Мисли глобално, действай локално – избери „Зелените”!

30.09.2011

Започнахме нашата предизборна кампания! Радваме се да ви съобщим, че 35 общини в България ще имат своите зелени кандидати за общински съветници! Над 200 млади, амбициозни и работоспособни наши представители ще се борят за място в местните парламенти, за да превърнат в реалност зелената идея.

В шест населени места пък, сред които София, Варна, Бургас, Пазарджик, Трявна и Раковски нашата партия излъчи и претенденти за кметското място. В Добрич, Ловеч и Самоков имаме кандидатури от името на коалиции, в които участваме. Гордеем се да заявим, че в листите ни близо 40% от имената, са на дами, голяма част от които са начело на нашите листи с кандидати. Повечето ни кандидати са млади хора и ниската средна възраст в списъците ни както за кмет, така и за общински съветници си остава наш запазен патент. Така ние доказваме амбицията си да разбием стереотипите, да обърнем статуквото, да внесем свежест, находчивост и жар в действията на местните власти. „Мисли глобално, действай локално – избери „Зелените”!” е мотото, което ни води в тази кампания.

Нашият кандидат за кмет на столицата Андрей Ковачев, добре познат с активната си дейност като еколог, ясно дефинира приоритетите на „Зелените” за управление на София. От името на партията той настоя за осигурено и регламентирано гражданско участие в заседанията на общинския съвет; оптимизация на обществения транспорт и изграждане на велоалеи и пешеходни зони; създаване и прилагане на стратегия за „нулеви отпадъци”; оптимизация и разширение на системата за разделно събиране на боклука и обвързване на такса смет с количеството генериран отпадък; увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници; недопускане на строителство на нови ски писти в природен парк „Витоша”.

„Поставям ултиматум на настоящите управници до седмица да уволнят главния архитект на София Петър Диков и да стартират процедура за Оценка на въздействието върху околната среда на проекта за метрото. Столичани нямат идея, че зад непрозрачните платна, обвиващи строителните работи, се върши истинско кощунство – разрушава се римският път „Виа Принсипалис” – главната улица в центъра на антична Сердика. Една трета от това 2000-годишно архитектурно съкровище вече е унищожена! Ако не бъде спряно това престъпление и не се пристъпи към рекултивация на съсипаното културно наследство, ние ще сезираме отговорните европейски органи”, заяви Ковачев.

„Зелените“ не са част от политическия картел, който смачква родината ми и дори само заради това заслужават моята подкрепа”, мотивира решението си да участва в листите на партията изтъкнатият социолог и виден общественик Цветозар Томов. „Партиите в България се занимават с мръсен бизнес с публични средства. От избори на избори този бизнес става все по-мръсен, а средствата – все повече. Този път вече се пристъпи към пазаруване на секционни комисии, тъй като това е по-елегантен и евтин начин от купуването на ромски гласове”, допълни Томов.

Амбицията си да се бори за по-добро бъдеще за съгражданите си изрази и Калина Павлова, кандидат за кмет на Варна. Минути преди да бъде наградена със „Златен ключ” за усилията си в „Програма за достъп на информация“, Павлова се закани да се бори за нов Общ устройствен план на морската столица и прекратяване на скандалния проект за „Алея първа”.

Даниела Божинова, кандидат за кмет на Бургас и за общински съветник на „Зелените”, сподели, че е изключително важно да насърчим механизма на прякото участие на гражданите във властта и той да се превърне в работещ в България на национално и местно ниво. Създаването на обществени съвети по качеството на публичните услуги, стандарт за публични консултации, обществени обсъждания, също са основни приоритети на „Зелените“. Тя сподели за опитите на община Добрич да инициира местен референдум по въпроса за шистовия газ, който за пореден път е отложен за преразглеждане. Божинова цитира случай, в който 82 % от гражданите не могат да вземат думата по важен за тях въпрос от национално или местно значение и това е нещо, което трябва да се промени.

„Зелените” се включваме в изборната надпревара изпълнени с хъс и ентусиазъм, с убедеността, че инициативността и професионализмът на нашите кандидати ще се окажат крайпътен камък в борбата за по-добро бъдеще. Оставайки встрани от всички задкулисни игри, и следвайки чистите принципи, които ни обединяват, ние вярваме, че можем да бъдем полезни на родината си.

