Декларация на ПП“Зелените“ относно обявени търгове за продажба на земи с компесаторни бонове

На 20 август във вестник Труд, Министерството на земеделието и храните обяви търгове за продажба на земя от държавния поземлен фонд срещу поименни компенсационни бонове в 26 области (всички с изключение на София град и Габрово). Представители на министерството по-късно поясниха, че става въпрос за 154 хиляди декара земи. Засега се отказва да бъдат обявени парцелите за продажба.

През последната година цената на компенсационните бонове, които се търгуват на фондовата борса, нарастна близо три пъти. Това е показател, че близки до властта групировки са имали информация за планираната разпродажба на земя, и са се подготвили предварително да нямат реална конкуренция за този търг. Причината е, че дори и да искат да участват и да имат парите за това, инвеститорите ще бъдат ограничени да го направят, тъй като не могат да си купят необходимите количества компенсаторни инструменти на адекватна цена.

Според нас е налице злоупотреба с информация от страна на служители на Земеделското министерство на най-високо ниво, от която държавата ще бъде ощетена с пропуснати приходи от десетки милиони левове (независимо дали в реални пари или изразходвани компенсационни бонове).
„Зелените“ предлагаме следния изход от създадената ситуация:

1. Прекратяване на обявените търгове в 26 области в страната;

2. Разследване на служители в Министерството на земеделието и храните, включително и на най-високо ниво, за изтичане на информация за провежданите търгове;

3. Проверка от страна на Комисията за финансов надзор на сделките с поименни компенсационни бонове през последните 12 месеца, и разследване на лицата, които са закупили големи количества от тези инструменти за злоупотреба с вътрешна информация.
Евентуален нов търг може да бъде обявен след широка разяснителна кампания за предлаганите парцели и възможности за участие в него на всички заинтересовани лица след не по-малко от 12 месеца.

 

 

НС на “Зелените”