Нарушенията в изборната нощ в София – свидетелства на очевидец

03.11.2011
Прочетете разказа на участник в специална комисия на общинската администрация, работеща по приемането на бюлетините и другите изборни книжа от СИК, след като протоколите са били приети от ОИК. Разказът на свидетеля на Зелените по делото за касиране на изборите в София свидетелства за нарушаване на процедурата по приемане на изборните книжа, включително за неявяване на представителите на СИК при предаване на документите, липсата на протоколи, приемане на разпечатани чували с бюлетини,  пренасяне на бюлетини и други книжа с градски транспорт по домовете на членовете на СИК, липсващи чували с бюлетини, предаване на допълнителни, неописани чували с бюлетини и прехвърлянето им в други чували, неподписване на изискуеми документи, неспазване на процедурата по запечатване на помещенията.
Очевидецът и участник в събитията е подписал половината протоколи с особено мнение, а останалите не е подписал, тъй като е напуснал.
Още на място е поставил въпроса за множеството нарушения и тяхното неотразяване в протоколите по приемането, но е бил подиграван и заплашван.

ДОКЛАД

ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.242, АЛ.7 ОТ ИК ЗА РАЙОН ЛЮЛИН –СО

Комисията е назначена с решение №247- КМ – ОС от 07.10.2011г. в следния състав:

 1. Димитрина Николова Димитрова – Председател – ГЕРБ
 2. ХХХХХХ ХХХХХХ
 3. ХХХХХХ ХХХХХХ
 4. ХХХХХХ ХХХХХХ
 5. ХХХХХХ ХХХХХХ
 6. ХХХХХХ ХХХХХХ
 7. ХХХХХХ ХХХХХХ

За дейността, правомощията и отговорностите на комисията не беше проведен предварителен инструктаж. Комисията беше свикана на 23.10.2011г. от 18:00 часа в сградата на СО – Район „Люлин”. Всички членове на комисията се явиха и ни беше представено необходимото за регламентиране на дейността на комисията РЕШЕНИЕ № 1098- ПВР/МИ ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011г. ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ №1264 – ПВР/МИ ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011г., както и част от необходимите за работата на комисията документи – протоколи Приложение № 2 към горепосоченото решение. Около 01:00 на 24.10.2011г. в комисията започнаха да пристигат сигнали, че голяма част от материалите от СИК Люлин са били качени в автобуси без да бъдат придружени от записаните в закона представители – Председател, зам.председател(член) и секретар на СИК. Разпределението на ръководните постове в СИК в Люлин е както следва:

ПР

ЗПР

С-Р

ЧЛ

по уговорка

ГЕРБ

100

61

29

101

29

6

19

345

345

КБ

19

4

57

28

31

14

0

153

153

ДПС

10

20

30

0

69

0

0

129

129

Атака

0

10

10

0

0

109

0

129

129

СК

0

16

3

0

0

0

110

129

129

НДСВ

0

18

0

0

0

0

0

18

18

129

129

129

129

129

129

129

903

903

За ДСБ – 10 зам. председатели и 1 секретар – като всички са изпълнили служебните си задължения.

Около 03:00 на 24.10.2011г. получихме информация от ОИК, че голяма част от чувалите с бюлетини и изборни книжа от район Люлин са оставени в ОИК без да има представители, които да ги предадат и без надзор, а също и че представители в комисиите са се прибрали заедно с бюлетините и всички изборни материали в домовете си, защото са получили номер за предаване на материaлите в ОИК, който е много далечен от номерата ,проверяващи се в момента. Поради тези причини на председателя на комисията отправих предложение да води заседание, на което да се вземе решение и да се гласуват две конкретни предложения:

 1. Представителите, които идват да предават изборните материали в комисията по чл.242., ал.7 да се легитимират освен с подписан изборен протокол от ОИК и с документ за самоличност.
 2. Да не се приемат материали и бюлетини, които не отговарят на регламентираните в РЕШЕНИЕ № 1098- ПВР/МИ ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011г. ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ №1264 – ПВР/МИ ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011г. изисквания.