 ЗЕЛЕНИТЕ: ИАРА или Изпълнителна Агенция за Разораване на Акваторията? или Кой „пази” морето със затворени очи?

01.11.2010

Зелените-Варна изобличиха неспазването на законите за защита на морето ни в Международния ден на Черно море – 31 октомври.

Пред контролния пункт на Изпълнителната агенция рибарство и аквакултури (ИАРА) на стария канал във Варна, необезпокоявани от никого, бракониери ремонтираха тралове.

Траловете са забранени със Закона за рибарство и аквакултури, но този закон очевидно най-нагло се нарушава, под услужливата слепота на „контролиращия” орган. Тралирането целенасочено не се възпрепятства, въпреки наличието на добра материална база в ИАРА, осигурена от данъкоплатците в България и ЕС.

Черно море е едно от най-замърсяваните и увреждани морета. Тралирането представлява съдиращо изораване на най-нежното и пълно с живот място на морето – неговото дъно. Заедно с непречистените отпадни води, то е основната причина за злощастното състояние на живота в единственото ни Черно море.

Зелените – Варна призовават по случай деня на Черно море, ИАРА да даде публичен отчет колко незаконни трала е заловила през изтеклата година, както и какви средства от държавния бюджет е похарчила за същия период.

За повече информация:
Деница Петрова, denitza.petrova@zelenite.bg
„Зелените” – ВарнаВАС призна правото на гражданските организации да обжалват сделката за Алея първа във Варна!

14.04.2010

На 31 март 2010 г. Върховният административен съд (ВАС) постанови определение в полза на СОПА и ПП Зелените по административното дело срещу Областния управител на Варна и по конкретно срещу заповедта на бившия областен управител Христо Контров за определянето на купувач без търг и конкурс на 122 дка от крайбрежната ивица и Морската градина на Варна.

Междувременно се установи, че сегашният областен управител Данчо Симеонов също се е включил в сделката с анекс към договора за продажба, за да поправя грешките на Контров.

Делото е върнато на Административен съд Варна за преосмисляне на понятието „правен интерес на заинтересованата общественост” по смисъла на Орхуската конвенция. Предстои ново разглеждане на делото и се надяваме този път да се даде ход по същество, за да се разгледат закононарушенията в сделката и да се постави началото на края на незаконното разграбване на обществената собственост с нередовни сделки.

През изминалата седмица към делото на страната на жалбоподателите СОПА и ПП Зелените започнаха да се присъединяват още граждански организации и отделни граждани, за да отстояват правото си да оспорват прахосническите действия на властта. Сред новите жалбоподатели са Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР), гражданско сдружение Зелена Варна и носителят на грамота от Програма достъп до информация Николай Цветков.

Определението на ВАС посочва следните нарушения на Административен съд Варна:

Крайният акт на административния орган, в случая заповедта на Областния управител Христо Контров, с който се определят условията и параметрите на договора, сключен с „Холдинг Варна” АД, е индивидуален административен акт, който подлежи на оспорване по реда на административното правораздаване. Признаването на правото на инвеститор с издаден сертификат за инвестиция от клас А да закупи имот при предвидените преференциални условия също съставлява индивидуален административен акт. Като е стигнал до друг правен извод, Адм. съд Варна е постановил незаконосъобразно и необосновано определение.

ВАС приема, че не е налице основанието по чл.158, ал.3 от АПК за прекратяване на производството по делото по доводите на Адм. съд Варна. В случая съдът неправилно е указал на жалбоподателите, че за подадената от тях обща жалба следва да внесат два пъти такса в размер на 10 лв. Актуалната съдебна практика на ВАС е при подадена една жалба срещу един административен акт да се дължи държавна такса в еднократен размер, независимо от броя на жалбоподателите. При това положение неправилно съдията докладчик Борислав Милачков от Адм. съд Варна е указал и на двамата жалбоподатели да внесат държавна такса – всеки един от тях в размер на 10 лв.

