Oдобрение на предложението от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА)

Днес, 12 юни 2009 г., в град София, от името на политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ, декларирамe, че одобрявамe предложението от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА) за промяна на Конституцията.

Партията ще работи за промяна на Конституцията на Република България, като отрази принципите, заложени в предложението на СОПА, а именно:

1. В Конституцията да е залегнало изискването за ясно определени индивидуални задължения и отговорности на всички органи на властта,

2. При приемането на законодателни норми задължително да се предвиждат:

  • процедури и срокове за изпълнение;

  • пълна прозрачност и контролни механизми с участие на гражданския контрол;

  • административни и/или наказателни санкции за неспазването на процедурата и срока с индивидуално отговорно лице, вид и реален минимален размер на отговорността;

  • лица, процедура и срок за иницииране на отговорността, със задължително включване на гражданите, като пряк контролен механизъм.

3. Да се създадат механизми, които водят до реално пряко приложение на Конституцията, а гражданите да имат право на пряка жалба до Конституционния съд. Конституционният съд да не се избира от Президента и Народното събрание. Да се направи пълен преизбор на конституционните съдии от отговорен обществен орган, пряко избран от гражданите.

Дата: 12.06.2009 г.