Становище на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ” относно управлението на парите от „Сребърния фонд”

Във връзка с полемиката около промените в Закона за държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система (по-известен като Сребърния фонд), от ПП “Зелените” заявяваме, че е нужно дебатът да се концентрира върху това как може да се попълни фондът с повече средства, а не как да се изхарчат съществуващите. Демографската обстановка в България изисква наличието на значителни парични резерви за посрещане на свръхдефицитите в пенсионната система след 2018 година. Натрупаните досега около 2 милиарда лева средства са крайно недостатъчни за тази цел. Краткосрочното мислене при управлението на държавните финанси може и да затваря бюджетните дупки в момента, но отваря пропаст за след години.

За предотвратяване на бъдещите дисбаланси, “Зелените” предлагаме следните мерки:

1. държавата да прехвърли в Сребърния фонд по 20% от капитала на всички държавни дружества, включително Български енергиен холдинг (БЕХ), Летище София и други. По този начин дивиденти от тези компании ще постъпват по сметката на фонда. Срок – до края на 2012 година

2. продажба на 10% от капиталите на БЕХ и Летище София на фондовата борса. Съгласно сегашния закон средствата от сделките ще постъпят в Сребърния фонд. Освен това листването на тези компании на борсата ще направи управлението им много по-прозрачно. Те ще са длъжни редовно да публикуват тримесечни отчети, както и да оповестяват веднага всяка по-важна информация, свързана с дейността им. Това ще реши и проблемът със съмненията за неефективно управление на тези дружества. В същото време държавата ще запази пълния си контрол върху тях. Срок – до края на 2013 година.

3. продажба на фондовата борса на прехвърлените към Сребърния фонд пакети от по 20%, когато дойде време за покриване на свръхдефицита в пенсионната система. Срок – 2018-2022 година.

Чрез тези мерки, както и с по-ефективното управление на активите на фонда, натрупаните средства в него, според нашите разчети, трябва да достигнат поне 5 млрд. лева в рамките на следващите 10 години.

Колкото до управлението на наличните парични активи, от Зелените считаме че сегашното законодателство предлага достатъчно решения в тази насока, които не се използват въобще. Съответно на този етап няма нужда от нормативни промени, които да разрешат част от активите на фонда да се влагат в български книжа. Според нас разумният им мениджмънт би бил БНБ да инвестира средствата в консервативни инструменти директно от името на фонда. В момента централната банка получава цялата доходност от тези инвестиции, докато заплаща на Сребърния фонд нищожните 0.5% годишно.