Предложението не беше прието, комисията не проведе дебат по създалите се проблеми, а вместо това председателят на комисията препоръча да започнем предварително подписване и изготвяне на протоколите предназначени за предаване на представителите на СИК, които ще предават материалите на комисията. Около 04:00 на членовете на комисията беше представен и втори протокол (Приложение №73 от изборните книжа за ПВР и приложение № 70 от изборните книжа за МИ). Изготвянето на тези протоколи е регламентирано в т.6 от РЕШЕНИЕ № 1098- ПВР/МИ ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011г. ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ №1264 – ПВР/МИ ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011г. и понеже не е ясно записано дали тези протoколи трябва да се донасят от представителите на СИК или трябва да стоят в наличност при нас, попитах председателя, но не получих ясен отговор. На въпрос защо тези протоколи не са представени на комисията още когато е била свикана, председателят на комисията отговори, че протоколите са били забравени някъде. Отправих и множество въпроси към общинската администрация относно слабата дейност на комисията, протоколите и задълженията на комисията, но получих единствено саркастични отговори, обиди и дори заплаха, че ще бъде написана жалба срещу мен до ОИК, за да бъда освободен от комисията по чл.242, ал.7. В този момент се сетих, че всеки от представителите в комисията има издадено удостоверение за назначаване в комисията, но удостоверенията не бяха раздадени. На молбата ми да получа своето удостоверение беше отговорено, че удостоверенията по принцип се държат у председателя, след дълго настояване удостоверението ми за член на комисията ми беше предадено, но не бяха раздадени удостоверенията на другите членове. Около 07:30 в общинската администрация беше заявено искане от ОИК да се прозвъняват членове на СИК, които да отидат да предадат оставените без надзор чували с бюлетини и документи. Представител на ДСБ, който не е присъствал на транспортирането на бюлетините предходната вечер е бил повикан да предаде материалите на 29 СИК. Посъветвах представителя на ДСБ да не се явява и да не подписва документи, които противоречат на закона и могат да подпомогнат фалшификации.
Работата на комисията по приемане на бюлетините и изборните книжа започна около 13:00 часа на 24.10.2011г. , когато дойдоха първите представители на СИК от район Люлин. Долу излагам номерата на СИК от Люлин и аргументите, с които съм подписал протоколите за приeмане на материалите от изборите с ОСОБЕНО МНЕНИЕ.:
104 СИК – Бяха предадени разпечатани чували в нарушение на т.3 от решението*, за което не беше съставен констативен протокол в нарушение на т.9 от решението.
103 СИК – Яви се единствено Трифон Людмилов Георгиев (ГЕРБ) , не носеше чували с бюлетини и обясни, че материалите са били изоставени от комисията  от думите му не стана ясно дали материалите са били предавани на ОИК. Липсата на чувалите с бюлетините обезсмисля функциите на комисията за приемането им, г-н Георгиев също така заяви, че е дошъл с трамвая вместо с охрана от МВР.
14 СИК – Явиха се председател, зам.- председател и секретар. Освен необходимите документи предадоха и допълнителни такива, които не са предназначени за комисията по чл.242., ал.7
17 СИК – Яви се единствено КАМЕЛИЯ МИТКОВА КИРИЛОВА председател от квотата на ГЕРБ, предаде разпечатани чували , за което не беше съставен констативен протокол съгласно решението. Председателят предаде също избирателни списъци и печат, които е следвало да бъдат предадени на ОИК съгласно т.4 буква Б от решението.
18 СИК – Явиха се Председател и член ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА и двамата от политическа партия ГЕРБ, в нарушение на т.5 от решението.
20 СИК – в помещението, в което работеше комисията по чл.242, ал 7, се появиха чувалите с бюлетината от секцията, но нямаше представители от секционната комисия.
23 СИК – Яви се само председател на СИК от КБ
27 СИК – Яви се само председател на СИК от ГЕРБ
28 СИК – Явиха се председателят и член  ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА АРСОВА  и двамата от политическа партия ГЕРБ.
33 СИК –  ТИНКА ДРАГНЕВА ЛУМБАРСКА, ВЕСЕЛА ЛЮБЧЕВА ДАЧЕВА, БОГОМИЛ ФИЛОТИЕВ ПЕТКОВ – явиха се членовете на ръководството на СИК, по думите на една от жените, тя се е прибрала с всички материали у дома – в Банкя и след окoло 10 часа е свикала отново ръководството, за да предадат материалите в ОИК.
35 СИК – Яви се само МИНЧО ГЕОРГИЕВ КАЛБАКОВ – член на СИК, предаде 3 разпечатани чувала вместо два запечатани такива, след което прехвърли бюлетините в два чувала съгласно решението. За случая не беше съставен констативен протокол.
36 СИК – Явиха се председател и зам. Председател и двамата от политическа партия ГЕРБ.
40 СИК – Яви се само председател от ДПС, който твърдеше, че е от партия ЛИДЕР.
98 СИК – Явиха се председател и зам. председател и двамата от политическа партия ГЕРБ.
99 СИК – Явиха се председател и зам. председател и двамата от политическа партия ГЕРБ.
69 СИК – Явиха се председател и секретар , предадоха по-малко от необходимите документи , заляти с мастило от писалка.
58 СИК – Яви се единствено секретар на СИК от КБ.
59 СИК- ръководството на СИК предаде допълнителни документи , които не са предназначени за приемане от комисията по чл242., ал7.
66 СИК – Яви се само председател на СИК от КБ.
91 СИК – Явиха се председател и член на СИК и двамата от една политическа сила.
21 СИК – Яви се само председател на СИК от ГЕРБ
43 СИК – Яви се само зам. председател на СИК от НДСВ
При подписване на приемните протоколи не бяха полагани всички подписи на членовете на комисията по чл.242 ал.7, в нарушение на т.6 от решението.
Около 18:00 часа, на 24.10.2011г., поради лични ангажименти, зам. председателя напусна комисията по член 242, ал.7. След телефонно обаждане до ОИК ни беше отговорено, че те нямат време да се съветват за решение и че нашата комисия продължава да работи в шест членен състав.
Съгласно т.  11 от решението 24 часа след приключването на изборния ден не следва да се предават материали на комисията по чл.242, ал.7
Около 22:00 часа на 24.10.2011г. уведомих членовете на комисията и представителите на общинска администрация, че нямам физическа възможност да продължа работа и, че ще се прибера да си почина за малко. Към този момент бяха приети документите на  около 50%  от СИК в Люлин. Не бях потърсен да се явя за запечатване на помещението за съхранение на приетите материали, в нарушение на т.12 от решението.

