Сигнал до президента заради отмяна на задължителното етикетиране на ГМО във фуражите

На 23 ноември в парламента бяха приети промени в Закона за фуражите, които между другото, успяха да прокарат и отмяна на задължително етикетиране на ГМО върху тях. В тази връзка Зелените, заедно с неправителствените организации „За земята“, ОЦОСУР, ФОСЗ, Екофорум за устойчиво развитие, Движение за Хранителна независимост – България изпратиха до президента на Република България Росен Плевнелиев отворено писмо, в което го призовават да наложи вето върху промените.  Ето и пълният текст на писмото:

Отворено писмо във връзка с промените в Закон за фуражите, приети от Народното събрание на второ четене на 23.11.2012 г.

Уважаеми г-н Президент, със Закона за фуражите (ЗФ), наред с всичко друго се регламентира и режимът на етикетиране на фуражи, съдържащи или състоящи се от Генетично модифицирани организми (ГМО). На 01.11.2012 г. Министерски съвет внесе в Народното събрание (НС) ЗИДЗФ, който мина на първо четене на същата дата. Създаденият с него чл. 23г. [вж.1] предвиждаше задължение за операторите, които пускат на пазара фуражи съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми (ГМО), да обозначават на етикета наличието им. Гореописаното задължение съответства на съществуващия законов режим съгласно все още действащия Закон за фуражите и на релевантното законодателство на Европейския съюз – Регламент ЕО 1829/2003 и Регламент ЕО 1830/2003. Изискването за задължително етикетиране на ГМО съответства и на волята на българските граждани, активно демонстрирана през последните години чрез подписки, становища, протести и др. Не трябва да забравяме, че с фуражите се хранят животни, с които в последствие се хранят и хората. На 14.11.2012 г. по време на заседанието на Народното събрание, когато законопроектът беше гледан на второ четене, Комисията по земеделие и гори, с председател Десислава Танева, предложи редакция на чл.23г [вж. 2], с която отпадна задължителното етикетиране на фуражи за наличие на ГМО. Комисията направи това в противоречеие с Доклада си за първо гласуване [вж. 3] на законопроекта. За съжаление, без коментари и дискусии по темата, предложението беше прието с гласуване от НС. Считаме че с тази промяна в последния момент и замяната на едно „и“ с „или“ беше отнета възможността на народните представители да преценят важността и. Бяха заблудени и българските граждани, защото в дните между първо и второ четене чрез медиите те бяха убеждавани, че промените в ЗФ целят да засилят контрола за етикетирането при наличие на ГМО. В публичното пространство бяха коментирани само завишените санкции при нарушения на правилата за етикетиране, а в крайна сметка се оказа, че самите текстове за етикетиране загубиха задължителния си характер. С това се отнема и демократичното право на информиран избор на потребителите Искаме да обърнем внимание и върху факта, че така приетият текст противоречи на Европейското законодателство в областта, а именно Регламент ЕО 1829/2003 и Регламент ЕО 1830/2003 [4] Водени от горното Ви призоваваме да упражните правомощията си и да наложите вето на така приетия Закон, като го върнете в Народното събрание за ново разглеждане. София, 28.11.2012 г.

С уважение: ЕС За Земята, ПП Зелените, ОЦОСУР, ФОСЗ, Екофорум за устойчиво развитие, Движение за Хранителна независимост – България