Становище на ЗЕЛЕНИТЕ във връзка с промените в Закона за електронни съобщения

Днес в дневния ред на парламента се очаква депутатите отново да гласуват промени в Закона за електронните съобщения, в частта му за събиране на данни за интернет активността и телефонните разговори на българските граждани.

Внасянето на това предложение е в противоречие с правилото, което казва, че трябва да минат поне 6 месеца от последната промяна на един закон, за да бъде подлаган на гласуване, а Законът за електронните съобщения беше гласуван на вторo четене и обнародван само преди няколко седмици.

ЗЕЛЕНИТЕ се обявяваме против самото предложение за промени в закона. В него фигурират текстове, отменени от Върховния административен съд и нарушаващи правата на гражданите. Освен това са заложени текстове, нарушаващи Констутицията на РБ в раздела за гражданските права и неприкосновеност, както и части, които според отдел „Европейски актове и хармонизация“, противоречат на европейски норми и директиви.

Нарушен е и начинът на приемане на тези текстове в комисията по транспорт и съобщения, за което алармира председателят й професор Мирчев.

Въпреки нарушенията на законите, на правилника за работа на Народното събрание и на Конституцията на РБ, тази промяна предстои да влезе в пленарна зала и да бъде гласувана.

ЗЕЛЕНИТЕ смятаме, че по този начин се нарушават правата на гражданите и се потъпква съдебната институция. Законите трябва да са в интерес на обществото и да бъдат приемани по прозрачен и законен начин.

ЗЕЛЕНИТЕ подкрепяме организациите, които работят в защита на правата на гражданите и водят кампанията срещу промените в Закона за електронните съобщения.

____________________________
За контакти:
Генади Кондарев, 0889 689890

Текстът на декларацията във файлов формат Становище Закон за електронните съобщения