Изисквания за редовно членство в Зелените

За да може да бъдете делегат с право на глас на предстоящото Национално събрание, Вие на първо място трябва да сте редовен член на партията, което означава, че трябва да сте заплатили членския си внос поне до месец февруари 2012 г. включително. Това е така, защото съгласно Раздел II, Чл. 8 (3) б. от Устава на Зелените членството ви в партията се прекратява, ако не сте заплащали членския си внос повече от дванайсет месеца. Разбира се, това не важи, ако към днешна дата Вие членувате в партията от по-малко от дванайсет месеца.
Уставът на ПП Зелените е достъпен на сайта на партията ( http://oldsite.zelenite.bg/ustaw ).
На сайта са описани и начините за заплащане на месечния членски внос: ( http://oldsite.zelenite.bg/chlenski-vnos ). Той е в размер на 5 лв (60 лв годишно) за работещи и 3 лв (36 лв годишно) за студенти, безработни и пенсионери. Можете да заплатите членския си внос и на място (по време на регистрацията в началото на Националното събрание на 23 март сутринта), като го внесете в брой при Организационния секретар на партията, срещу което ще получите надлежно издадена разписка.