ЗЕЛЕНИТЕ за инициативите на гражданското общество във Варна

28.11.2009

Поради зачестилите клевети, нападки и интриги с имена на граждански активисти във Варна и за да се избегнат бъдещи  манипулации, предоставяме следната информация, за да бъде ползвана като ориентир в медийното и обществено пространство:

Основни принципи на ПП ЗЕЛЕНИТЕ са утвърждаване и спазване на човешките и гражданските права и защита и опазване на природата и околната среда. Ето защо представителите на ПП ЗЕЛЕНИТЕ са активна част от варненското гражданско общество. Като такива ние работим съвместно и си сътрудничим с други граждани и граждански организации. В нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) – без задължителното обществено обсъждане, в края на 2008 г. бе приет предварителния проект на Общ устройствен план на Варна (ПП на ОУП) от тогавашния Министър на регионалното развитие и благоустройството. По този повод в началото на 2009 г. се оформи съвместно  работещ обществен кръг от неправителствени организации, инициативни комитети на граждани  и  индивидуални експерти, между които СОПА, ОЦОСУР, БДЗП, „Зелена Варна“, ОГС, независимия архитект Калина Павлова – член на ОЦОСУР, инициативни комитети по квартали – Изгрев, Сотира, Възраждане, Виница, Казашко, Владиславово, Звездица,  Инициативен комитет на родители и граждани, г-н Николай Цветков и още много други граждани, както  и членове на ЗЕЛЕНИТЕ. С всички тях  продължаваме ползотворното си сътрудничество по инициативата за прозрачно и целесъобразно проектиране на общия устройствен план на Варна с участието на гражданите в процеса на вземане на решения за бъдещето на града и следващите поколения. При организирането на протести към инициативната група се присъединиха още две (нови) сдружения – ООС ”Едно” и НАББ – представлявани от Светлозар Николов. Всички изброени организации реагираха с обща декларация и подписка срещу скандалната сделка с държавна земя от крайбрежието и Морската градина на Варна.

В подготовката на новия ОУП на Варна и сделката с Морската градина са намесени колосални икономически интереси на групировката ТИМ.  Групировката е основен инвеститор в Холдинг Варна АД, скандално закупил държавните земи и 100% собственик на ТПО „Варна“ – проектантското дружество, изготвящо Общия устройствен план на града. В светлината на подобен сблъсък на интереси е наивно да се мисли, че ходовете на опозицията ще бъдат оставени на произвола.
Много от организираните събития бяха последвани от опити за натиск върху хора от инициативната група и контра медийна кампания на Холдинг „Варна“, придружена с апатично мълчание от страна на централната и местна власт.

Напрежението зае своя връх през месец септември, преди наближаващите обществени обсъждания по ОУП на Варна, когато част от непокорните и неподкупни активисти бяха заплашвани. Заплахите бяха предимно срещу г-н Николай Цветков, арх. Калина Павлова и нейни близки. Г-н Кънчо Бонев бе подложен на натиск от работодателя му „Армеец“ АД и гражданският му договор с дружеството бе прекратен.

Протестният митинг пред Областната управа срещу мълчанието по сделката беше откровено умишлено дублиран от тълпа нахъсани ултраси, протестиращи срещу новините на турски език по БНТ. Всичко това е удар по общоприети  демократични ценности като свободата на словото и човешките права. Институциите и органите на реда останаха безучастни.

Премиерът и до днес упорито премълчава въпросите на журналисти във връзка с Морската градина. Няма реакция от негова страна на призивите ни за ревизия на сделката. Все още няма отговор на въпроса ни депозиран в Министерски съвет: „Може ли правителството да гарантира нашата сигурност?”.

Отговорите на наши заявления по Закона за достъп до обществена информация  са бавени и частично премълчавани.
Потърсихме помощта на европейския журналист Юрген Рот с надежда събитията да бъдат осветлени пред широката общественост. След неговото отворено писмо до Премиера на България атаките срещу независимия експерт арх. Калина Павлова станаха все по-агресивни. Тя бе набедена в източване на еврофондове чрез междуправителствен проект на Холандското и Българското министерство за регионално развитие, с обвинението, че е участвала като обучаващ се млад архитект (http://www.mycoast.eu/?lang=BG). За сплашване й бяха образувани следствия в прокуратура и икономическа полиция, от които първото на този етап е вече прекратено.

