Ако сте редовен член на Зелените, но не членувате в никоя от местните организации

Ако сте редовен член на Зелените, но не членувате в никоя от местните организации (МО) на партията, а имате желание да участвате в Националното събрание като гост, можете да попълните приложеното заявление за регистрация на гости и да го изпратите на организационния секретар на Зелените Офелия Георгиева на електронен адрес ofelia.georgieva@zelenite.bg най-късно до 17 март 2013г. Моля да имате предвид, че поради ограничения капацитет на залата ще бъдат уважени (по реда на подаването им според дата и час) само толкова заявления от членове на Зелените, нечленуващи в някоя от функциониращите МО, колкото позволява наличният останал капацитет на залата след осигуряване на места за всички делегати на местните организации.