Според ВАС, Адм. съд Варна е подходил съвсем формално към въпроса за наличието на правен интерес, приемайки, че след като жалбоподателите не доказват вещни права по отношение на Алея първа, те нямат личен и пряк интерес от оспорването, поради което жалбата им е недопустима. В същото време Адм. съд Варна не е изложил мотиви защо не приема обстойните доводи за правен интерес, изложени от жалбоподателите. С оглед мотивирания от тях правен интерес, съдът е следвало да събере доказателства относно това дали СОПА и ПП Зелените – МО Варна са субект – „засегната общественост”, комуто са признати права на оспорване по Орхуската конвенция. Тази Конвенция е ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 2 октомври 2003 г. Съгласно нейния член 1, „За да допринесе за защита на правото на всеки човек от настоящите и бъдещите поколения да живее в околна среда, благоприятна за неговото здраве и благосъстояние, всяка страна гарантира правата на достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда в съответствие с разпоредбите на тази конвенция”. За постигане на тази цел, в чл.9 т.2 от Конвенцията е регламентирано задължението на всяка страна в рамките на своето национално законодателство да осигури на членовете на заинтересованата общественост достъп до процедура за обжалване пред съда и/или друг законовоустановен независим и безпристрастен орган, за да оспорва по същество и от процедурна гледна точка законността на всяко решение, действие или пропуск.

11.04.2010 г.

http://www.sopa.bg/news.php?extend.97

Предходни публикации:

Граждани спасяват държавата от ТИМ!Кой плаща за да злепостави името на уважавани граждански организации от Варна?

31.03.2010

Тази сутрин Варна осъмна с множество плакати, разлепени на нерегламентирани места, според които ПП Зелените, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и „Зелена Варна“ организират събитие за почистване на Морската градина и концерт на Васко Кръпката насрочени навръх Великден – 03.04.2010 г.

Ние, от гореспоменатите организаци категорично заявяваме, че НЕ участваме в организацията на така обявеното събитие.

Нашите организации подкрепят всяка инициатива по почистване и засаждане на нови дървета и цветя, но единствено когато това е съгласувано и с разрешението на собственика и поддържащия земята, в случая с Морската градина това са държавата и oбщина Варна.

За нарушението ще бъдат сигнализирани компетентните органи.

Очаквайте скоро повече информация по случая.

Мария Христова,
Съпредседател на ПП Зелените-Варна
тел:0889306731Статия в mediapool.bg: Мистериозната сделка с „Алея първа“

05.03.2010

Как 122 дка от крайбрежието бяха продадени без търг или конкурс

Връзка към статията: http://www.mediapool.bg/show/?storyid=162485&srcpos=5Ламята на корупцията срещу куража на гражданите

02.12.2009

от frognews.bg

Коя е тази ламя, която иска да глътне зелената Морска градина във Варна и да задуши варненци в прегръдката си? Има ли кой да се изправи срещу изпълзялото от котилото на червените ни военноморски сили чудовище или юнаците са само в народния фолклор?

Погледнах към родните патриоти, които се дерат по реални площади и виртуални форуми и видях тези кралимарковци да махат боздуганите си срещу беззащитни хора, които не били толкова етнически българи или не били толкова християни, или ако са християни, не били дотам православни, колкото били самите те. Погледнах към народния юнак Бойко Борисов и мернах този Херкулес на обещанията да показва добре отгледаните си мускули на прехласнати журналистки, които възторжено мълвят: машала, ашколсун.

morskata_varna

Тъкмо да си кажа, че отнийде взорът надежда не види и ги видях. Оказа се, че дори у нас, където половин век се култивираха духовни лилипути и нискочели бабаити, има герои, дръзнали да размахат меча на гражданската доблест срещу октопода на мафията, опасал страната ни. Те не са мускулести като премиера-каратист, нито кресливи като родните наци(онали)стчета, дори не са мъжаги като българския борец за мъжественост Боянчо, самонарекъл се Расате.
Те са обикновени граждани. Обикновени ли казах? Никак даже не са обикновени, поне докато всички ние не подкрепим смелата им битка. Защото запазването на Морската градина далеч не засяга само варненци.

