Възражения на ПП ‘Зелените’ относно ПУП на ж.к. в район Люлин, София

До: Кмета на Район „Люлин”

До: Kмета на Столична  община гр.София

До: Столичен общински съвет


В Ъ З Р А Ж Е Н И Е

 

От местната организация на ПП ”Зелените” в район Люлин.

От Местната организация на ПП”Зелените” в Люлин остро критикуваме начина на изготвяне на „тъмно” на Подробните устройствени плановете и при фиктивно обществено обсъждане. Също така критикуваме и самото съдържание на плановете.

Възраженията ни са следните:

1. Фиктивно оповестяване на плановете.

В Люлин по официални данни живеят над 121 000 души, но неофициално техният брой е над 200 000. Ако беше отделен град, Люлин щеше да е петият по големина в България. За планове, засягащи качеството на живот и здравословната среда на толкова много хора, е недопустимо и крайно недостатъчно да бъдат публично оповестени единствено чрез Държавен вестник, една местна медия (остана неизвестно коя) и разлепянето на обяви на няколко спирки в района и то свалени след няколко часа от служители на фирмата по сметосъбиране. Не е използвана дори възможността за известяване на гражданите чрез информационните табла в метростанциите или по електронен път, най-вече чрез електронна поща.

От местната организация на ПП ”Зелените” в Люлин сме против фиктивното информиране на живущите в района по толкова съществен за тях въпрос. Макар в случая да е спазено минималното законово изискване, за всички е ясно, че това е крайно недостатъчно. Настояваме:

 • Процедурата по запознаване на гражданите и обсъждане на плановете да бъде спряна поне за месец, а междувременно да се разгласи до поне 75% от домоуправителите в Люлин в срок, така че да имат поне две седмици за обсъждане и внасяне на възражения;
 • Да се използва активно възможността за запознаване на гражданите чрез информационните табла в метростанциите, спирки на градски транспорт, големите хипермаркети и други обществено достъпни места, така че да имат няколкоседмичен срок за внасяне на възражения и предложения;
 • Да се използва по-активно интернет и електронната поща за известяване на жителите в Люлин;

Успоредно с това ни възражение ще предприемем инициатива за законова промяна, така че минималните изисквания за обществено оповестяване на подобни обсъждания от съществено значение за живущите в съответния район да достигат до повече жители.

2. Процедурно игнориране на възраженията на гражданите.

При миналогодишното обсъждане на ПУП-овете на Люлин, живущите в района внесоха голям брой възражения срещу планираните нови постройки. „Преработените” планове в по-голямата си част не вземат под внимание тези възражения и повтарят миналогодишния им вариант. Следвайки процедурата, живущите в района, за да възразят срещу същите нови сгради, трябва отново да внесат възражения, които по съществото си да бъдат същите. Считаме, че подобно пренебрежително отношение към гражданите, живущи в района, е абсолютно недопустимо и неприемливо.

От местната организация на ПП”Зелените” в Люлин, вземайки предвид лошото оповестяване на обществени обсъждания на плановете и почти цялостното игнориране на възраженията на жителите на Люлин след предишното обсъждане, смятаме, че това е процедурна „хватка” на общината за отстраняване на гражданите от целия процес по планиране на градската среда. Остава усещането за защита на определени частни интереси за сметка на обществените нужди и собствениците в района.

3. Разпокъсано и лошо планиране.

Основните ни критики към предвижданията на новите планове са следните:

 • Все по-плътно застрояване на зелените площи в разрез на разпоредбите на ЗУТ и ЗУЗСО, съгласно решение на Народното Събрание – ДВ бр. 70/08.08.2008г. и наложения Мораториум за застрояване в жилищните комплекси и наложения от СОС с решение №117 по протокол №60 от 13.10.2003г. Мораториум срещу уплътняването на междублоковите пространства. Всичко това води до сериозно влошаване на средата за живеене в Люлин;
 • Ликвидиране на буферните зелени площи около големите булеварди на Люлин;
 • Лошо планиране на училища и детски градини – някои от тези социални сгради се строят не където има нужда, а където има място. Което от своя страна не гарантира тяхното оптимално използване и запълване с деца, обричайки ги на празно съществуване;
 • Липса на спортни и детски площадки, от които има остра нужда в района;
 • Оставя се на свободната преценка на инвеститорите да решават какъв вид сгради за “обществени нужди” да бъдат изградени, вместо типа им да бъде предварително зададен в плана според съответните обществени нужди. Това практически обрича да бъдат построени главно офис сгради, търговски площи и заведения, които са финансово изгодни за инвеститорите, но практически не обслужват нуждите на живущите, за сметка на детски площадки, паркове и градини, културни домове и други обществено полезни сгради, които са крайно недостатъчни в района;
 • Плановете на районите се разработват отделно, без да има цялостно планиране на Люлин;
 • Район „Люлин Център” е оставен за разработване неизвестно кога в бъдещето, което оставя единствената голяма зелена площ в района на Люлин без поддръжка във вид на буренясала поляна.
 • Люлин 6, „Център”, както и части от 8, 9 и 10 остават за разработване на по-късен етап, което е доказателство за липса на цялостно планиране на Район ЖК Люлин като един комплекс и съобразяване предимно с определени частни инвестиционни интереси.
 • Планира се изграждане на надземни паркинги на няколко нива в малкото останали зелени площи вместо да се почерпи опит от други държави, където се използва ефективно пространството, като под вече съществуващи наземни паркинги се изграждат подземни такива, а на нивото на земята се изграждат зелени площи, детски и спортни площадки. В същото време много подземни паркинги в района, започнати преди 89-та година, стоят недовършени. Призоваваме те да бъдат възстановени/довършени и тогава да се мисли за нови такива.

От местната организация на ПП”Зелените” в Люлин призоваваме плановете да бъдат ревизирани, като се започне със сериозно обсъждане от какво всъщност имат нужда жителите в района. Само така ще бъде защитен обществения интерес вместо частния.

4. Ревизия за реституираните имоти в Люлин. Настояваме Столична Община и компетентните държавни органи да извършат пълна ревизия на всички реституирани имоти в Люлин поради сериозни съмнения на собствениците на жилища в района за значителни измами и корупционни схеми.

5. Разминаванията в обещанията на главния архитект и проектантите. Смятаме за крайно недопустимо Главният архитект на София Петър Диков на първото обсъждане на плановете да се ангажира публично, че няма да има надземни паркинги, а на следващия ден екипът проектанти, който е изготвил и защитава проектите, да излезе с твърдение, че надземни паркинги ще има. Такова сериозно разминаване между главен архитект и проектанти е недопустимо.

6. Неспазените ангажименти на Главния архитект – Смятаме за крайно неприемливо след близо година отлагане на обсъжданията на плановете арх. Петър Диков да представя на люлинчани планове, от които не са отстранени сгради, за които е гарантирал, че ще бъдат премахнати, и да оправдава това с грешки и невъзможност да проконтролира процеса по изготвяне.

7. Ще остане ли Люлин без ток? –  Споделяме съмненията на жителите на района за предстоящи сериозни проблеми с техническата инфраструктура в района и местата за паркиране, ако се случи планираното ново строителство. Към днешна дата са налице чести прекъсвания на електрозахранването. Ако се осъществи планираното ново строителство, това ще задълбочи сериозно проблемите на района.

Жителите на район Люлин са крайно недоволни от начина, по който са отстранени от решаването на бъдещето на района, в който живеят. Расте общественото недоволство от решаването на бъдещето на Люлин без люлинчани.