Агресията придоби нова форма с пресконференция на Светлозар Николов – председател на ООС – „Едно“ и НАББ, на която той се разграничи от „националните предатели, потърсили помощ от европейски журналист“! С лъжа г-н Николов е събирал подкрепа за тази инициатива от няколко представители на граждански организации – Инициативните комитети ”Сотира”, ”Виница” и „Възраждане”, за да обяви пред журналисти заедно с инж. Татяна Иванова (член на Зелена Варна и ООС – Едно), че в гражданската коалиция цари раздор и разцепление. Г-н Светлозар Николов (председател на ООС – Едно и НАББ) и инж. Татяна Иванова сами напуснаха широката гражданска коалиция.

Спекулациите с имената на арх. Калина Павлова и Николай Цветков за медиен тормоз смятаме за неоснователни и необосновани, предвид личния ни опит от съвместното ни сътрудничество с тях.
Опитите да се отмести фокусът от важните теми за града като ОУП и продажбата на изключителна държавна собственост от крайбрежието и да се насочи към дребнотемия, лични нападки и „жълти” новини, е опит за  заглушаването на гражданското общество.
Интригите, заплахите и клеветите спират развитието на обществото ни,  целенасочено разединяват прохождащите граждански формации и разрушават  общностното съзнание.
Бъдещето зависи от нас: от собствените ни решения и действията, които осъществяваме или си спестяваме.

ОТНОСНО „ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕЩУ ПРОЯВИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ВЪВ ВАРНА“

Декларацията на журналисти от някои варненски медии е поредния опит потребителите на журналистическия продукт да бъдат отровени с интриги и задълго отказани от интерес към обществения живот. Всъщност по тази изпитана схема се работи отдавна чрез поставени в обществото  фигури, които да водят недоволството на гражданите към една безмислена, прегаряща и безплодна активност, целяща в крайна сметка социална апатия. Приветстваме куража и гражданската позиция на тези журналисти и медии, които продължават да отразяват професионално и обективно проявите на гражданското общество и проявяват нетърпимост към заобикалящите ни несправедливост и беззаконие.

ПП ЗЕЛЕНИТЕПредвиденото в ОУП застрояване на крайбрежната ивица на Варна нарушава закона

20.11.2009

Общо становище на граждански организации и ЗЕЛЕНИТЕ по предварителния проект на новия Общ устройствен план на Варна.
Тринадесет граждански организации и партия „Зелените“ подписаха общо становище за предварителния проект на новия Общ устройствен план на Варна. Становището на организациите е изпратено до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), до Националния експертен съвет по устройство на територията, до кмета и Общинския съвет на Варна, както и до районните кметове на града.
Становището е подкрепено от инициативните комитети „Изгрев“, „Сотира“, „Възраждане“, „Виница“, „Казашко“, „Звездица“, „Владиславово“, на родители и граждани, Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, БДЗП, ОЦОСУР, „Зелена Варна“, „Обединено гражданско сдружение“ и партия „Зелените“. Позицията на организациите е съобразена с мненията на хората, изказани по време на обществените обсъждания на плана в различните райони на Варна.

В текста са представени 17 конкретни забележки към разработката и провеждането на досегашните процедури за приемането на плана. Всички възражения са придружени с конкретни предложения за корекции.

От градска брегова зона за рекреация, определена като такава с Подробен устройствен план (ПУП) от 2002 г., в проекта за Общ устройствен план (ОУП) на Варна крайбрежната ивица се превръща в зона за обществено обслужване с увеличени показателите за застрояване в нарушение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Като алтернатива организациите предлагат поради влизането в сила на ЗУЧК, територията да бъде отбелязана като градски паркове и градини, с възможност за устройване на подзони за застрояване за отдих, но с параметри, отговарящи на изискванията на ЗУЧК, и след широко и информирано обществено обсъждане, с ясни критерии за измерване и отчитане одобрението на обществеността.

„Липсва зелена политика в проекта за ОУП. Планираните зелени територии са разпокъсани и предимно съсредоточени в двата противоположни края на град Варна. В компактното градско ядро отсъстват зелени площи за широко обществено ползване и отговарящи на изискванията за пешеходен достъп за определено време (пешеходен изохрон) от 500 до 1000 метра от 6-7 до 15 мин.” се заявява със становището.
„Не се отчита естественият ландшафт (съществуващите дерета), за да се осигурят зелени коридори. Планът предвижда сериозно застрояване в горски територии без яснота за кого и с каква цел ще се строи”
В проектоплана предложената процедура за допускане и одобряване на ПУП-ове за централната градска част, остава без ясен ограничителен режим за строителство. В становището се предлага да има точни параметри за застрояването на историческата част на Варна, както и да бъдат въведени принципи за външно оформление и поддръжка на сградите в центъра на града.