Целия текст четете тукЗЕЛЕНИТЕ за инициативите на гражданското общество във Варна

28.11.2009

Поради зачестилите клевети, нападки и интриги с имена на граждански активисти във Варна и за да се избегнат бъдещи  манипулации, предоставяме следната информация, за да бъде ползвана като ориентир в медийното и обществено пространство:

Основни принципи на ПП ЗЕЛЕНИТЕ са утвърждаване и спазване на човешките и гражданските права и защита и опазване на природата и околната среда. Ето защо представителите на ПП ЗЕЛЕНИТЕ са активна част от варненското гражданско общество. Като такива ние работим съвместно и си сътрудничим с други граждани и граждански организации. В нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) – без задължителното обществено обсъждане, в края на 2008 г. бе приет предварителния проект на Общ устройствен план на Варна (ПП на ОУП) от тогавашния Министър на регионалното развитие и благоустройството. По този повод в началото на 2009 г. се оформи съвместно  работещ обществен кръг от неправителствени организации, инициативни комитети на граждани  и  индивидуални експерти, между които СОПА, ОЦОСУР, БДЗП, „Зелена Варна“, ОГС, независимия архитект Калина Павлова – член на ОЦОСУР, инициативни комитети по квартали – Изгрев, Сотира, Възраждане, Виница, Казашко, Владиславово, Звездица,  Инициативен комитет на родители и граждани, г-н Николай Цветков и още много други граждани, както  и членове на ЗЕЛЕНИТЕ. С всички тях  продължаваме ползотворното си сътрудничество по инициативата за прозрачно и целесъобразно проектиране на общия устройствен план на Варна с участието на гражданите в процеса на вземане на решения за бъдещето на града и следващите поколения. При организирането на протести към инициативната група се присъединиха още две (нови) сдружения – ООС ”Едно” и НАББ – представлявани от Светлозар Николов. Всички изброени организации реагираха с обща декларация и подписка срещу скандалната сделка с държавна земя от крайбрежието и Морската градина на Варна.

В подготовката на новия ОУП на Варна и сделката с Морската градина са намесени колосални икономически интереси на групировката ТИМ.  Групировката е основен инвеститор в Холдинг Варна АД, скандално закупил държавните земи и 100% собственик на ТПО „Варна“ – проектантското дружество, изготвящо Общия устройствен план на града. В светлината на подобен сблъсък на интереси е наивно да се мисли, че ходовете на опозицията ще бъдат оставени на произвола.
Много от организираните събития бяха последвани от опити за натиск върху хора от инициативната група и контра медийна кампания на Холдинг „Варна“, придружена с апатично мълчание от страна на централната и местна власт.

Напрежението зае своя връх през месец септември, преди наближаващите обществени обсъждания по ОУП на Варна, когато част от непокорните и неподкупни активисти бяха заплашвани. Заплахите бяха предимно срещу г-н Николай Цветков, арх. Калина Павлова и нейни близки. Г-н Кънчо Бонев бе подложен на натиск от работодателя му „Армеец“ АД и гражданският му договор с дружеството бе прекратен.

Протестният митинг пред Областната управа срещу мълчанието по сделката беше откровено умишлено дублиран от тълпа нахъсани ултраси, протестиращи срещу новините на турски език по БНТ. Всичко това е удар по общоприети  демократични ценности като свободата на словото и човешките права. Институциите и органите на реда останаха безучастни.

Премиерът и до днес упорито премълчава въпросите на журналисти във връзка с Морската градина. Няма реакция от негова страна на призивите ни за ревизия на сделката. Все още няма отговор на въпроса ни депозиран в Министерски съвет: „Може ли правителството да гарантира нашата сигурност?”.

Отговорите на наши заявления по Закона за достъп до обществена информация  са бавени и частично премълчавани.
Потърсихме помощта на европейския журналист Юрген Рот с надежда събитията да бъдат осветлени пред широката общественост. След неговото отворено писмо до Премиера на България атаките срещу независимия експерт арх. Калина Павлова станаха все по-агресивни. Тя бе набедена в източване на еврофондове чрез междуправителствен проект на Холандското и Българското министерство за регионално развитие, с обвинението, че е участвала като обучаващ се млад архитект (http://www.mycoast.eu/?lang=BG). За сплашване й бяха образувани следствия в прокуратура и икономическа полиция, от които първото на този етап е вече прекратено.