Приложено Ви, предавам:

 1. РЕШЕНИЕ № 1098- ПВР/МИ ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011г. ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ №1264 – ПВР/МИ ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011г. , съгласно което комисията по чл.242, ал.7 извършваше служебните си задължения в изборния ден.
 2. Копие от протоколите ( Приложение 70, Приложение 23– част от изборните книжа за МИ/ПВР  и  приложение 2 към решението ), които издаваше комисията по чл242, ал.7 за приетите материали.

                                        Изготвил: ХХХХХХ ХХХХХХ

*    РЕШЕНИЕ № 1098- ПВР/МИ ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011г. ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ №1264 – ПВР/МИ ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011г.Мисли глобално, действай локално – избери „Зелените”!

30.09.2011

Започнахме нашата предизборна кампания! Радваме се да ви съобщим, че 35 общини в България ще имат своите зелени кандидати за общински съветници! Над 200 млади, амбициозни и работоспособни наши представители ще се борят за място в местните парламенти, за да превърнат в реалност зелената идея.

В шест населени места пък, сред които София, Варна, Бургас, Пазарджик, Трявна и Раковски нашата партия излъчи и претенденти за кметското място. В Добрич, Ловеч и Самоков имаме кандидатури от името на коалиции, в които участваме. Гордеем се да заявим, че в листите ни близо 40% от имената, са на дами, голяма част от които са начело на нашите листи с кандидати. Повечето ни кандидати са млади хора и ниската средна възраст в списъците ни както за кмет, така и за общински съветници си остава наш запазен патент. Така ние доказваме амбицията си да разбием стереотипите, да обърнем статуквото, да внесем свежест, находчивост и жар в действията на местните власти. „Мисли глобално, действай локално – избери „Зелените”!” е мотото, което ни води в тази кампания.

Нашият кандидат за кмет на столицата Андрей Ковачев, добре познат с активната си дейност като еколог, ясно дефинира приоритетите на „Зелените” за управление на София. От името на партията той настоя за осигурено и регламентирано гражданско участие в заседанията на общинския съвет; оптимизация на обществения транспорт и изграждане на велоалеи и пешеходни зони; създаване и прилагане на стратегия за „нулеви отпадъци”; оптимизация и разширение на системата за разделно събиране на боклука и обвързване на такса смет с количеството генериран отпадък; увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници; недопускане на строителство на нови ски писти в природен парк „Витоша”.

