Позиция на ПП „Зелените“ по новоприетия ОУП на Варна: Държавата да се върне във Варна

На 4-ти юли варненци постигнаха първата си малка победа, като чрез масов протест накараха общинските съветници да отхвърлят предвиденото в Общия устройствен план (ОУП) на града застрояване в останалите незастроени до момента имоти в горната част на м. Салтанат в Морската градина на Варна. За голямо съжаление обаче съветниците гласуваха единодушно да се отнеме думата на варненци и да не бъдат удовлетворени молбите за изказване. Гласувалите „за“ това гражданите да имат думата бяха 2-ма, а всички останали, сред които ГЕРБ, БСП и „Нашият град“ гласуваха „против“ и „въздържал се“. Така Общински съвет – Варна наложи цензура на един от най-важните въпроси за Морската градина на Варна, а именно – нейната Алея първа, която в момента се владее незаконно от „Холдинг Варна“ АД, част от групировката ТИМ. За реализацията на своите бизнеспланове холдингът отсече всички дългогодишни дървета по ската на алеята, изкорени ги и издълба ската с багери, като пръстта и камъните се изнасят с камиони от Морската градина. По този повод уважаваният г-н Иван Станчов каза днес по БНТ, че на практика парчета от Морската градина в момента пътуват и биват изнасяни с тези камиони. Под цензурата попаднаха и фактите, че целият Общ устройствен план е разработен от фирма на същите „Холдинг Варна“ АД, като те са проектирали немалка част горски масиви – тяхна собственост и на свързани с тях дружества като „Химимпорт“ АД за застрояване на жилищни и търговски комплекси, а за определянето на застрояване в други имоти са събирали пари от собствениците им чрез сключване на договори за консултации и изработване на директивни план-схеми. Така на практика общинските съветници на Варна приеха и разрешиха най-големия частен бизнес-проект на „Холдинг Варна“ АД, а именно – Общия устройствен план на Варна и оставиха всички варненци без законен Общ устройствен план, който да е изработен в обществен интерес.

Политическа партия ‘Зелените’ подкрепя от самото си формиране през 2008 г. кампанията на активните граждани на Варна в битката за запазване на Морската градина, ‘Алея първа’ и принципите за устойчиво развитие на града. Както много пъти сме информирали, ‘Зелените’ е и една от организациите, които са активни в кампанията чрез съдебни битки, предложения, подписки и участие в протести.

Затова гражданите днес продължават своите протести и ясно са формирали исканията си за днешното събиране:

1. Пълна забрана на достъпа на МПС на територията на целия приморски парк, включително и в местност ‘Салтанат’;

2. Пълна ревизия на извършеното строителство до момента на територията на целия парк и строги санкции за извършените нарушения;

3. Кметът на град Варна незабавно да предостави пълната налична документация относно проекта ‘Алея първа’. Хората имат право да знаят какво се предвижда за строеж там. Проектът е частен, но засяга пряко обществения интерес, защото е предвиден в най-атрактивната част на града ни – крайбрежната алея;

4. Незабавно да се състави регистър на съществуващите зелени площи на територията на Община Варна;

5. Да отпадне предвиденото застрояване в горските масиви на територията на Община Варна, предвидено в гласувания нов ОУП;

6. Главна прокуратура и правителството да направят незабавна проверка и да оповестят цялата документация по нея относно сделката с терена на проекта ‘Алея първа’;

ПП ‘Зелените’, от своя страна, настоява държавата и държавността да се върнат във Варна и да бъде отнето ‘феодалното’ управление от групировката ТИМ, като първа стъпка в тази посока е отхвърлянето от страна на МРРБ на незаконно съставения и приет от Общинския съвет на Варна Общ устройствен план.