За независима журналистика и За премахване на тумора от правосъдието

07.04.2013

Зелените застават категорично зад журналиста от Mediapool Борис Митов, срещу когото се оказва натиск от прокуратурата за разкриване на източниците му.

Случаят е пореден рецидив на наслоените от десетилетия милиционерщина, непочтеност, клиентелизъм, корупция и зависимост, които парализират правосъдието и правораздаването в България. Те са в основата на нефункционалността на демократичните институции, безнаказаността на конфликтите на интереси, самообслужването и безотговорността в управлението, липсата на свободен пазар в България, и не на последно място – на почти клиничната смърт, в която е поставена независимата журналистика у нас.

Абсурдно е в страна от Европейския съюз журналист да бъде привикан в Софийската градска прокуратура за обяснения по публикувано разследване; прокурор да притиска журналиста на четири очи да разкрие източниците си; да го заплашва със съдебно дело.

Хората по етажите на правосъдието и органите на сигурността са облечени в имунитет и униформи, за да гарантират справедливостта, законността и демокрацията, а не за да ги газят и да злоупотребяват с тях. С действията си срещу журналиста Борис Митов прокуратурата се нарежда сред активните участници в смазването на разследващата журналистика и силовото лишаване на медиите от функцията им на гарант на демокрацията и обществения интерес, гарантиран от Конституцията и международните ангажименти на България.

От десетилетия независимата журналистика е мачкана, пречупвана, обезглавявана всекидневно пред очите ни от шайка медийни барони, оплетени в политически и икономически интереси, както и от верните им прокурори и чиновници.

Ние, гражданите на България, които търсят различна политика, представени от Зелените, няма да търпим повече това положение. Истинската демокрация изисква независимо, работещо и справедливо правораздаване, както и независима разследваща журналистика, и Зелените ще ги отстояват в следващия Парламент.

За повече информация: Стоян Йотов, съпредседател на Зелените, тел. 0886 36599910927 души се подписаха за различна политика в следващото Народно събрание

28.03.2013

Във вторник (26.03.2013 г.) малко след 14 часа внесохме необходимите документи за регистрация на Зелените за предстоящите избори. Към тях бяха приложени 9550 подписа. На 27.03.2013 г., сряда довнесохме още над 1000 подписа. Така общият брой внесени подписи в ЦИК на български граждани, подкрепящи участието на Зелените в парламентарните избори на 12 май 2013 г. е 10927 подписа. Благодарим на всички, които ни подкрепика, особенно на тези, които имаха смелостта да се подпишат!Ако желаете да присъствате като гост

20.03.2013

Ако не сте редовен член на Зелените, но искате да участвате в Националното събрание като гост, можете да попълните приложеното заявление за регистрация на гости и да го изпратите на организационния секретар на Зелените Офелия Георгиева на електронен адрес ofelia.georgieva@zelenite.bg най-късно до 17 март 2013г. Моля да имате предвид, че поради ограничения капацитет на залата с предимство са всички делегати на местните организации.

Като гости имате възможност:

– да присъствате, слушате и да се изказвате според правилата на събранието.

– да се кандидатирате за кандидат за народен представител.


Националното събрание ще се проведе в Хотел Рила, зала Адакта, ет. 3

20.03.2013

Националното събрание ще се проведе в София в Хотел Рила, зала Адакта, ет. 3 Обобщен календар на посочените четири важни дати

12.03.2013

– 17 март 2013 г.: Краен срок за изпращане до ofelia.georgieva@zelenite.bg на заявление за регистрация от членове на Зелените, нечленуващи в местни организации, но желаещи да присъстват като гости

– 17 март 2013 г.: Краен срок за изпращане до ofelia.georgieva@zelenite.bg на протокол от заседание на местната организация на Зелените, на което са били избрани делегатите на МО, и на индивидуалните заявления за регистрация от всеки делегат.

– 21 март 2013 г.: Одобрените делегати ще получат потвърждение заедно с предварителните версии на някои основни документи и доклади, които ще се разглеждат на Националното Събрание.

– 23 и 24 март 2013 г.: Национално Събрание на Зелените в гр. София.Потвърдителен имейл от наша страна

12.03.2013

След проверка на редовността на членовете, заявили желание да участват в Националното Събрание, одобрените делегати ще получат потвърдителен имейл не по-късно от 21 март 2013 г.
Неплатилите членския си внос ще бъдат приканени да го заплатят в оставащия до Националното Събрание срок, ако членуват в партията отпреди март 2012 г.

