Новите ‘стари’ Подробни устройствени планове на Люлин

На 4-ти, 5-ти и 6-ти юни от 18 часа в заседателната зала на 56 СОУ „Проф. К. Иречек” ще се проведе обществено обсъждане на Подробните устройствени планове (ПУП) на Люлин 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10 част.

От Местната организация на ПП”Зелените” в Люлин остро критикуваме начина на изготвяне на „тъмно” на плановете и при фиктивно обществено обсъждане.

Възраженията ни са следните:

 

1. Фиктивно оповестяване на плановете.

В Люлин по официални данни живеят над 121 000 души, но неофициално техният брой е над 200 000. Ако беше отделен град, Люлин щеше да е петият по големина в България. За планове, засягащи живота на толкова много хора, е недопустимо и крайно недостатъчно да бъдат публично оповестени единствено чрез Държавен вестник, една местна медия и разлепянето на обяви на няколко спирки в района. Не е използвана дори възможността за известяване на гражданите чрез информационните табла в метростанциите или по електронен път.

От местната организация на ПП”Зелените” в Люлин сме против фиктивното информиране на живущите в района по толкова съществен за тях въпрос. Макар в случая да е спазено минималното законово изискване, за всички е ясно, че това е крайно недостатъчно. Настояваме:

  • Процедурата по запознаване на гражданите и обсъждане на плановете да бъде спряна поне за месец, а междувременно да се разгласи до поне 50% от домоуправителите в Люлин в срок, така че да имат поне две седмици за внасяне на възражения;
  • Да се използва активно възможността за запознаване на гражданите чрез табла в метростанциите, спирки на градски транспорт, големите хипермаркети и други обществено достъпни места;
  • Да се използва по-активно интернет за известяване на жителите на съответния район.

Също така ще поемем инициатива за промяна на Закона за устройство на територията, така че минималните изисквания за обществено оповестяване на подобни обсъждания от съществено значение за гражданите да достигат до повече жители на съответния район.

 

2. Процедурно игнориране на възраженията на гражданите.

При миналогодишното обсъждане на ПУП-овете на Люлин, живущите в района внесоха голям брой възражения срещу планираните нови постройки. „Преработените” планове в по-голямата си част не вземат под внимание тези възражения и повтарят миналогодишния им вариант. Следвайки процедурата, живущите в района, за да възразят срещу същите нови сгради, трябва отново да внесат възражения, които по съществото си да бъдат същите.

От местната организация на ПП”Зелените” в Люлин, вземайки предвид лошото оповестяване на обществени обсъждания на плановете и пълното игнориране на възраженията на заинтересованите граждани, смятаме, че това е процедурна „хватка” на общината за отстраняване на гражданите от целия процес по планиране на градската среда. Остава усещането за защита на определени частни интереси за сметка на обществените нужди.

 

3. Разпокъсано и лошо планиране.

Основните ни критики към предвижданията на новите планове са следните:

  • Все по-плътно застрояване на зелените площи;
  • Ликвидиране на буферните зелени площи около големите булеварди на Люлин;
  • Лошо планиране на училища и детски градини – Някои от тези социални сгради се строят не където има нужда, а където има място. Което от своя страна не гарантира тяхното оптимално използване и запълване с деца;
  • Липса на спортни площадки, от които има остра нужда в района;
  • Оставя се на свободната преценка на инвеститорите да решават какъв вид сгради за “обществени нужди” да бъдат изградени, вместо типът сгради, от които има нужда, да бъдат зададени в плана от проектантите. Това практически обрича да бъдат построени главно офис сгради, търговски площи и заведения, които са финансово изгодни за инвеститорите, за сметка на детски площадки, паркове и градини, които са крайно недостъчни в района;
  • Район „Люлин Център” продължава да няма подробен устройствен план, което оставя единствената голяма зелена площ в района на Люлин без поддръжка и предназначение, под формата на неизползваема поляна.
  • Планира се изграждане на паркинги на няколко нива в малкото останали зелени площи вместо да се почерпи опит от други държави, където се използва ефективно пространството и на вече съществуващи наземни паркинги, под които се изграждат такива на няколко етажа, а на покрива се изграждат зелени пространства.

От местната организация на ПП”Зелените” в Люлин призоваваме изготвителите на плановете от дирекция „Архитектура и градоустройство” към Столична община да ревизират плановете, съобразявайки обществения интерес, а не само определени частни интереси.

 

От местната организация на ПП”Зелените” в Люлин призоваваме всички софийски и национални медии да присъстват на обществените обсъждания, за да бъдат гарант за защита на обществения интерес.

За контакти: Пламен Атанасов, член на МО-Люлин – 0899 756 903; plamen.atanasov(@)zelenite.bg