Политическа декларация на ЗЕЛЕНИТЕ относно замяната на държавни гори

ЗЕЛЕНИТЕ изцяло подкрепяме кампанията започната от федерация „Зелени Балкани“ и Националната антикорупционна коалиция срещу практиката за замяна на държавни гори. Процедурите за замяна на гори се превърнаха в основен начин за облагодетелстване на частни лица за сметка на обществения интерес в разрез с принципите за конкурентно способност. Най-големите ощетени от този процес са:

• Българската природа е подложена на разграбване и унищожение.
• Приходите в общия бюджет на страната са лишени от милиони левове, защото заменките най-често са в явна финансова полза на частния интерес.

ЗЕЛЕНИТЕ заявяваме, че ще застъпват следната законодателна политика:

• Забрана на заменките в защитени територии и защитени зони в НАТУРА 2000 от държавни на частни лица. Отмяна на всички заменки в такива територии.
• Забрана на заменките без публичен търг
• Отстояване на сегашното правило да не може да се продава държавна гора
• При заменяне на държавни гори и продажба на общински да се изисква задължителен местен референдум без горен праг на участие. Без одобрение на такъв референдум да не е възможно превръщането в частни на държавни и общински гори.

ЗЕЛЕНИТЕ се присъединяваме към кампанията „Обща кауза” и призовава всички свои членове да подкрепят и участват в акциите на кампанията.

От името на Изпълнителния съвет:

Андрей Ковачев – съпредседател на ЗЕЛЕНИТЕ – тел 0887 788 218