Агресията придоби нова форма с пресконференция на Светлозар Николов – председател на ООС – „Едно“ и НАББ, на която той се разграничи от „националните предатели, потърсили помощ от европейски журналист“! С лъжа г-н Николов е събирал подкрепа за тази инициатива от няколко представители на граждански организации – Инициативните комитети ”Сотира”, ”Виница” и „Възраждане”, за да обяви пред журналисти заедно с инж. Татяна Иванова (член на Зелена Варна и ООС – Едно), че в гражданската коалиция цари раздор и разцепление. Г-н Светлозар Николов (председател на ООС – Едно и НАББ) и инж. Татяна Иванова сами напуснаха широката гражданска коалиция.

Спекулациите с имената на арх. Калина Павлова и Николай Цветков за медиен тормоз смятаме за неоснователни и необосновани, предвид личния ни опит от съвместното ни сътрудничество с тях.
Опитите да се отмести фокусът от важните теми за града като ОУП и продажбата на изключителна държавна собственост от крайбрежието и да се насочи към дребнотемия, лични нападки и „жълти” новини, е опит за  заглушаването на гражданското общество.
Интригите, заплахите и клеветите спират развитието на обществото ни,  целенасочено разединяват прохождащите граждански формации и разрушават  общностното съзнание.
Бъдещето зависи от нас: от собствените ни решения и действията, които осъществяваме или си спестяваме.

ОТНОСНО „ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕЩУ ПРОЯВИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ВЪВ ВАРНА“

Декларацията на журналисти от някои варненски медии е поредния опит потребителите на журналистическия продукт да бъдат отровени с интриги и задълго отказани от интерес към обществения живот. Всъщност по тази изпитана схема се работи отдавна чрез поставени в обществото  фигури, които да водят недоволството на гражданите към една безмислена, прегаряща и безплодна активност, целяща в крайна сметка социална апатия. Приветстваме куража и гражданската позиция на тези журналисти и медии, които продължават да отразяват професионално и обективно проявите на гражданското общество и проявяват нетърпимост към заобикалящите ни несправедливост и беззаконие.

ПП ЗЕЛЕНИТЕПредвиденото в ОУП застрояване на крайбрежната ивица на Варна нарушава закона

20.11.2009

Общо становище на граждански организации и ЗЕЛЕНИТЕ по предварителния проект на новия Общ устройствен план на Варна.
Тринадесет граждански организации и партия „Зелените“ подписаха общо становище за предварителния проект на новия Общ устройствен план на Варна. Становището на организациите е изпратено до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), до Националния експертен съвет по устройство на територията, до кмета и Общинския съвет на Варна, както и до районните кметове на града.
Становището е подкрепено от инициативните комитети „Изгрев“, „Сотира“, „Възраждане“, „Виница“, „Казашко“, „Звездица“, „Владиславово“, на родители и граждани, Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, БДЗП, ОЦОСУР, „Зелена Варна“, „Обединено гражданско сдружение“ и партия „Зелените“. Позицията на организациите е съобразена с мненията на хората, изказани по време на обществените обсъждания на плана в различните райони на Варна.

В текста са представени 17 конкретни забележки към разработката и провеждането на досегашните процедури за приемането на плана. Всички възражения са придружени с конкретни предложения за корекции.

От градска брегова зона за рекреация, определена като такава с Подробен устройствен план (ПУП) от 2002 г., в проекта за Общ устройствен план (ОУП) на Варна крайбрежната ивица се превръща в зона за обществено обслужване с увеличени показателите за застрояване в нарушение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Като алтернатива организациите предлагат поради влизането в сила на ЗУЧК, територията да бъде отбелязана като градски паркове и градини, с възможност за устройване на подзони за застрояване за отдих, но с параметри, отговарящи на изискванията на ЗУЧК, и след широко и информирано обществено обсъждане, с ясни критерии за измерване и отчитане одобрението на обществеността.

