ПП ЗЕЛЕНИТЕ и БЪЛГАРСКАТА АНТИЯДРЕНА КОАЛИЦИЯ: НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ СЪСИПВАНЕТО НА СТРАНДЖА И ЧЕРНО МОРЕ!

Представителите на партия ЗЕЛЕНИТЕ и Българската антиядрена коалиция (БАЯК) Петко Ковачев и Петър Кърджилов посетиха вчера (31 октомври 2012 г.) село Бейендик, общ. Инеада (Турция), където трябваше да се състои обществено обсъждане на проекти за изграждане на ТЕЦ и АЕЦ. Регионът се намира точно срещу село Резово, на няколко километра от българо-турската граница. Събитието предизвика интереса на национални и регионални български медии, които също бяха изпратили свои журналисти.

Обсъждането не се състоя заради бурния протест, който се случи на площада пред кметството в Бейендик. Пазени от въоръжена жандармерия, над 400 граждани, не само от селото и Инеада, но и от Демиркьой, Къркларели, Одрин, Истанбул и дори Измир, не допуснаха представителите на инвеститора – никому неизвестната фирма EMBA – да започнат обсъждането и след около тричасови скандирания и натиск, успяха да ги принудят да си тръгнат без обсъждането да може да започне.

Хората от района, сред които и немалко изселници от България, поискаха от ЗЕЛЕНИТЕ и БАЯК да организират българското общество в тяхна подкрепа срещу проектите за ТЕЦ и АЕЦ. Те са наясно с рисковете за региона и Черно море – загуба на биоразнообразие, замърсявания на горите, земята, морето и въздуха, съсипване на алтернативния туризъм, билкарството, рибарството и други поминъци, но също така се чувстват изолирани и слаби да водят сами борбата.

Представителите на ЗЕЛЕНИТЕ и БАЯК проведоха повече от 10 разговора с кметовете на Инеада и Дерекьой, депутат от Къркларели и други представители на местните власти и гражданите.

ЗЕЛЕНИТЕ и БАЯК ще започнат действия в страната и в Европейския съюз, за да могат да осигурят адекватно участие на българското общество в дебата по изграждането на т. нар. „енергиен щит“, който правителството на Турция иска да изгради по границата с България, и който ще включва АЕЦ, ТЕЦ на въглища от Украйна (с възможност да изгаря и отпадъците на Истанбул) и 4 ВЕЦ-а на река Резовска и притоците й. Вече се подготвя комуникацията с Министерството на околната среда и водите, Министерството на външните работи и Европейската комисия по проблемите. Ще настояваме за стриктно прилагане на Конвенцията от Еспоо за ОВОС в трансграничен аспект, Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване и релевантното европейско законодателство. При отказ ще настояваме да се обвърже членството на Турция в ЕС с този опасен за гражданите не само на двете страни енергиен комплекс.

При така очертаващата се все по-отровна ядрена бъркотия на Балканите, референдумът в България и кампанията на ПП ЗЕЛЕНИТЕ и БАЯК срещу нови ядрени мощности у нас стават все по-жизненоважни за целия Балкански регион и Европа.

За повече информация:

Петко Ковачев: 0888 420 453, petko.kovachev@zelenite.bg
Петър Кърджилов: 0886 473 288, p.kardzhilov@gmail.com