„Да върнем държавата на гражданите“ – Администрация, Европейски фондове, Публични средства – анонс за 8 февруари

ВЪПРОСИ:

• Устойчивото развитие и процедурите за вземане на решения от правителството
• Съвет за устойчиво развитие – общественото сито за проектозаконите
• Държавни агенции или изпълнителни агенции
• Разпределяне на отговорности, права и задължения на администрацията
• Участие на гражданите при подготовка на нормативни актове
• Достъп до информация
• Планиране на европейските фондове
• Използване и контрол по използването на европейските фондове
• Офшорните компании – забрана за участие или депозитни гарнации?
• Бюджетът – планиране, децентрализация, изпълнение, превишение/дефицит
• Екологична фискална реформа

РЕГЛАМЕНТ:

Дискусията трае два часа, с изложение не повече от три минути на човек.
Ние ще представим въпросите и нашата позиция за тях. Очакваме вашето активно включване с коментари и позиция.

Кампанията за промяна в устройството на държавата, която започнахме на 18.01.2009г., продължава. Ние, ЗЕЛЕНИТЕ, имаме ясна и конкретна позиция за решение на проблемите в сега съществуващото статукво в държавата, което според нас не функционира. Предлагаме равнопоставен диалог, в който може да участва всеки – граждани, граждански сдружения, неправителствени организации и политически организации, не на последно място и медиите.
Нашите идеи са публикувани на страницата ни тук, но можете да се свържете с нас и на: bulgariangreens.blogspot.com; e-mail: (zelenite@gmail.com).

СЛЕДВАЩИ ДИСКУСИИ:

15 февруари
Тема: Местни власти (общинска и областна администрация)
/Христо Генев: 0889 418 926/

22 февруари
Тема: Съдебна система
/Андрей Ковачев: 0887 788 218/

В залата на Славянското Дружество в България,
ул. „Славянска“ N. 6, София, от 12 до 14 ч.

Моля потвърдете участието си на: zelenite@gmail.com
или телефони: Деница Петрова (0889 880 908); Найден Чакъров (0897 764 740)

Приканваме хората, които няма да могат да участват лично, да съдействат с организация на подобни дискусии извън София.

ЗЕЛЕНИТЕ
bulgariangreens.blogspot.com
zelenite@gmail.com

Текстът на този анонс във файлов формат Анонс за дискусията на 8 февруари