ПОЗИЦИЯ ПО ПОВОД ЛАНСИРАНИЯ ПРОЕКТ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН, ОБЕКТ НА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО И ИЗРАЗЕНИТЕ ПОЗИЦИИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

27.02.2011

Подкрепяме принципната позиция на Министъра на околната среда и водите, че бъдещето на района на общините Банско и Разлог е в развитието на балнеоложки (SPA) и устойчив екологосъобразен туризъм.

Развитието на общините в района на Националния парк Пирин не може да разчита на по-нататъшно разрастване на ски-пистите и съоръженията и противоречи на Решенията на Комитета по световното наследство на ЮНЕСКО и Европейското законодателство. Съществува реален риск страната да бъде въвлечена в нови наказателни процедури от страна на Европейската комисия и Пирин да бъде изключен от списъка на обектите на световното наследство.

Зелените вече изпратихме жалба до Европейската комисия относно нерегламентирана държавана помощ за кръга от фирми, свързани с олигарха Цеко Минев, в размер до момента на 20 милиона лева. На този фон отпускането на нови 2 милиона лева в подкрепа на организирането на международни състезания върху незаконните ски писти и съоръжения пълни още повече джоба на олигархията, вместо да подкрепи природосъобразния бизнес и развитието на местните общности в района.

В същото време подкрепяме становището на неправителствените организации от Коалиция „За да остане природа в България“, че провеждането на международно състезание от Световната купа по ски върху незаконни ски писти и съоръжения дискредитира името на България в европейски и световен план и работи срещу дългосрочните интереси на българските граждани.

Рекламирането отново на планове за застрояване и изсичане на вековните гори в Пирин, при това с осемкратно увеличение на площта на ски пистите, четирикратно увеличение броя на лифтовете, както и строежът на два нови ски курорта над Разлог и Добринище и двойно разширение на ски курорта над Банско, практически ще заличат националния парк като обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО и тотално ще ликвидира перспективите на района като място за устойчив туризъм, какъвто потенциал той все още има, но шансовете му намаляват с всеки изминал ден на нови посегателства върху територията му.

Прикриването на информацията за реално ползваната площ от страна на концесионера ЮЛЕН АД реално подпомага разрушителната дейност на фирма, явяваща се притежание на офшорни компании с неясна собственост, зад която стои самият Цеко Минев.

Местните представители на ГЕРБ във властта – депутатите Георги Икономов и Любен Татарски – получиха дарения в предизборната кампания от инвеститори в строителството на апартаменти и хотели в района на Банско и Разлог, които явно желаят да получат възвращаемост на техните политически „инвестиции”. Депутатите от ГЕРБ стоят зад това поредно безумие. От обкръжението на Георги Икономов е и кандидатът за директор на Национален парк Пирин – Валери Мечев, който – случайно или не – е собственик на няколко фирми за недвижими имоти и строителство. Паркът все още няма действащ директор след отстраняването на предишния, уличен в конфликт на интереси.

Настояваме правителството на ГЕРБ:

– Да спази решението на Kомитета по Световното наследство на ЮНЕСКО за недопускане на нови разширения на ски пистите и съоръженията в обекта на световното природно наследство и неговите буферни зони, и по този начин да опази обекта;

– Да спре финансираното с пари на българските граждани унищожаване на природата в Национален парк Пирин, което застрашава България освен всичко останало и с налагане на санкции от страна на Европейската комисия за нерегламентирана държавна помощ, които санкции отново ще се плащат не лично от виновните, а от всички нас – данъкоплатците;

– Да отмени издадените разрешения за строителство на нови ски съоръжения в Националния парк Пирин, като по този начин не допусне налагането на санкции на България от страна на Европейската комисия за нарушаване на европейското природозащитно законодателство;

– Да пристъпи към ефективно изпълнение на действащия План за управление на Национален парк Пирин и разработване на програми за природосъобразно развитие на местните общности в района на парка. Отпускането на финансова подкрепа от държавния бюджет и европейските фондове да става само срещу ясен ангажимент от страна на общините за спазване статута на Пирин като национален парк, обект на световното наследство и защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

За контакти:
Андрей Ковачев, Съпредседател, тел:0887788218; ел.поща: andrey.kovatchev@zelenite.bg
Стоян Йотов, тел:0886365999, stoyan.yotov@gmail.com

ПП ЗЕЛЕНИТЕПротест: За Пирин – Европейската комисия да се намеси! сряда, 10.11.2010, 9:00-10:00, ул.Московска 9, София

