Становища, декларации

ИСКАНЕ от политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ

До г-н Бойко Борисов
Кмет на община Столична

София, 28 юли 2009 г.

Уважаеми господин Борисов,

Настояваме за незабавно уволнение и търсене на административна отговорност на главния архитект на община Столична господин Петър Диков….

Декларация на ЗЕЛЕНИТЕ в подкрепа на Гражданския Протест против изграждането на регионално  депо за неопасни отпадъци в с. Трудовец

Становище на ЗЕЛЕНИТЕ във връзка с промените в Закона за електронните съобщения

Декларация по повод подготвяните уволнения на директорите на Природен парк „Витоша“ Тома Белев, Природен парк „Врачански Балкан“ Николай Ненчев, Природен парк „Странджа“ Стефан Златаров – 28.02.2009 г.

ЗЕЛЕНИТЕ, Варна – Становище по проекта за Наредба за организация на движението на територията на Община Варна – 25.02.2009 г.

ЗЕЛЕНИТЕ – „Да върнем държавата на гражданите“ – стратегическа платформа – 18.01.2009 г.

Декларация за приетите на 16-ти януари, 2009 г., промени в Закона за горите – 17.01.2009 г.

Декларация за газовата криза – 13.01.2009 г.

Становище относно екологичното значение на реките в София и околностите и необходимостта от опазване на крайречните екосистеми – 22.12.2008 г.

Декларация във връзка със ситуацията в студентските градчета – 17.12.2008 г.

Декларация във връзка със загубата на европейско финансиране за България – 26.11.2008 г.

Декларация на партия „Зелените” относно новия телеком пакет в ЕС и окупирането на интернет пространството