ЗЕЛЕНИТЕ получиха подкрепата на балканските зелени партии срещу използването на цианидната технология

СкопиеОбща декларация за сътрудничество подписаха партия ЗЕЛЕНИТЕ и зелените партии от балканския регион. Това се случи миналата седмица на регионален форум на зелените партии, който се проведе в гр. Скопие, Македония. ЗЕЛЕНИТЕ получиха и подкрепата на своите колеги от региона срещу използването на цианидната технология.
Форумът бе на тема „Устойчиво управление на водите на Балканския регион“, като присъстваха представители на Гърция, Албания, Сърбия и Македония. Участниците достигнаха до обща позиция за бъдещо близко сътрудничество, с оглед по-доброто управление на водните ресурси в региона.Зелените партии ще настояват за стриктно спазване на конвенциите и европейските директиви, които биха осигурили опазването на околната среда и в частност – водите.
ЗЕЛЕНИТЕ постави въпроса за заплахата от трансграничното замърсяване с цианиди на река Марица.
ЗЕЛЕНИТЕ настояват за забрана на цианидната технология със закон.
На 9.10.2008г., четвъртък, в 10.30 часа ще внесат петиция в Народното Събрание с такова искане, подписана от над 14 000 души.

Съобщение за пресата относно събитието съобщение за пресата