Инициатива за опазване на зелените площи в община Благоевград

На 23.08.2012 г. ПП „Зелените“ и активисти на „Велоклуб Благоевград“ внесоха протестна подписка и конкретни искания до кмета, областния управител и общинския съвет на Благоевград за опазване на единствения градски парк «Бачиново» и разширяване на зелената система на града. Инициативата е подкрепена от 21 неправителствени организации и спортни клубове и стотици граждани и гости на общината.

Подписката беше инициирана, след като стана ясно по-рано през годината, че големи терени общинска и държавна собственост на територията на парк «Бачиново» и тенис- кортовете са извадени от територията на парка и са отредени за строителство на жилищни комплекси,  спа центрове, развлекателни заведения, което е в пълен разрез със заявените на местните избори през 2011 г. намерения от всички политически партии, представени в ОбС Благоевград, да превърнат Благоевград в един по-зелен, достъпен и привлекателен град за живеене.   Недоумения будят и заявените нееднократно от ръководството на община Благоевград  през 2012 г. инвестиционни намерения за развитието на част от територията на казармите в центъра на града в международен Експоцентър, предвид на  неколкократните граждански подписки, чиито резултати недвусмислено показват, че широката общественост предпочита на мястото на бившите казарми да се изгради нов и модерен градски парк с открити площадки за спорт и отдих.   Конкретните предложения в подписката са:

1. Пълна забрана на строителството и поставянето на преместваеми обекти на територията на парк „Бачиново“ и другите зелени площи в община Благоевград.

 

2. Пълна забрана на замяната на земи и гори държавна и общинска собственост на територията на парк „Бачиново“.

 

3. Поетапно разширяване на зелената система и изграждане на система от велоалеи на територията на общината чрез широко обществено обсъждане при отреждане на терени и реализиране на конкретните проекти.

 

4. Предоставяне на пълната налична документация относно предвидените терени за застрояване в парк „Бачиново“ по време на специална  пресконференция.

 

6. Отреждане на допълнителни зони за паркинг в близост до парк „Бачиново“ и предприемане на незабавни мерки от община Благоевград срещу незаконното паркиране и унищожаване на зелените площи около езерото в парка.

 

7.  Провеждане на широк обществен дебат и обществено допитване относно зелените площи в град Благоевград и алтернативи за развитие на територията на бившите казарми в града в нов градски парк.

Подписката можете да намерите тук.

За контакти относно направените предложения:

Наталия Димитрова-Попова, член на Националния съвет на ПП «Зелените», 0884018708.