Заявление за регистрация на националното събрание

Не по-късно от 17 март 2013 г. на адрес ofelia.georgieva@zelenite.bg избраните делегати следва да изпратят и приложеното индивидуално заявление за регистрация, попълнено поотделно от всеки делегат. Задължително е избраните от МО делегати да са редовни, т.е. да са платили членския си внос съгласно изискванията, или в краен случай да го платят на място в залата. В противен случай те няма да бъдат допуснати като редовни делегати, а само като гости.