С предложения нов план се предвижда унищожаването на Ботаническата градина и залесената територия с курортно строителство, а незалесената и частна земя да бъде определена за специализирани паркове.

Също така е неприемливо обслужването на връзките между централната част на града и южната част на града през следващите 30 години да се осъществява посредством един мост над Варненското езеро – съществуващия Аспарухов мост. Премостване в западната част на Варненско езеро не решава проблема с комуникацията на тези две части на града. Предвиденото съоръжение е в нарушение на съществуващата заповед на ЗМ“Казашко”. Вторият мост да бъде проектиран в по-тясната част на езерото, а не край Казашко, предлагат от гражданските организации.
Друго предложение на организациите се отнася до търсенето на варианти за изнасяне на летищните дейности за големи самолети извън града в рамките на стартиралото планиране на Регионална устройствена схема.
Предлага се и като алтернатива на необходимостта от територии за нови гробищни паркове в Общинския съвет да се обсъдят варианти за частни такива.
Други основни пропуски в проекта за нов ОУП са: липса на актуален и достоверен кадастър на Варна, на карта с общинските и държавни имоти, липса на информация за приоритети, срокове и гаранции за реализиране на планираните отчуждителни мероприятия и др.
Поради множеството съществени възражения планът следва да претърпи сериозна преработка, поради което е необходимо решението на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при
МРРБ и Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на община Варна да включва изричната препоръка към кмета в процеса на изработването на нов ОУП да не допуска изработване на проекти за нов ПУП, или на проект за изменение на ПУП по реда на чл.133 ал.7 от ЗУТ.

Подписалите общото становище настояват „протоколите от всички проведени обществени обсъждания да бъдат публикувани на сайта на община Варна”, както и „при определянето на членовете на комисията, която ще разглежда и обобщава възраженията и становищата по ОУП, кметът на община Варна да включи в нея представители на гражданските организации, които те сами да определят”.

Организациите настояват за свой представител при коригирането на предварителния проект на ОУП съобразно забележките, направени по време на обществените обсъждания по плана.

Изпълнителният съвет на ПП ЗЕЛЕНИТЕ подкрепи Становището на свое заседание на 10.11.2009г.

Може да се запознаете с пълния текст на Становището тук.

Приложение 1 – Карта на необосновано проектирани или променяни зони в ОУП на Варна

Приложение 2 – ОУП на Варна – Предложение на граждански организацииСледизборно послание на Тедор Дечев

17.11.2009

След изборният ден – огромна благодарност към тези повече от 2000 души, които ми повярваха.


ДО ТЕЗИ ПОВЕЧЕ ОТ 2000 ДУШИ, КОИТО МИ ПОВЯРВАХА

Скъпи приятели, познати, съмишленици и опоненти от виртуалното пространство,

Забавих се със задължителното за подобни следизборни ситуации обръщение, единствено защото вече незнайно колко часа, чакам наивно да бъдат обявени окончателните резултати от Общинската избирателна комисия (ОИК). До този момент не съм се добрал до никаква информация за кандидатите, които са набедени за заемащи местата от 4-то до 18-то в крайното класиране на състезанието, наречено „Частични избори за кмет в София – 2009 г.”.

По нищо не личи в ОИК някой да се е притеснил, че трябва да обявява някакви си резултати. Аз съм човек, обучаван във Великобритания за провеждане на избори по мажоритарната система и знам, че там, където има определена доза кавалерство и цивилизованост, изборните резултати се обявяват в присъствието на всички кандидати, като се започва от най-слабия към победителя. Всички кандидати аплодират всекиго от участниците в състезанието. Накрая „победителят взима всичко”, както се пееше в известната песен от 80-те години на двадесетия век.

Излишно е да обяснявам, че при избори по мажоритарната система, резултатите са ясни за ОИК, заедно със запетайките още преди полунощ на изборния ден. В моя щаб за по-малко от час и половина бяха получени и обработени (какво ли толкова имаше да им се обработва … !?) резултатите от 250 секции, като това се вършеше от цифром и словом двама души. (Общо имахме над 350 застъпници и представители, но днес и утре ще видим, колко копия от секционни протоколи ще бъдат прадставени в щаба). Какво възпрепятства ОИК с внушителния й математически колектив да не отговори толкова време на елементарната необходимост да съобщи резултатите на всички участници е въпрос на който не мога да отговоря.

