Зелените: Право на отговор

oт News.bg

На 18 юни в информационния уебсайт News.bg, читателят г-н Симеон Нейчев публикува текст, озаглавен „ЗЕЛЕНИТЕ подкрепят природата и… гей парадите“, който откровено заблуждава читателите и злепоставя политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ.

Тенденциозните заключения на господин Нейчев за енергията от алтернативни източници определено показват зависимостта му от „атомното“ лоби и енергийната мафия.

Тези групирани около личните си печалби олигарси определят една единствена посока на развитие на българското общество – атомната енергетика.

ЗЕЛЕНИТЕ виждаме други възможности за развитие в енергията, добивана от щадящите природата и здравето на хората възобновяеми енергийни източници и енергийната ефективност.

Защитили сме и сме аргументирали позициите си пред всички, които могат и искат да научат доводите ни и сме отчели мнението и аргументите на всички страни.

Всеки лев, инвестиран в енергийна ефективност, дава три пъти по-голяма възвръщаемост от всеки лев, инвестиран в атомна енергетика. Освен това авторът на текста, за съжаление, не е запознат с реалните факти, цени и проценти на енергията в България, с които се опитва да манипулира.

Само ще отбележим, че България към момента добива около 8% от електричеството си чрез възобновяеми енергийни източници (главно ВЕЦ), а не 1%, както твърди г-н Нейчев.

По отношение на позицията на ЗЕЛЕНИТЕ за ненасилие и недискриминация, с която авторът се опитва да ни злепостави  – със съжаление установяваме, че позицията на нетолерантност и дискриминация към групи хора, които отстояват гражданското си право за свобода на себеизразяване съществува, макар и в ограничен кръг хора с крайни хомофобски възгледи, в едно съвременно общество и в една Европейска държава.

ЗЕЛЕНИТЕ е единствената политическа партия, създадена пряко от гражданското движение за защита на природата, и отстоява принципите за опазване на околната среда, устойчиво развитие на държавата и защита на правата на гражданите.

Ние защитаваме принципите на свободно и силно гражданско общество, в което основополагащи са свободата на словото, свободата в интернет, свободното изразяване на гражданска позиция чрез митинги и манифестации, свободата за себеопределяне.

Много от тези граждански права са застрашени от проекто-закони, противоконституционни действия или липса на регулация от страна на управляващите. Нашите позиции са достатъчно ясно изказани в приетите текстове в програмата ни, в платформата ни за изборите и в приети от нас декларации и всякакви волни интерпретации от зложелатели са опит да бъдем натикани в една тясна ниша.

Зелената политика е защита и на природата, и на хората – тя е цялостна визия за това как трябва да се развива света, обществото и България и тези политики не вървят поотделно, на пърче или една след друга.

Вярваме, че стабилното гражданско общество, с гарантирани права и ясни обществени отговорности, може да бъде коректив на управлението на държавата и да работи активно за икономически и социално стабилна и развита Европейска държава, която ще има капацитета да премине плавно през очертаващите се глобални екологични и икономически проблеми. Благодарим на всички, които ни подкрепят, на всички здравомислещи хора, които се запознават с аргументите зад една позиция и не отсъждат първосигнално.