09.11.2010

На пет поредни публични протеста за Пирин и Kарадере, призовахме Министър председателя Бойко Борисов и Министерския съвет на Република България да спрат беззаконието в Национален парк Пирин като спазят националното и европейското законодателство. Последва единствено оставката на Директора на парка, но строителсвото продължава, а вниманието на Правителството се рее из облаците. Предложихме с промени в Закона за горите и Закона за защитените територии да се спре унищожаването на националните и природните паркове в България, вместо това Правителството предлага да се узакони строителството на ски съоръжения в гори, без даже да се налага промяна на тяхното предназначение. С подкрепата си за незаконното строителство в Пирин Правителството подпомага офшорката Юлен, нейните собственици и унищожители на природата в България.

Ето защо нека заедно да информираме и призовем Европейската комисия за спешна намеса в сряда, 10.11.2010, от 9-10 часа пред представителството на ЕК в София, ул.Московска 9. Да призовем за спиране разрухата на Пирин с внасянето на две официални жалби за нарушаване на природозащитното законодателство и за нерагламентирана държавна помощ към унищожителите на природата! Нека да покажем на Европейската комисия, че ни пука за опазване на природа и спазване на европейските закони в България!

За повече информация:
Петко Цветков, ел.поща: petko.tzvetkov@zelenite.bg; тел.:0887522206
Пламен Атанасов, ел.поща: plamen.a.atanasov@gmail.com; тел.:0888399447

ПП ЗЕЛЕНИТЕДЕКЛАРАЦИЯ на Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ относно замените на гори и земи от горския фонд на Рeпублика България

01.04.2010

Зaмените на гори и земи от горския фонд на Република България, направени от тройната коалиция, противоречат на европейските норми и Конституцията на Република България. Те са направени без конкурсно начало, отворени само за определени хора, на цени ощетяващи държавата и особено много в случаите, когато заменените гори в последствие са превърнати в места за строителство.

Въпреки това, съгласно тогава действащия Закон за горите и действащите наредби за оценка стойността на горите, направените заменки са изрядни. Изключение правят сделки, сключени със задна дата. В тази връзка съдът не би могъл да открие основание за престъпление в по-голямата част от тези замени. Обявяването на замените за престъпление от българското правителство пред Европейската комисия (ЕК) ще ни докара глоби, които ще се плащат от всички български граждани.

Недопустимо е в днешна България правителството да изземва функциите на съда и да обявява кое действие или бездейтвие е престъпление. Европейската комисия също не би приела подобно тълкувание, тъй като в страните с утвърдена демокрация уважават разделението на властите за разлика от сегашното правителство в България.

Ето защо предлагаме:
1. В Закона за горите изрично да се предвиди категорична забрана на промяна предназначението и начина на трайно ползване на заменените гори. Всяка замяна на гора, извършена с цел застрояване, е привиден акт, в който декларираната цел на сделката – а именно „замяна на гори”, не съответства на реалните цели – застрояване. Съгласно Закона за задълженията и договорите, такива договори са нищожни.
2. Да се предприемат всички действия, за да бъдат обявени за нищожни вече извършените промени на предназначението на заменени гори.
3. Да се изключи възможността за продажба на държавни гори, предвидена в Законопроекта за нов Закон за горите.
4. За извършените от тройната коалиция замени да се приложат правилата на Европейската комисия за възстановяване на нерегламентирани държавни помощи, за което е налична цялата необходима законова база и не е нужно приемането на нова такава.
5. За конкретните извършители на административните процедури, довели до осъществяване на замяна на горските масиви, да се предприемат незабавни процедури за възбуждане на регресни искове относно цялата стойност на нанесените бюджетни щети от техните действия, вкл. покриване на разликите с пазарната цена на масивите, плюс всички свързани санкции, налагани за България от службите на ЕК (до този момент, както и при евентуални бъдещи санкции).

Подкрепяме предложенията на Коалиция „За да остане природа в България” за решаването на проблема със замените на гори, направени от тройната коалиция.

За контакти:
Андрей Ковачев, Съпредседател, тел:0887788218, ел.поща:andrey.kovatchev@zelenite.bg
Петко Цветков, Член на Изпълнителния съвет, тел:0878201885, ел.поща:petko.tzvetkov@zelenite.bg

31.03.2010г., ПП ЗЕЛЕНИТЕ

Декларацията е адресирана и изпратена до Правителството на Р България, Парламентарните групи в Народното събрание на РБългария, Коалиция „За да остане природа в България”, Медиите