Никой не може да отговори и на някои съпътстващи въпроси – какво стана със сайта на ЦИКМИ и защо в никой сайт – нито на ЦИКМИ, нито на ГРАО човек не можеше да направи справка за избирателната секция, където трябва да гласува. Да е злонамерено – не е … Просто поредната демонстрация на нехайство и безгрижие.

Тъй като продължаването на чакането може да създаде погрешното впечатление, че съм се разстроил подобно на един много по-титулуван български държавник през 2001 г. и вече не искам да общувам с околния свят, бързам да разсея подобни съмнения. Що се отнася до ОИК – утре сутринта, в ранни зори ще внесем в деловодството на комисията искане за предоставяне на резултатите, разбити по секции въз основа на Закона за достъп до информация. Щом не искат да си вършат работата – ще ги накараме.

Не се облажавам от идеята, че съм постигнал някакъв кой знае какъв резултат, който в момента злодеи крадат в полза на РЗС, респективно на световния империализъм. Боя се, че отговорът за мълчанието на ОИК е далече по-неприятен – става дума за пълното презрение към всички кандидати, намиращи се извън официализираната казионщина на т. нар. „парламентарни сили”. За никого не е тайна, че изборното ни законодателство е откровено дискриминационно, а прилагането му се обогатява и с едни още по-интересни споразумения между парламентарните политически сили. Така че, уважаеми „непарламентарни” кандидати, Вие не сте приоритет на ОИК, както и на повечето от медиите. Като сте искали информация, да сте си направили пълно паралелно преброяване …

Обикновено след местни избори, всички участници бързат да обявят своята победа. Смятам да направя изключение от тази многогодишна практика и да призная, че загубих тези избори. Загубих ги, защото победителят в тях е един и това е лицето избрано за кмет – в случая г-жа Фандъкова. Всичко останало е усукване по килифарски и търсене на литературно издържана форма, с която да се прикрие очевидното. Вярно е, че в хода на кампанията постигнахме с общи усилия някои важни неща, но това не променя факта на загубата на изборите. Нещата трябва да се наричат със собствените им имена.

Трябва обаче да се прави разлика между моята лична загуба и положението на симпатизантите ми, които са гласували за кандидатурата ми. Смятам, че те не са претърпели поражение – те направиха всичко възможно, за да има ИЗБОР на тези частични избори. Това, че посланията ми не стигнаха или не бяха приети от повече хора е мое поражение, а не на гласоподавателите ми. (Според предварителните изчисления на щаба ми, те са над 2000 души). На тях, на тези най-вероятно повече от 2000 души аз благодаря от сърце и от душа. Участвал съм в много изборни кампании, но като организатор, който работи за кандидата. На тези избори за първи път се кандидатирах лично за изборна длъжност и Вие уважаеми 2000 и повече съмишленици и избиратели ми помогнахте да кажа на висок глас неща, които смятах за важни, както и да НЕ изглеждам смешен в очите на обществеността. Благодаря Ви, благодаря Ви, благодаря Ви. Дано подадените от Вас гласове на 15 ноември 2009 г., се окажат не „еднократен разход” на политическо доверие, а инвестиция в по-дългосрочен политически проект.

Иска ми се да повторя, че въпреки поражението, до този момент с общи усилия постигнахме поне две неща, които оправдават положените усилия:

– факт е първата номинация на лице за изборна длъжност, направена след дискусия в Интернет, стана факт;

– проведената нискобюджетна кампания и изборните резултати (макар и приблизителни и необявени официално), доказаха че дори на сегашния етап, „интернет кандидатът” може да бъде направен разпознаваем за широката публика. Интернет безспорно е инструмент, който може да помогне за „поевтиняване” на твърде скъпата българска демокрация. Всъщност, точният израз е „да помогне за спасяване на прокопсаната българска демокрация”.

Нито за миг не съм забравил, че съм издигнат първо от блогъри, форумисти и интернет потребители, за това през следващите седмици ще се допитам до всички свои регистрирани поддръжници в Интернет за тяхното мнение и усещане за перспективата на създадената от нас реална политическа мрежа във виртуалното пространство. Дали да спрем до тук или да продължим напред, опитвайки се да отстояваме възгледите си за бъдещето на столичния град, а защо не и за цялата ни държава. Не става дума да създадем поредната партийна еднодневка или пишман неправителствена организация. Въпросът е дали имаме желание, сили и възможности да изплетем в Интернет дискусионна мрежа, която да е хоризонтална, нейерархична и която да може да генерира политически и прагматични идеи и решения, които да се чуват в публичното пространство. Някой може да каже, че е рано, но в крайна сметка – винаги има първи път.