„Липсва зелена политика в проекта за ОУП. Планираните зелени територии са разпокъсани и предимно съсредоточени в двата противоположни края на град Варна. В компактното градско ядро отсъстват зелени площи за широко обществено ползване и отговарящи на изискванията за пешеходен достъп за определено време (пешеходен изохрон) от 500 до 1000 метра от 6-7 до 15 мин.” се заявява със становището.
„Не се отчита естественият ландшафт (съществуващите дерета), за да се осигурят зелени коридори. Планът предвижда сериозно застрояване в горски територии без яснота за кого и с каква цел ще се строи”
В проектоплана предложената процедура за допускане и одобряване на ПУП-ове за централната градска част, остава без ясен ограничителен режим за строителство. В становището се предлага да има точни параметри за застрояването на историческата част на Варна, както и да бъдат въведени принципи за външно оформление и поддръжка на сградите в центъра на града.

С предложения нов план се предвижда унищожаването на Ботаническата градина и залесената територия с курортно строителство, а незалесената и частна земя да бъде определена за специализирани паркове.

Също така е неприемливо обслужването на връзките между централната част на града и южната част на града през следващите 30 години да се осъществява посредством един мост над Варненското езеро – съществуващия Аспарухов мост. Премостване в западната част на Варненско езеро не решава проблема с комуникацията на тези две части на града. Предвиденото съоръжение е в нарушение на съществуващата заповед на ЗМ“Казашко”. Вторият мост да бъде проектиран в по-тясната част на езерото, а не край Казашко, предлагат от гражданските организации.
Друго предложение на организациите се отнася до търсенето на варианти за изнасяне на летищните дейности за големи самолети извън града в рамките на стартиралото планиране на Регионална устройствена схема.
Предлага се и като алтернатива на необходимостта от територии за нови гробищни паркове в Общинския съвет да се обсъдят варианти за частни такива.
Други основни пропуски в проекта за нов ОУП са: липса на актуален и достоверен кадастър на Варна, на карта с общинските и държавни имоти, липса на информация за приоритети, срокове и гаранции за реализиране на планираните отчуждителни мероприятия и др.
Поради множеството съществени възражения планът следва да претърпи сериозна преработка, поради което е необходимо решението на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при
МРРБ и Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на община Варна да включва изричната препоръка към кмета в процеса на изработването на нов ОУП да не допуска изработване на проекти за нов ПУП, или на проект за изменение на ПУП по реда на чл.133 ал.7 от ЗУТ.

Подписалите общото становище настояват „протоколите от всички проведени обществени обсъждания да бъдат публикувани на сайта на община Варна”, както и „при определянето на членовете на комисията, която ще разглежда и обобщава възраженията и становищата по ОУП, кметът на община Варна да включи в нея представители на гражданските организации, които те сами да определят”.

Организациите настояват за свой представител при коригирането на предварителния проект на ОУП съобразно забележките, направени по време на обществените обсъждания по плана.

Изпълнителният съвет на ПП ЗЕЛЕНИТЕ подкрепи Становището на свое заседание на 10.11.2009г.

Може да се запознаете с пълния текст на Становището тук.

Приложение 1 – Карта на необосновано проектирани или променяни зони в ОУП на Варна

Приложение 2 – ОУП на Варна – Предложение на граждански организацииПП ЗЕЛЕНИТЕ застават твърдо зад гражданските сдружения във Варна в борбата им за опазването на Moрската градина от посегателства

