Отворено писмо относно промените в Закона за избор на членове на Европейския парламент – промени против гражданското общество

По повод промяната в Закона за избиране на членове на Европейския парламент и относно увеличаването на депозита за участие на политически партии от 15 000 на 50 000 лв., настояваме за логичната намеса на президентската институция на Република България.

Като пълноправни граждани на Република България, загрижени за съхраняването на демократичното общество, и като пълноправни избиратели, считаме, че нашите права са сериозно застрашени от предложението за промяна в Закона за избиране на членове на Европейския парламент. Увеличаването на депозита за участие в изборите със сума, еквивалентна на 208 минимални месечни работни заплати за България е не само неадекватно спрямо икономическата ситуация в страната, но и в сравнение с подобните депозитни изисквания в другите страни-членки на Европейския съюз. По този начин, се лишава от нормална възможност за политическо представителство голяма част от българското население. За никого не е тайна, че сумата, фиксирана в закона не представлява проблем за субектите и групировките, които искат да феодализират и узурпират демокрацията в България.

За сравнение с другите страни-членки на ЕС – в 15 от 27-те държави не се изисква паричен депозит за явяване на избори, а където такъв съществува, той е многократко по-малък от този за България. България, която е най-бедната държава в ЕС става държавата с изискване за най-висок депози за участие в свободни и демократични избори.

Господин Президент, ако Вие не подкрепяте тази стъпка, която превръща България в “банановата” република на Европа то несъмнено споделяте вижданията ни.

Считаме, че е ясно, че предложените промени в закона обслужват единствено интересите на мафията и сивата икономика в държавата. Подобни действия, явно защитаващи сега съществуващото политическо статукво и обвързаните с него бизнес интереси, естествено недопускат промяна и присъствие на нови политически субекти.

Настояваме да се вземат съответните необходими мерки, а именно – да се наложи вето на закона и да се върне за преразглеждане в Народното събрание. Убедени сме, че е задължение на Президентската институция на Република България, имаща законовото право, да направи необходимото в името на демокрацията и за избягване на допълнителното дискредитиране на България като държава – част от Европейския съюз.

Призоваваме към съдействие и Европейските институции, за запазване правата на гражданите на Европа – каквито сме, и правото на избирателите на една демократична държава да избират своите адекватни представители на Европейско и национално ниво.

С уважение,

ПП ЗЕЛЕНИТЕ

31.03.2009 г.

Текстът във файлов формат отворено писмо до президента