;
• Недопускане на офшорни компании в използването на европейските фондове, в публично-частни партньорства и в търгове, в които има средства от държавния или общинските бюджети.

ЗЕЛЕНИТЕ и присъстващите представители на неправителствени организации, политолози и граждани бяха единодушни, че само сериозна административна реформа може да сложи край на хаоса и безотговорността в администрацията и липсата на комуникация между институциите, за които проблеми бяха посочени драстични примери. ЗЕЛЕНИТЕ предлагат да се създаде независим Съвет за устойчиво развитие, който да координира както новото законодателство, така и провеждането на свързаните с него политики. Такъв Съвет успешно функционира в Република Унгария, а подобни механизми се използват и в други европейски страни. Участници от публиката насочиха вниманието към притеснителния факт, че дори когато български институции биват осъдени по граждански иск, виновните чиновници на практика никога не биват наказани, а глобите се плащат от данъкоплатците. Ясно бе акцентирано върху нуждата от гражданско образование, за да свикнат българските граждани да отстояват своите права и да търсят отговорност от своите институции. Изтъкна се лошият опит на България с предоставянето на комунални услуги на офшорни компании. Често неясното финансиране и размитата отговорност на „офшорките“ бяха сред посочените доводи за забрана или ограничение на техния достъп до публични средства. Посочена бе необходимостта от ясни, общи правила за конституирането на консултативните органи и за техните правомощия. Публиката допринесе и с предложение за незабавно въвеждане на стопроцентово проектно финансиране за министерствата при изготвяне на годишния бюджет и последваща независима гражданска оценка.

Следващи срещи – открити дискусии от кампанията „Да върнем държавата на гражданите“:

15 февруари 2009 г., тема: МЕСТНИ ВЛАСТИ (ОБЩИНСКА И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ), Водещ: Христо Генев: 0889 41 89 26

22 февруари 2009 г., тема: СЪДЕБНА СИСТЕМА, Водещ: Иван Костадинов: 0877 201 791

Очакваме ви в залата на ул. „Славянска“ 6, от 12 до 14 ч.

За повече информация:

Андрей Ковачев: 0887 788 218
Петко Ковачев: 0888 420 453
Христо Генев: 0889 41 89 26

Моля потвърдете участието си в дискусиите на zelenite@gmail.com или телефони:
Деница Петрова (0889 880 908)
Найден Чакъров (0897 764 740)

Приканваме хората, които няма да могат да участват в дискусиите лично, да съдействат с организация на подобни дискусии извън София.

ЗЕЛЕНИТЕ
bulgariangreens.blogspot.com
zelenite@gmail.com

Текстът във файлов формат Дискусия на 08.02.2009