29.09.2009
ДЕКЛАРАЦИЯ
на Националното събрание на ПП ЗЕЛЕНИТЕ
Националното събрания на ПП ЗЕЛЕНИТЕ категорично се обявява против атаките срещу граждани, неправителствени организации, инициативни комитети и членове на ЗЕЛЕНИТЕ, борещи се с корупцията и манипулациите, свързани с Общия устройствен план на гр. Варна и драстичните случаи с Алея първа и с Университетска ботаническа градина “Екопарк Варна” в курорта „Св. св. Константин и Елена“.
Настояваме отговорните институции незабавно да гарантират живота, здравето и правата на гражданите.
Подкрепяме напълно действията на гражданите и гражданските организации, на арх. Калина Павлова, Николай Цветков, Кънчо Бонев и ръководството на Университетски ботанически градини, които се изправят срещу нередностите около ОУП на Варна.
Правителството, прокуратурата, МВР и МРРБ би следвало съгласно своите правомощия да:
1. защитят ефективно гражданите от преки заплахи и други форми на физически и психически натиск от страна на явни и неявни полустопански-полукриминални структури;
2. да попречат на  корупцията и злоупотребите с обществено имущество;
3. да идентифицират организираните престъпни групи, стоящи зад тези злоупотреби;
4. да отменят решението за приемане на предварителния проект на ОУП – Варна от месец ноември 2008 г., да върнат за преработка ОУП след общественото му обсъждане с оглед на всички възражения и сигнали за принудително сключване на договори с проектантската органзация (ТПО „Варна“) и да не допускат процедурата по чл. 133, ал. 7 от ЗУТ (план-извадки), която дава възможност за реализиране на търговия с влияние, корупция и монопол.
Заявяваме, че освен всички  възможни действия, които ще предприемем в България, ще мотивираме институциите на Европейския съюз и страните-членки да въздействат върху българското правителство, правозащитните органи, областната управа и общината, така че да бъдат прекратени заплахите към гражданите и да бъдат приложени  всички законови механизми за ликвидиране на корупцията и търговията с влияние във Варна и региона.
София, 27 септември 2009 г.
Съпредседатели на ПП “ЗЕЛЕНИТЕ”
Деница Петрова Даниела Божинова Андрей Ковачев

ДЕКЛАРАЦИЯ на Националното събрание на ПП ЗЕЛЕНИТЕ

Националното събрания на ПП ЗЕЛЕНИТЕ категорично се обявява против атаките срещу граждани, неправителствени организации, инициативни комитети и членове на ЗЕЛЕНИТЕ, борещи се с корупцията и манипулациите, свързани с Общия устройствен план на гр. Варна и драстичните случаи с Алея първа и с Университетска ботаническа градина “Екопарк Варна” в курорта „Св. св. Константин и Елена“.
Настояваме отговорните институции незабавно да гарантират живота, здравето и правата на гражданите.
Подкрепяме напълно действията на гражданите и гражданските организации, на арх. Калина Павлова, Николай Цветков, Кънчо Бонев и ръководството на Университетски ботанически градини, които се изправят срещу нередностите около ОУП на Варна.
Правителството, прокуратурата, МВР и МРРБ би следвало съгласно своите правомощия да:
1. защитят ефективно гражданите от преки заплахи и други форми на физически и психически натиск от страна на явни и неявни полустопански-полукриминални структури;
2. да попречат на  корупцията и злоупотребите с обществено имущество;
3. да идентифицират организираните престъпни групи, стоящи зад тези злоупотреби;
4. да отменят решението за приемане на предварителния проект на ОУП – Варна от месец ноември 2008 г., да върнат за преработка ОУП след общественото му обсъждане с оглед на всички възражения и сигнали за принудително сключване на договори с проектантската органзация (ТПО „Варна“) и да не допускат процедурата по чл. 133, ал. 7 от ЗУТ (план-извадки), която дава възможност за реализиране на търговия с влияние, корупция и монопол.
Заявяваме, че освен всички  възможни действия, които ще предприемем в България, ще мотивираме институциите на Европейския съюз и страните-членки да въздействат върху българското правителство, правозащитните органи, областната управа и общината, така че да бъдат прекратени заплахите към гражданите и да бъдат приложени  всички законови механизми за ликвидиране на корупцията и търговията с влияние във Варна и региона.
София, 27 септември 2009 г.
Съпредседатели на ПП “ЗЕЛЕНИТЕ”
Деница Петрова Даниела Божинова Андрей Ковачев


Протестната акция във Варна се отлага за вторник поради Деня на национален траур

06.09.2009

Поради обявения Ден на национален траур в понеделник, 7 септември, насроченият за същия ден граждански протест пред Областната управа във Варна  се отлага за вторник, 8 септември, отново в 17.00 ч.

Организациите, инициирали протеста срещу скандалната сделка за Морската градина призовават всички жители на морската ни столица да заявят открито своята активна гражданска позиция и да се включат в протестната акция.

ПП ЗЕЛЕНИТЕ изказват съболезнованията си към семействата на загиналите в трагичния инцидент.