„Поставям ултиматум на настоящите управници до седмица да уволнят главния архитект на София Петър Диков и да стартират процедура за Оценка на въздействието върху околната среда на проекта за метрото. Столичани нямат идея, че зад непрозрачните платна, обвиващи строителните работи, се върши истинско кощунство – разрушава се римският път „Виа Принсипалис” – главната улица в центъра на антична Сердика. Една трета от това 2000-годишно архитектурно съкровище вече е унищожена! Ако не бъде спряно това престъпление и не се пристъпи към рекултивация на съсипаното културно наследство, ние ще сезираме отговорните европейски органи”, заяви Ковачев.

„Зелените“ не са част от политическия картел, който смачква родината ми и дори само заради това заслужават моята подкрепа”, мотивира решението си да участва в листите на партията изтъкнатият социолог и виден общественик Цветозар Томов. „Партиите в България се занимават с мръсен бизнес с публични средства. От избори на избори този бизнес става все по-мръсен, а средствата – все повече. Този път вече се пристъпи към пазаруване на секционни комисии, тъй като това е по-елегантен и евтин начин от купуването на ромски гласове”, допълни Томов.

Амбицията си да се бори за по-добро бъдеще за съгражданите си изрази и Калина Павлова, кандидат за кмет на Варна. Минути преди да бъде наградена със „Златен ключ” за усилията си в „Програма за достъп на информация“, Павлова се закани да се бори за нов Общ устройствен план на морската столица и прекратяване на скандалния проект за „Алея първа”.

Даниела Божинова, кандидат за кмет на Бургас и за общински съветник на „Зелените”, сподели, че е изключително важно да насърчим механизма на прякото участие на гражданите във властта и той да се превърне в работещ в България на национално и местно ниво. Създаването на обществени съвети по качеството на публичните услуги, стандарт за публични консултации, обществени обсъждания, също са основни приоритети на „Зелените“. Тя сподели за опитите на община Добрич да инициира местен референдум по въпроса за шистовия газ, който за пореден път е отложен за преразглеждане. Божинова цитира случай, в който 82 % от гражданите не могат да вземат думата по важен за тях въпрос от национално или местно значение и това е нещо, което трябва да се промени.

„Зелените” се включваме в изборната надпревара изпълнени с хъс и ентусиазъм, с убедеността, че инициативността и професионализмът на нашите кандидати ще се окажат крайпътен камък в борбата за по-добро бъдеще. Оставайки встрани от всички задкулисни игри, и следвайки чистите принципи, които ни обединяват, ние вярваме, че можем да бъдем полезни на родината си.

 Местната организация на Зелените в Бургас със сайт

08.08.2011

Местната организация на Зелените в Бургас си има уебсайт.

От красивия черноморски град е и енергичната, борбена и усмихната Даниела Божинова, един от тримата съпредседатели на Зелените – тя е първият български гражданин, който печели дело срещу мълчалив отказ до обществена информация в България. Организатор е  и на редица кампании – за защита на екологичните права на хората от Черноморието и Югоизточна България във връзка с проекта за петролопровод Бургас-Александруполис, в защита на правото на достъп до архитектурната среда на хората с увреждания, за по-голямо участие на жените в местното самоуправление и др. Автор на книги и публикации за интеграцията в Европа, референдумите и др. Печели стипендия „Фулбрайт” за защита на изследователския проект „Овластяване на гражданите чрез механизмите на пряката демокрация – гражданска законодателна инициатива, референдум и инициатива за отзоваване на политици на изборни длъжности“.

Да им е честит новият сайт на МО Зелените Бургас и смело напред към покоряване на нови зелени върхове!

Сайтът е добавен и в секция Местни организации горе в менюто на уебсайта на Зелените.

 

 Продължава подписката за пешеходен Шишман

11.07.2011

Нови 2000 подписа за пешеходен “Шишман” събра МО “Средец”. Инициативата започна миналата година и досега събраните подписи са 3500. Ако желаете да се включите в подписката, която събираме на хартия, свържете с нас от сайта на местната организация.Гаражна разпродажба на Зелените – 15 май 2011 г.

