ПП“Зелените“ заедно с местните срещу АЕЦ Иниада в Турция

Представители на ПП“Зелените“ участваха в град Инеада в Турция  в обществено обсъждане на планираната край града атомна електроцентрала. На обсъждането нашите представители се договориха с лидерите на местните общности от Инеада, Демиркьой, Къйъкьой за съвместни дейности срещу планираната атомна и топлоелектроцентрала.

Очаквайте подробности!