ЗЕЛЕНИТЕ са солидарни с Rainbow Friendship София 2009

ЗЕЛЕНИТЕ подкрепят инициативата за организиране на Rainbow Friendship София 2009 и се солидаризират с исканията на неправителствените организации, които организират гей-прайда.

Престъпленията на омраза на база сексуалност и езикът на омразата са част от ежедневието ни и често обществото остава сляпо за тях. Насилието и проблемите при организирания през лятото на 2008г. прайд под наслов “Аз и моето семейство” доказаха необходимостта от провеждане на подобни събития в България.

Единствените български политици, подписали Декларацията на ILGA за Европейските избори тази година, са от кандидатите на листата на ЗЕЛЕНИТЕ. В нашата национална програма отстояваме узаконяването на фактическото съжителство, както и инкриминацията на престъпленията от омраза, включително и на база различната сексуалност. Ще отстояваме тези политики на европейско и на национално равнище.

Изразяваме надежда, че събитието тази година ще премине мирно и ще доведе до повече разбиране в обществото относно поставените от организаторите проблеми и преодоляването им. Човечеството се нуждае от бърз преход, за да гарантира оцеляването си и толерантността е важна част от тази трансформация. Всяко нарушаване на човешките права ни отдалечава и от достигането на общество, което може да се справи с тежките акумулирани глобални проблеми.

Искаме чиста зелена планета и шарено мирно човечество!

ЗЕЛЕНИТЕЕтикети: , , ,