Всички останали (нередовни членове на партията, редовни но неодобрени кандидат-делегати, граждани, симпатизанти и др.) могат да присъстват в залата като гости, но единствено и само ако наличният капацитет от места в залата не е запълнен от редовните делегати. Гостите нямат право на глас при гласуванията, но имат право на изказвания.Заявление за регистрация на националното събрание

12.03.2013

Не по-късно от 17 март 2013 г. на адрес ofelia.georgieva@zelenite.bg избраните делегати следва да изпратят и приложеното индивидуално заявление за регистрация, попълнено поотделно от всеки делегат. Задължително е избраните от МО делегати да са редовни, т.е. да са платили членския си внос съгласно изискванията, или в краен случай да го платят на място в залата. В противен случай те няма да бъдат допуснати като редовни делегати, а само като гости.Ако сте редовен член на функционираща местна организация

12.03.2013

Ако сте редовен член на функционираща местна организация (МО), Вашата МО трябва да проведе заседание, на което да избере своите делегати.

Съгласно решение на Националния съвет на Зелените в сила от 17.12.2011 г., броят на делегатите на МО за участие в Национално Събрание се определя по следния начин:

– Ако Вашата МО се състои от не повече от 21 редовни члена, тя има право да изпрати до 7 делегати. По право делегати могат да бъдат членовете на ръководството на МО – това са председателят (или съпредседателите, ако са двама) и секретарят на МО. Останалите (съответно петима или четирима) делегати се избират на заседанието измежду редовните членове на МО.

– Ако Вашата МО се състои от над 21 редовни члена, тя има право и на допълнителни делегати. Броят им се определя по формулата “по 1 допълнителен делегат на всеки 3 члена над 21”. Например, ако Вашата МО има 22 или 23 редовни члена, делегатите си остават максимум 7. Но ако има 24, тя може да изпрати 8 делегата, ако са 26 – също 8, а ако са 27 члена, делегатите могат да станат вече 9 (т.е. 7 плюс 2 допълнителни).

За да са легитимни делегатите, е необходим надлежно оформен протокол от заседанието на МО, на което те са избрани за делегати. Съгласно Устава на Зелените, гласуването за кандидатури е тайно и поименно. Към настоящата покана са приложени образци от протоколи, които МО – както съществуващи, така и новоучредени – могат да ползват за удобство и за да са сигурни, че протоколът ще бъде правилно съставен и ще притежава всички необходими съгласно Устава на Зелените атрибути. Готовият протокол (най-добре сканирана разпечатка с подписите на протоколиста и председателстващия заседанието, а ако това не е възможно, поне в Word-файл) трябва да бъде изпратен до организационния секретар на Зелените Офелия Георгиева на електронен адрес ofelia.georgieva@zelenite.bg . На същия адрес избраните делегати следва да изпратят и приложеното индивидуално заявление за регистрация, попълнено поотделно от всеки делегат. Протоколът от заседанието на МО и индивидуалните заявления за регистрация следва да бъдат изпратени на организационния секретар най-късно до 17 март 2013 г. Задължително е избраните от МО делегати да са редовни, т.е. да са платили членския си внос съгласно изискванията, или в краен случай да го платят на място в залата. В противен случай те няма да бъдат допуснати като редовни делегати, а само като гости.Ако сте редовен член на Зелените, но не членувате в никоя от местните организации

12.03.2013

Ако сте редовен член на Зелените, но не членувате в никоя от местните организации (МО) на партията, а имате желание да участвате в Националното събрание като гост, можете да попълните приложеното заявление за регистрация на гости и да го изпратите на организационния секретар на Зелените Офелия Георгиева на електронен адрес ofelia.georgieva@zelenite.bg най-късно до 17 март 2013г. Моля да имате предвид, че поради ограничения капацитет на залата ще бъдат уважени (по реда на подаването им според дата и час) само толкова заявления от членове на Зелените, нечленуващи в някоя от функциониращите МО, колкото позволява наличният останал капацитет на залата след осигуряване на места за всички делегати на местните организации.Изисквания за редовно членство в Зелените

12.03.2013

За да може да бъдете делегат с право на глас на предстоящото Национално събрание, Вие на първо място трябва да сте редовен член на партията, което означава, че трябва да сте заплатили членския си внос поне до месец февруари 2012 г. включително. Това е така, защото съгласно Раздел II, Чл. 8 (3) б. от Устава на Зелените членството ви в партията се прекратява, ако не сте заплащали членския си внос повече от дванайсет месеца. Разбира се, това не важи, ако към днешна дата Вие членувате в партията от по-малко от дванайсет месеца.
Уставът на ПП Зелените е достъпен на сайта на партията ( http://oldsite.zelenite.bg/ustaw ).
На сайта са описани и начините за заплащане на месечния членски внос: ( http://oldsite.zelenite.bg/chlenski-vnos ). Той е в размер на 5 лв (60 лв годишно) за работещи и 3 лв (36 лв годишно) за студенти, безработни и пенсионери. Можете да заплатите членския си внос и на място (по време на регистрацията в началото на Националното събрание на 23 март сутринта), като го внесете в брой при Организационния секретар на партията, срещу което ще получите надлежно издадена разписка.