10.05.2011

Здравейте,

По случай 15 май, Деня на климата, организираме множество забавни и полезни занимания. Всички те ще протекат на 15 май (неделя) между 11 и 18 ч в София (България) под формата на:

ПРОЛЕТНА ГАРАЖНА РАЗПРОДАЖБА

В градинката зад Музея „Земята и хората” и МОЛ „София Сити Център“ !

Може да откриете някоя полезна и приятна за вас или ваш близък джунджурия (книги, дискове, електроника, сувенири, дрехи и др.), а и да похапнете вкусни домашни сладкиши. А ако наистина се интересувате от климата – специализираната викторина е точно за вас: можете да проверите познанията си за климатичните промени, а и да спечелите награди от гаражната разпродажба.

За това събитие важи правилото, което чувамe често : „Колкото повече – толкова повече”! Колкото повече приятели дойдете, толкова по-голяма ще е забавата и доброто настроение!

Ще ви очакваме в неделя заедно да отпразнуваме Деня на климата,

Зелените

Линк към събитието във фейсбук: https://www.facebook.com/event.php?eid=220049568022091Позиция на Зелените относно проучвания за нефт и газ в Черно море

04.05.2011

ПОЗИЦИЯ НА ПП ЗЕЛЕНИТЕ

Относно:

КОНЦЕСИЯТА ЗА ТЪРСЕНЕ НА НЕФТ И ГАЗ В БЛОК I-14 „СИЛИСТАР“

И ПРОВАЛЕНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В БУРГАС

По повод състояло се в Бургас на 29.04.2011 г. “обществено обсъждане” на концесията за дълбоководни проучвания за нефт и газ в Черно море, дадена с  Решение № 69/03.02.2011 г. от Министерски съвет на фирма “Ледербел БГ” ПП “Зелените” заявяваме:

Въпреки декларираните добри намерения на МИЕТ за изясняване на ситуацията, срещата в Бургас беше псевдо обществено обсъждане без предварителна разгласа, с ограничен достъп и без регламент. Представителите на правителството едностранно я прекратиха в отговор на гневните реакции на успелите да присъстват граждани и медии, с което де факто доказаха неспособността на институциите за демократичен диалог и слабостта на тяхната позиция в защита на този рисков проект. Пролича предпочитанието на ГЕРБ  към водене на задкулисна политика – веднага след проваляне на “общественото обсъждане” е била свикана тайна среща с кметове на черноморски общини.

Събитията в Бургас потвърдиха факта, че гражданите на южното българско Черноморие категорично не желаят да бъдат търсени и добивани нефт и газ в региона и считат тези дейности за опасни за природата, здравето, туризма и поминъка им.

Тайното“съглашение” между Заместник министъра на икономиката М. Косев и представителите на общините, с което е било обещано да се направи ОВОС и Оценка за съвместимост на концесията, не гарантира нищо повече от поредната опорочена процедура, „доказваща“ колко безпроблемно биха действали бъдещите концесионери.

Избраният концесионер –  новосформираната фирма Ледербел БГ, нейната липса на история и капацитет и свързаността й с компрометирани бизнесмени и политици поражда основателни съмнения относно възможностите й  за мобилизиране на ресурси и контрол върху всички аспекти на проекта, а преди всичко предизвиква въпрос за реалната цел на дадената концесия.

.

В случай, че правителството реши да продължи концесионирането на проучвания за нефт и газ в Черно море, ЗЕЛЕНИТЕ ще настояваме за изготвяне на предварителен екологичен одит на състоянието на Черно море и стратегическа екологична оценка (EO, SEA) на комбинацията от всички проекти, които се планират за осъществяване в неговата акватория. Единствено спрямо такива предварителни оценки ще бъде възможно измерването, обезщетяването и санкционирането на евентуални бъдещи щети. Ще настояваме да се изисква от концесионера заделянето на средства в специална банкова сметка, както и сключване на екологична застраховка, така че в случай на аварии пострадалото население да бъде адекватно компенсирано и природата – възстановена.

Засиленото търсене на нефт и газ в Черно море поставя все по-сериозно въпроса доколко правителствата на черноморските държави спазват Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. Ние ще повдигнем този въпрос пред европейските институции предвид ангажиментите на ЕС към Черноморския регион, от една страна  и поетия от миналата година курс към ограничаване сондажите за фосилни горива, от друга.

