ЗЕЛЕНИТЕ искат ясно разделение на властите, двукамарен парламент, работещ закон за референдумите и избирателен кодекс

На откритата дискусия на 1 февруари 2009 г. в залата на „Славянска“ 6, ЗЕЛЕНИТЕ продължиха кампанията си за промяна на устройството на държава. Tе предложиха тезите си за ясно разделение на властите, двукамарен параламент – като баланс на различните интереси, необходимост от ясен и работещ закон за референдумите и неотложността от приемане на избирателен кодекс, който определя правилата за всички избори в държавата. Бяха дадени конкретни и ясни предложения по останалите теми:
• Устройство и правила за работа на законодателната власт
• Прозрачност на законодателната власт
• Обществена отговорност на народните представители
• Избори за Народно събрание – система, механизми и администрация
• Роля и участие на гражданите в законотворчеството
• Недостатъци и проблеми в сега съществуващата система и практика на законотворчество
• Ролята на президента. Необходима ли е тази институция и каква е нейната цел?
• Национални референдуми
• Местни референдуми референдуми по национални проекти.

В хода на дискусията присъстващите представители на неправителствени организации, политически партии и граждани, в голямата си част, подкрепиха идеите на ЗЕЛЕНИТЕ, внасяйки своите корекции и предложения. Сред опасенията, изказани на дискусията, бяха неподготвеността на обществото да приеме модела на двукамарен парламент, като алтернатива на досегашното парламентарно представителство. Обърна се внимание на съществуващия риск, при настоящата обществена среда и законодателство, прилагането на референдуми да бъде опорочено от частни корпоративни и политически интереси. Дискутиращите бяха съгласни, че трябва да се върви към промяна на Конституцията. Изказаха се различни мнения за механизма, по който това трябва да стане. Бяха дадени примери за действащи двукамарни парламенти в други държави и какви са техните принципи на представителност. Констатира се, че новият закон за референдумите в България практически лишава гражданите от възможност да се възползват от него – праг от 600 000 гласа; определяне на въпроса само от администрацията, твърде кратък срок за събиране на подписите – 20 дни. Дискутираха се избрателните системи и недостатъците на чисто мажоритарната и чисто пропорционалната система. По въпроса за президентската институция надделяха мненията, че засега тя е неефективна. ЗЕЛЕНИТЕ изтъкнаха необходимостта от Общ избирателен кодекс и Постоянна изборна администрация, като дискутиращите приеха тезите им. Дискутиращите предложиха на ЗЕЛЕНИТЕ да презентират свалянето на прага за влизане в Народното събрание. ЗЕЛЕНИТЕ представиха аргументирано идеята си за механизма за отзоваване на народните представители, както и за пряка законодателна инициатива на гражданите.

На срещата присъстваха представители на граждански и обществени организации, представители на политически партии – СДС, ДСБ и други, политици, дипломати.

Срещите продължават всяка неделя от месец февруари,
в залата на ул. „Славянска“ 6, от 12 до 14 ч.:

8 февруари
Тема: Администрация, Еврофондове, публични средства
/Петко Ковачев: 0888 420 453/

15 февруари
Тема: Местни власти (общинска и областна администрация)
/Христо Генев: 0889 41 89 26/

22 февруари
Тема: Съдебна система
/Иван Костадинов: 0877 201 791/

За повече информация:

Христо Генев: 0889 41 89 26
Андрей Ковачев: 0887 788 218

ЗЕЛЕНИТЕ
bulgariangreens.blogspot.com
zelenite@gmail.com

Текстът във файлов формат Дискусия от 01.02.2009