Не мога да се въздържа да не отбележа, че ако резултатите от 15 ноември 2009 г., се бяха получили на местните избори десет години по-рано – през 1999 г., вестниците щяха незабавно да излязат с извънредни издания с огромни заглавия от типа на: „Политическата система рухна”, „Народът зашлеви шамар на политиците”, „Народът удари приз лицето управляващите” и много други вариации на посоченото до тук. Самият министър – председател вероятно цяла вечер щеше да отговаря на въпроси от типа на: „Ще поемете ли политическа отговорност за катастрофалната избирателна активност ?” или „Ще подадете ли оставка, заради непредставителния характер на изборите ?”. Днес, десет години по-късно, сме свидетели на едни сервилни и послушни честитявания и благопожелавания. Този факт е най-добрата илюстрация на причините за опозиционната ми (макар и твърде толерантна) настройка по отношение на сегашните власт имащи.

Не може, не бива и е крайно опасно, БСП да бъде оставена като единствена опозиция на „сивата” власт на ГЕРБ. Трябва да има и демократичен контрапункт. За съжаление, този контрапункт в момента е слаб, неподкрепен от голям брой избиратели и „извънпарламентарен”. Но този контрапункт е реално съществуващ и на този етап това е най-важното.

Трябва да има някой, който от демократични, граждански и екологични позиции да възразява на богоподобните ни властимащи, когато те започнат да губят връзка с реалността. Както и в случаи, когато взимат желаното за действително. В изборната нощ, министър – председателят откри, че избирателният корпус на ГЕРБ има удивително качество, представляващо нов научен феномен – колективна интуиция. Всички чухме, че избирателите на ГЕРБ без затруднение определят с каква част от общия си брой да откликват на изборните кампании. За парламентарни избори – в пълен състав и с развети знамена. За частични избори за столичен кмет – точно толкова, колкото да закърпят победата на първи тур. Вероятно избирателите на ГЕРБ биват осенявани свише, до коя първа буква на лично име и от кой до кой единен граждански номер да се явяват. Блажени верующите …

Ужасяващо ниската избирателна активност в неделя говори за две неща:

– налице са последиците от безотговорната кампания на щаба на ГЕРБ от където не престанаха да повтарят, че резултатите от изборите са предопределени;

– налице е първият симптом за „обръщане на вота”. „Обръщането на вота” след голяма изборна победа, по правило започва с първоначален отказ от гласуване. След това идва преориентирането към друга политическа сила, каквато за сега за добро или за лошо все още няма.

Изборните резултати от неделя вечер са катастрофални за всички участници в изборите – включително за мен, за победителите от ГЕРБ и за правещите си тънки сметки социалисти. Двадесет и един процента избирателна активност е ужасен атестат за политиците от всички разцветки.

Ако в ГЕРБ има известно количество здрав разум, незаразен от еуфорични настроения, там би трябвало вече да са вдигнали тревога и да заседава кризисният щаб на правителството. Съмнявам се, че подобно нещо е станало или ще стане тези дни. Затова е дваж по-необходимо да има някой, който да се опитва да връща на земята свръхчовеците от четата на Бойко Борисов, преди да са налели тонове вода във воденицата на БСП.

Налага се да отговоря авансово на въпрос, зададен ми в личен план. По силата на някакъв каприз на съдбата, когато аз или политическата ми сила претърпи тежко изборно поражение, веднага тръгва слух, че … ще се издигна в управленската йерархия. Така през 2001 г., журналистите си бяха внушили, че новонастанилите се в Министерския съвет „жълти” обезателно ще ме оставят в политическия кабинет на МТСП. Това естествено нямаше никакво обективно основание и разбира се – не стана.

Сега, през 2009 г., става нещо подобно. Едва обявени резултатите от първите екзитполове в неделя вечер и беше лансиран слухът, че ще бъда поканен в екипа на г-жа Фандъкова. Може би заради „огромния” ми изборен резултат, знае ли човек … !? За да не възникват недоразумения, още от сега декларирам, че не съм забравил, че кандидатурата ми беше издигната като алтернатива на г-жа Фандъкова и на „герберизацията”. Елементарното уважение към симпатизантите и избирателите ми, колкото и да са те, изключва възможността да приемам подобни предложения, дори и когато те се появяват под формата на слухове. Смятам, заедно със съмишлениците ми блогъри и форумисти, и заедно с партньорите от ПП „Зелените” да останем една почтена, обективна опозиция, която не изпада в истерия от всяко действие на управляващите, но и не прави компромиси с възгледите си.

