Националното събрание ще се проведе в Хотел Рила, зала Адакта, ет. 3

Националното събрание ще се проведе в София в Хотел Рила, зала Адакта, ет. 3