В заключение желаем да припомним, че ние не одобряваме манипулирания и неадекватен проект за енергийна стратегия на правителството и настояваме  да се вземат под внимание алтернативни сценарии за постигане на енергийна независимост чрез реален  преход към нисковъглеродна икономика, съответстващи на целите на глобалната политика по климата.

Изпълнителен съвет на ПП Зелените

Даниела Божинова

Съпредседател ПП Зелените, тел. 0899145652Протест: „Балканите – свободни от АЕЦ!“

15.04.2011

Балканската антиядрена коалиция (БАЯК), учредена на 26.03.2011 г. в София от екоактивисти от България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Турция, с участието на “Зелените”, Национално движение „Екогласност”, Български център за зелена икономика и други граждански групи, организират първите протести в София за „Балканите – зона, свободна от АЕЦ!“.

В нашите страни действат едни и същи закони на пропаганда, манипулация, корупция и риск, с които ядрената мафия на принципа ‘разделяй и владей’ се опитва да постави населението в тотална енергийна зависимост за много поколения напред със своите скъпо струващи и изключително опасни проекти за АЕЦ Белене и АЕЦ Аккую, при това и двете в силно земетръсни зони. Към тях се добавят и намеренията за ядрени проекти на брега на Черно море при Синоп и срещу с. Резово. Румъния от своя страна има намерение да строи нови блокове в АЕЦ Черна вода, което също поражда притеснение поради проблемите с безопасността. Тази централа е рискова и също както другите централи е една потенциална атомна бомба на Балканите.

Свидетели сме на ядрената катастрофа във Фукушима с ежедневно нарастващи поражения и радиация, която обикаля света. Виждаме как се отразяват пораженията от подобни инциденти 25 години след катастрофата в Чернобил. Няма да търпим поведението на правителствата от региона, които продължават да настояват за тази ‘руска рулетка’. Това беше заявено от членовете на БАЯК в понеделник, 11.4.2011, по време на прес-конференция в Солун, на която участваше и депутатът от Зелените в Европейския парламент Михаил Тремополус.

Елате да видите “зверска” атака в Европа на зелени, на природозащитници, на цели правителства за затваряне на старите централи, каквато е и Козлодуй – както са думите премиера Бойко Борисов от 13.4.2011.

Ние сме антиядреното лоби срещу старите и нови АЕЦ в Румъния и България и срещу новите в Турция. В събота страните от региона ще настояват за „Балкани – свободни от АЕЦ.“

Ето и програмата за България:
Дата и час: 16.04.2011 г. (събота) – от 12:00 до 13:00 ч. пред Румънското посолство (бул. “Михаил Еминеску” № 4) в София и от 13:00 ч. до 14:00 ч. пред Турското посолство (бул. “Васил Левски” № 80) в София.Покана за ПРОТЕСТ срещу ядрената енергетика в България

16.03.2011

България казва НЕ на атомната енергетика и радиоактивните отпадъци!

България казва НЕ на енергийната мафия!

България казва НЕ на АЕЦ “ Белене“!

България казва НЕ на правителсто, прокарващо руски интереси!

България иска Възобновяемите Енергийни Източници!

България иска да бъде част от чиста и безопасна Европа!

Организатори: Национално движение „Екогласност”, ПП „Зелените“ и Център за зелена икономика

Дата и час: 19.03.2011 г.(събота) – от 11:00 ч. до 13:00 ч.
Място: гр. София, ул. “Славянска” № 8, ъгъла ул. „Раковска“ (пред сградата на МИЕТ)
За повече информация: Георг Тупарев, GSM 089 9188251 или Борислав Сандов, GSM 089 5693679

с участието на ядрения физик Георги Котев, GSM 0887782306

–––––

Допълнителни линкове относно становището на Зелените и други мнения от българските медии.