В заключение, още един път благодаря на своите симпатизанти и избиратели, които показаха, че колкото и да е трудно, в България са възможни иновации и при политическите технологии. Горд съм, че тези хора избраха мен.

С огромно уважение:

Теодор Дечев

Независим кандидат за кмет

София, 16 ноември 2009 г.ЗЕЛЕНИТЕ: Гласувайте за Теодор Дечев за кмет на София!

13.11.2009

От ПП „ЗЕЛЕНИТЕ” призоваваме всички наши симпатизанти, с право на глас при избора на кмет на град София, на 15 ноември, неделя, да гласуват за  независимия кандидат Теодор Дечев с номер 20 в интегралната бюлетина.

IMG_0190

Това е кандидатът, подкрепен от партия ЗЕЛЕНИТЕ. Заедно с Теодор, ние, ЗЕЛЕНИТЕ създадохме обща програма „Гражданско действие за зелена София” и сме убедени, че като бъдещ кмет, той ще направи всичко за нейното изпълнение.

logo_n20_web

ПП„ЗЕЛЕНИТЕ”  е член-наблюдател на партията на Европейските зелени. Тя е единственият представител на Европейските Зелени, участващ в предсрочните местни избори. Партия „ЗЕЛЕНИТЕ” няма нищо общо с незаконно регистрираната за тези избори коалиция „Зелените”.ЗЕЛЕНИТЕ в Бургас започнаха съдебна битка срещу неправомерен акт на Общината

11.11.2009

Даниела Божинова, съпредседател на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ“ даде ход на съдебна жалба срещу Община Бургас. Като мажоритарен кандидат на изборите за Народно събрание Божинова отказа да плати на Общината тротоарно право за събираната от нея подписка в защита на Странджа и получи наказателно постановление за глоба.

По време на изборите кметът на Бургас  поиска неправомерно пари от политическите партии за провеждани агитационни мероприятия на основание местни наредби за преместваемите обекти и рекламната дейност (приложими към търговска дейност). Всички партии без ЗЕЛЕНИТЕ се примириха с положението и си платиха, за да не бъдат безпокоени.

Жалбата до Районния съд в Бургас се позовава на приложимия за случая закон – Закона за събранията, митингите и манифестациите, който предвижда само уведомителен режим на предизборните събития, без да е необходимо да се вадят разрешения и плащат такси. Посочва се, че прилагането на подобни общински наредби ограничава по недопустим начин конституционното право на публично изразяване на мнение, свободата на събрание и избирателните права.

Даниела Божинова беше единствената жена мажоритарен кандидат на последните избори за народни представители в Бургаски многомандатен избирателен район. Тя беше избрана неотдавна от националното събрание на ЗЕЛЕНИТЕ за съпредседател на партията.

Zel24jun 007_1

„Съвестен“ общински полицай съставя акт на Зелените в Бургас, които отказаха да платят на кмета „тротоарно право“Теодор Дечев и ЗЕЛЕНИТЕ в акция срещу лошо поддържаните тротоари в столицата

07.11.2009

На 8 ноември от 12.00 ч. в градинката пред Националната библиотека кандидатът за кмет на София Теодор Дечев и подкрепящата го ПП „Зелените” организираха акция, с която сложиха началото на кампания  срещу лошо поддържаните от общината тротоари в столицата.

Участниците в акцията обикаляха улиците на София и маркираха с тебешири изпочупените и разлепени плочки.  По този начин те показаха възмущението си от лошото  стопанисване на града.

Това е и един отчаян опит   да се предпазят данакоплатците от постоянното спъване и  досадно опръскване, от нерешените с години битови проблеми, които огорчават всеки ден живота на софиянци и гостите на столицата.

Гражданите наблюдаваха акцията с любопитство и се включиха активно с възмущение срещу управлението на града.

Активната гражданска позиция   е  основен приоритет в платформата на кандидата за кмет на София Теодор Дечев и подкрепящата го ПП „Зелените”.

Следващата стъпка в кампанията ще бъде проследяване на дейността на Софийска община по този проблем. Ще бъде създадена и интерактивна карта, на която гражданите ще могат сами да обозначават  проблемните места, за да се види ясната картина на лошото стопанисване на града.

