Зелените: София не расте, а дебелее

Последните решения на комисиите по екология и градоустройство в Столична община са илюстрация на тенденцията от последните години, която презастроява площите в границите на София и насърчава основно автомобилният транспорт, чрез разширение на съществуващи и изграждане на нови булеварди. Копират се стари и доказано неефективни модели, вместо да се търсят нови, модерни решения, което доказва несъвместимостта на девиза на София с реалността на днешния ден.
Идеята за “градска магистрала” допълнително ще замърси въздуха в Столицата. В този вид на проекта ще се увеличат и нивата на шума, както и ще се  създадат условия за увеличен трафик и задръствания около трасето. Изчезването на зелените площи за сметка на масовото бетониране и презастрояване е признак на нездравословно развитие. Напомняме, че подобни грешки са отчетени в редица европейски градове. Ние не следва да ги повтаряме, а да търсим устойчиви решения за градската среда, в синхрон с ефективен алтернативен транспорт и с повишаване на здравословните условия за гражданите.

Партия “Зелените” подкрепя исканията и протеста на гражданските инициативи за максимално щадящо природата и живеещите в района на разширение на кръстовището на булевардите “Стоян Михайловски” и “Пейо Яворов”. Приветстваме активните граждански действия, в които се включихме и ние, и които накараха общината и главният архитект на София Петър Диков да се съобразят и да променят проекта в частта, където се предвиждаше изсичането на голям брой дървета от Борисовата градина и изграждането на дълга естакада, която го оскъпяваше с милиони левове.

Смятаме за разумни възраженията на гражданите по процедурата на общественото обсъждане от 04.01.2013 и настояваме общината да се съобрази с тях. Подкрепяме също предложенията им проектът да е в полза на всички участници в движението, като предимство се дава на пешеходци, обществен транспорт и велосипедисти; да бъде изграден тунел от Семинарията до болница Токуда; проектът да бъде обвързан с проекти за съседните кръстовища и други.

Подкрепяме също предложението на Сдружение за градски железопътен транспорт, които предлагат проектиране и изграждане на кръгова транспортна връзка от типа „градски пътнически влак” или „леко метро” по съществуващите трасета Красна поляна – Захарна фабрика – Централна гара – гара Подуене – гара Пионер – Зоопарк. Като следващ етап проектирането на линия по съществуващите околовръстни ЖП линии която да свързва близко разположените до града села и отдалечени квартали чийто жители пътуват ежедневно към центъра на София и обратно. С такава система разполагат повечето големи градове в Европа. Тя би допълнила ефективно лъчите на софийското метро (circle-radial system) на относително ниска цена поради отчасти наличната инфраструктура и собствеността на терените.

От “Зелените” смятаме, че основната причина за проблемите с транспорта в София, особено в част автомобилно движение е свързан с липсата на разумно планиране на плътността на застрояване в София: в случая с кръстовището на булевардите “Стоян Михайловски” и “Пейо Яворов” става дума за презастрояването на южните квартали Драгалевци, Симеоново и горната част на “Лозенец”.

За пореден път настояваме Петър Диков, който заема длъжността главен архитект от 2006 година и е сред главните “заподозрени” за сегашните проблеми на столицата да подаде оставка и Столична община да назначи специалист с дългосрочна визия за София, който ще съблюдава интересите на всички граждани на столицата и ще води с тях разумен и конструктивен диалог.

Нашето виждане за развитието на София е в посока модерен и приветлив европейски град, който дава приоритет на екологичен и нисковъглероден транспорт (обществен железопътен, велосипеден, пешеходен), в който зелените площи, вместо да се изсичат, се опазват и умножават, и в който се мисли за иновации  (градско земеделие, зелени покриви, интегриран транспорт, използване на чиста местна енергия за отопление и охлаждане и др.), както и за максимално улеснени административни процедури по санирането на сгради и за стимулирането строежа на нови пасивни сгради.

Настояваме членовете на Столичния общински съвет да отхвърлят проекта, заложен в т. 20 от дневния ред на редовното заседание на 14.02.2013 г. и да се съобразят с аргументираните искания на гражданите. Подкрепяме протеста пред Столична община, съвпадащ с това редовно заседание.