Дневен ред на събранието

През двата дена на националното събрание от 9 до 10 часа ще тече регистрация на делегатите. Същинската работа започва от 10 часа. Следва примерен дневен ред, който ще бъде гласуван в началото на националното събрание и ще бъде разделен по дни.
  1. Отчет на Национален съвет
  2. Доклад на Контролен съвет
  3. Участие в изборите за народни представители и обсъждане на коалиционна политика
  4. Гласуване на програма за изборите
  5. Избор на кандидати за депутати
  6. Избор на нови членове за овакантените места в ръководните органи