Декларация на ПП „Зелените“ относно ‘разселването’ на структури на държавната власт

Разселването на структури на държавната власт:

панаирджийски номера вместо реална децентрализация и усвояване на европейските фондове

 

 

През последните седмици се наслушахме на „идеи“ за премествания офисите на различни държавни институции из България. Официални информации и вестникарски слухове пращат кое ли не министерство, агенция, холдинг, компания в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Хасково, Перник… Стигна се и до първите истерични „междусъседски“ сблъсъци от ревност, че агенцията Х или Y отивала не във Варна, а в Бургас, не в Хасково, а в Плевен… Дели ни съвсем малко време от истерията, съпътствала създаването на областите по времето на Живков през 1987 – 88 г.

 

ПП ‘Зелените’ заявява, че подобни игри обслужват единствено циментирането на централно-бюрократичната структура на държавното управление и отлагат в неизвестното бъдеще реалната децентрализация на управлението на местно и регионално ниво.

 

България е единствената държава в Европейския съюз, която няма ефективно действащо второ (регионално) ниво на управление. Областните администрации са елементарни маши на централната власт и техните функции биват променяни и допълвани не според обективната логика за децентрализирано управление, а според желанието или нежеланието на силните на деня.

 

България е единствената държава, в която финансовата децентрализация е на най-ниското ниво на развитие, ниво, близко до нулата. Това пречи на ефективното местно и регионално планиране, на въвеждането на местните инициативи, на създаването на устойчиви местни добри практики.

 

България е с неадекватна териториално-административна система, която не позволява истинско местно и регионално самоуправление.

 

Поради тази причина:

1 Не се усвояват ефективно европейските фондове. Липсата на оперативни програми, които да се управляват от регионите, спира местната инициативност, поддържа ниския жизнен статус и работи за обезлюдяването на регионите.

2 Огромен брой от българските общини бедстват, нямат нито адекватен административен капацитет, нито финансов ресурс за развитие.

3 Спират се възможности за лесно и ефективно сътрудничество между общини и региони, вкл. на международно ниво, което би довело до внедряване на полезни, евтини и ефективни решения за гражданите и бизнеса.

4 Не се поддържа адекватно местната и регионална инфраструктура. Вместо това поредното правителство финансира поредните гигантомански проекти или съмнителни бизнес-начинания.

5 Липсата на териториални звена на администрацията или ниският капацитет на съществуващите такива, от своя страна позволява България да няма събрана в достъпен вид основната информация за една държава – общ кадастър на цялата територия, регистри на сградния фонд и т.н.

6 България е страна с най-лошата демография в Европа, като негативните тенденции се засилват.

 

В най-общ план, липсата на второ ниво на регионално управление торпилира самата демокрация в България като позволява решенията да се взимат централно и без отчитане мненията на гражданите. Безконтролно се вихрят местни олигарси (мутри), някои от които успяват да се доберат до кметска власт чрез фалшификации на изборите, заплахи и купуване на гласове.

 

Вместо да се мисли за решаването на тези проблеми, правителството предлага части от българската администрация да бъдат развеждани като панаирджийски мечки из страната. Освен, че ще глътне огромни пари, този процес ще засили хаоса, ще противопостави едни региони на други и няма да повиши ефективното управление. Нито ще реши истинските проблеми.Ще се превърне в поредното необмислено харчене на публични средства без реалните публични ползи за всички граждани, каквото е изискването за разходването на публични средства в нормалните демократични страни.

 

Да не говорим, че през 2013 година, когато обещаното от сегашните „бащици на народа“ електронно правителство би следвало да направи безпредметни конкретните локации или дислокации, на която и да било висша и по-нисша администрации на България, ще лъсне цялото безсмислие на сегашната инициатива.

 

Настояваме да се прекрати всякакво практическо прилагане на нерелевантните идеи за разместване на централната администрация.

 

Настояваме за започване на процес на обсъждане на новата териториално-административна система на България, включваща реална, административна и финансова реформа и децентрализация.

 

 

ПП ‘Зелените’

31.05.2012 г.,

София