Picture 004

Picture 013

Още снимки тукДеница Петрова от ПП ЗЕЛЕНИТЕ участва в среща на зелените партии от Черноморския регион

04.11.2009

Съпредседателят на ПП ЗЕЛЕНИТЕ Деница Петрова взе участие в международна среща на зелените партии от черноморския регион, която се проведе в Севастопол, Украйна.

DSC07737

На нея бе констатирано тежкото състояние на Черно море като „магистрала за изкопаеми горива“, което спомага за по-бързото унищожаване на биоразнообразието му. Зелените представиха своята инициатива за интегрирано управление на черноморските крайбрежни зони, която бе посрещната с интерес.

Две от заплахите за Черно море бяха широко разисквани – планиран терминал за претоварване на въглища в центъра на Севастопол и строителните дейности за Олимпиадата в Сочи, 2014 г., които непоправимо унищожават природата на крайбрежната зона в района.

Зелените настояват за независима стратегическа екологична оценка на енергийните проекти в Черно море – планирани са 6 тръбопровода за петрол и газ, които представляват огромен риск за морето. В светлината на световните усилия за намаляване на емисиите от въглероден диоксид инвестирането в изкопаеми горива е инвестиция в миналото.

Зелените в Черноморския регион искат развитие на енергетика, основана на възобновяеми енергийни източници – това е част от програмата на Европейската Зелена Партия – „New green deal“.

На срещата участваха представители на всички страни от региона – Армения, Азербейджан, Грузия, Молдова, Русия, Румъния, Турция, Украйна.Позиция на ПП ЗЕЛЕНИТЕ по исканите от МВР промени в Закона за електронни съобщения

04.11.2009

До Междуведомствената група по Закона за изменение и допълнение на ЗЕС:

След като разгледахме предложението на МВР, имаме следните коментари по някои негови аспекти:

1.    Директива 2006/24/ЕО е вече приложена в България чрез промените в чл. 251 от Закона за електронни съобщения (ЗЕС) – въведено е вече задължение за задържане на данни.

2.    Директивата не съдържа други изисквания – като например увеличаване броя или правомощията на органите, имащи право на достъп до данните, което се прави с настоящото предложение. То разширява изключително много органите, които имат право да изискват справки за данните по новопредложения член 250 а, ал. 1.

3.    В член 250 а на предложението се съдържа понятието “За нуждите на разкриването и разследването на престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода две или повече години и престъпления по глава девета “а” от Наказателния кодекс,”:
3.1 Директивата ясно постановява, че такива мерки, при които се използват чувствителни данни на всички граждани, използващи телекомуникационни услуги, могат да бъдат използвани само за тежки престъпления. Такива според нашето законодателство са тези със срок на лишаване от свобода над 5 години. В обсъжданията и в предложенията по време на гласуването на директивата ясно може да се види как се стигна до този компромис и това трябва да бъде приложено и в законодателствата на страните членки.
3.2 Компютърните престъпления по глава 9а от НК НЕ СА предмет на директивата и не са в приоритетите на задържането на данни. В самата нея ясно е посочено за какъв тип престъпления са приложими мерки за събиране на трафични данни на 95% от население на ЕС.

4.    В същото предложение се определя срокът за съхранение на тези данни да бъде 12 месеца. Според нас това е значително дълъг срок, като се има предвид че тези данни ще трябва да бъдат предоставени най-късно до 8 часа след поискване, следователно срокът от 8760 часа за съхранение е огромен, би изисквал много финансов и технологичен ресурс на предприятията доставчици и не би могъл да бъде особено полезен за целите, за които се изисква това съхранение.

5.    В член 250, ал 6, точка 3 се дава възможност за оставане на данните при получателя дори и след изтичане на срока. Това би било допустимо, ако следствието тече в момента, а не на общо основание за всички използвани данни.

6.    Със свое решение от 11.12.2008 г. петчленен състав на ВАС отмени решението на тричленен състав от 17.07.2008 г., с което бе отхвърлена жалбата на ПДИ срещу незаконосъобразността на приетата през януари Наредба № 40 на МВР и ДАИТС за съхраняването и предоставянето на данни от мобилните и интернет операторите. Петчленният състав отмени чл. 5 от атакуваната наредба.
С чл. 5 от Наредба 40 се създават три режима на достъп до съхраняваните от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги:
– пасивен технически достъп чрез компютърен терминал на дирекция „Оперативно-техническа информация” при МВР за нуждите на оперативно-издирвателната дейност;
– достъп на разследващите органи, прокуратурата и съда „за нуждите на наказателния процес”;
– достъп на службите за сигурност и обществен ред „в случай на необходимост, свързана с националната сигурност.