ПП Зелените: Стоп на Белене:  http://www.standartnews.com/news/details/id/97596/http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=682936

http://www.posredniknews.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=15142:2011-03-14-12-05-54&catid=69:2009-04-22-13-02-34&Itemid=329

Андрей Ковачев: Отражението на радиацията върху природата е същото, каквото е върху човешкия организъм:http://www.focus-news.net/?id=n1502807

Зелените в ЕП искат Еврокомисията да предотврати строителството на „Белене: http://m.vesti.bg/?tid=4040&oid=3683111
Еврокомисарят по енергетика: Проектът за АЕЦ „Белене“ трябва да бъде преразгледан:http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/03/15/1059374_evrokomisariat_po_energetika_proektut_za_aec_belene/?ref=miniurl

Референдум по БНТ, с участието на Петко Ковачев :http://bnt.bg/bg/productions/74/edition/13002/referendum_15_mart_2011_postavena_li_e_pod_symnenie_sigurnostta_na_atomnata_energetika

Пресконференция на Коалиция БелеНЕ! на 13.03, с участието на Борислав Сандов и Петко Ковачев от Зелените:http://www.youtube.com/watch?v=NT66L1Ich6k

Шефът на Росатом, който казва, че ако се добавят допълнителни съоражения за безопасност на АЕЦ Белене, цената на проекта ще скочи няколко пъти: http://m.focus-news.net/?id=n1503142Пресконференция на Зелените в Пазарджик

31.01.2011

Каним всички наши симпатизанти и журналисти в Пазарджик на пресконференция във вторник, 1 февруари, от 11 ч., в БТА Пазарджик. Местната организация на Зелените в града ще обяви, че ще участва в местните избори през 2011 година. Ще се говори за победата над запланувания завод за изгаряне на отпадъци в Пазарджик, който щеше да застрашава здравето на жителите и зелената политика на града. Ще се говори и за други местни проблеми свързани с управлението на отпадъците.Кампания „ЗА ДА ОСТАНЕ ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ!“

26.11.2010

Партия Зелените подкрепя и се присъединява към кампанията „ЗА ДА ОСТАНЕ ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ!“ изразява своето остро несъгласие относно отказа на управляващите от демокрация и опитите за централизация на управлението, заложени в новите изборни правила, предложени от ГЕРБ и АТАКА в проекта за Изборен кодекс.

Ние, Зелените, призоваваме всички граждани и политически партии да се противопоставят на опитите за опорочаване и намаляване на представителната демокрация в България и правото на гражданите да определят и избират своето политическо представителство.

Призоваваме медиите да подкрепят усилието на гражданите да разширят своето участие в политическия процес, упражнявайки правото си да избират и да бъдат избирани.

Призоваваме всички да се противопоставят на опитите да се суспендират механизмите на представителната демокрация.

Да се противопоставим заедно на централизацията на властта в ръцете на еднолично управляващата партия ГЕРБ и сателита ѝ АТАКА.

ЗА ДА ОСТАНЕ ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ!

Принципна позиция на Зелените относно приетия на първо четене от Народното събрание проект  за Изборен кодекс:

Изборният кодекс препречва правото на гражданите реално да избират кой да ги представлява – нереално високите преференциални прагове са подигравка с идеята избирателите да имат възможност да пренареждат партийните листи. Отказът от въвеждане на преференция на местни избори е грубо пренебрегване на желанието на гражданите да влияят върху избора на техните представители в общинския съвет. Партийните и местни босове ще решават вместо тях.Кодексът не търси реално представителство на интересите на гражданите от общинските съветници и народните представители, напротив  – ограничава представителността, намалявайки броя на общинските съветници и поддържайки големи диспропорции в тежестта, с която се избират депутати от различните райони.

Кодексът блокира представителната демокрация. Централизира управлението и подменя изборността с назначаване на подчинени на партийните върхушки послушни чиновници. Премахва се избора на районни кметове и кметове на населени места под 500 жители, защото на ГЕРБ и Атака избирателите им пречат!

Кодексът демотивира гражданите да участват в изборите и така запазва влиянието на схемите за купуване на гласове и контролирания вот. Реалното участие на българите в процеса на създаване на политическите институции на местно и национално ниво се подменя от откупуването на места в партийните листи или купуването на цели кандидатски листи.

Кодексът ограничава прякото участие на гражданите при определяне на политическото им представителство. Изборният процес се узурпира от управляващите партии и от местните икономически и криминални клики.

Кодексът не съдържа адекватни санкции за поддържането на партийни черни каси и водене на «двойно счетоводство» и не предвижда ефективни механизми за предотвратяване  на превръщането на предизборната кампания в лъскаво и скъпо платено състезание, достъпно само за избрани участници, разполагащи с многомилионни бюджети.

Партия ЗЕЛЕНИТЕ