7. В новосъздадения член 250 б “Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, осигуряват чрез интерфейс на специализирана дирекция “Оперативни технически операции” при МВР достъп до данните по чл. 250а, ал. 1” се иска отново легализирането на сега съществуващите наети линии към мобилните доставчици и използването им за получаване на трафични данни, което беше отменено от ВАС по цитираното дело.
7.1 Отново се въвежда понятието “национална сигурност”, което е и част от решението на ВАС по същото дело. Всяко посегателство срещу националната сигурност е престъпление по НК и искането следва да се формулира съобразно опасност от конкретно престъпление.

8. Липсва гарантирана възможност всеки един български или чуждестранен гражданин, за който има събрани данни, да има право на достъп до тях по определен ред и безплатно един път в годината, по всяко време през срока на действие на активното задържане на данни.

Във връзка със горепосочените аргументи и с мнение, че в НПК и в Закона за специалните разузнавателни средства има доста механизми, които покриват тази материя, не виждаме нужда от промяна на Закона за електронни съобщения, а само в необходимостта за наредба към ЗЕС, в която да се наблегне на финансовите компенсации на предприятията, предоставящи съобщителни услуги с оглед на задължението им за събиране, съхранение, поддръжка и защита на трафичните данни и задължението за предоставяне на данни в срок от 8 часа след подаването на заявката по реда, определен от сега действащия Закон за електронните съобщения,в който наред със изключителните механизми, предоставени на МВР, се полагат и механизми за защита правата на гражданите. Не намираме в сегашното предложение за закон за промяна на ЗЕС такива механизми да са на първо място.

За повече информация по тази позиция:
Богомил Шопов, Координатор на работна група ”Политика в областта на интернет правата на потребителите, сигурността и електронното правителство”: bogomil.shopov@zelenite.bg

Борис Луканов – boris.loukanov@gmail.comБургаските ЗЕЛЕНИ отбелязаха Международния ден на Черно море

02.11.2009

ЗЕЛЕНИТЕ в Бургас отбелязаха Международния ден на Черно море, 31 октомври, като организираха среща на обществеността с пътешественика Вячеслав Стоянов, който по-рано тази година направи пълна обиколка на Черно море с колело и документира с камера замърсяването на бреговете с битови отпадъци.

130761_full

Дискусия как да произвеждаме по-малко боклук и как да пазим морето по-чисто ЗЕЛЕНИТЕ организираха и в гр. Поморие с участие на членовете  на сдружение „Чисто море“, което възникна след успешния референдум в черноморската община.

Денят на Черно море беше повод за пореден път да бъде изразено очакването на местната общност към управляващите да се откажат от реализация на проекта за  петролопровод  „Бургас-Александруполис“. Този проект ще предостави за жълти стотинки и срещу значителни екологични рискове българска територия за транспортиране на нефт. Той ще обслужва единствено геополитическите замисли на Русия и ще бъде печеливш само за петролните корпорации. Предотвратяването на строителството на тръбата е един от приоритетите в работата на местната организация на ЗЕЛЕНИТЕ в Бургас.Зелена победа срещу инсинератора в Пазарджик

01.11.2009

Актуализираната програма за дейности по управление на отпадъците на община Пазарджик беше отхвърлена от общинския съвет в Пазарджик на 29-ти октомври. В програмата, освен изграждането на изключително вреден за здравето инсинератор за отпадъци, беше предвидено и изграждане на депо за отпадъци върху открит карст.

До разумното решение на общинския съвет се стигна стигна след масиран натиск от местната организация на ЗЕЛЕНИТЕ в Пазарджик. Пазарджишките ЗЕЛЕНИ се срещаха с почти всички групи общински съветници, поставиха въпроса в общинските комисии по околна среда, здравеопазване и европейски фондове, предизвикаха медийно покритие на случая и изпратиха на заседанието на общинския съвет свой представител, чието изказване окончателно убеди съветниците да гласуват против предложението.

Предстои да се създаде работна група от всички заинтересовани страни – в това число и пазарджишката организация на ЗЕЛЕНИТЕ – за избор на нова екологичносъобразна и подходяща площадка за депо.