ЗЕЛЕНИТЕ: ИАРА или Изпълнителна Агенция за Разораване на Акваторията? или Кой „пази” морето със затворени очи?

01.11.2010

Зелените-Варна изобличиха неспазването на законите за защита на морето ни в Международния ден на Черно море – 31 октомври.

Пред контролния пункт на Изпълнителната агенция рибарство и аквакултури (ИАРА) на стария канал във Варна, необезпокоявани от никого, бракониери ремонтираха тралове.

Траловете са забранени със Закона за рибарство и аквакултури, но този закон очевидно най-нагло се нарушава, под услужливата слепота на „контролиращия” орган. Тралирането целенасочено не се възпрепятства, въпреки наличието на добра материална база в ИАРА, осигурена от данъкоплатците в България и ЕС.

Черно море е едно от най-замърсяваните и увреждани морета. Тралирането представлява съдиращо изораване на най-нежното и пълно с живот място на морето – неговото дъно. Заедно с непречистените отпадни води, то е основната причина за злощастното състояние на живота в единственото ни Черно море.

Зелените – Варна призовават по случай деня на Черно море, ИАРА да даде публичен отчет колко незаконни трала е заловила през изтеклата година, както и какви средства от държавния бюджет е похарчила за същия период.

За повече информация:
Деница Петрова, denitza.petrova@zelenite.bg
„Зелените” – ВарнаКръгла маса „БЪЛГАРИЯ – ЗОНА СВОБОДНА ОТ ГМО“, 25.03.2010

26.03.2010

Кръгла маса „България – зона свободна от генетично модифицирани организми” беше организирана от Партия ЗЕЛЕНИТЕ на 25.03.2010 в София. Основната цел на срещата бе обсъждане на национална позиция по ГМО.

Идеята на организаторите за предприемане на гражданска законодателна инициатива за нова директива за биологична сигурност на Европейския съюз беше подкрепена от всички участници – представители на над 20 браншови, неправителствени организации и граждански групи.

„След приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за ГМО са необходими последващи конкретни промени в законите за храните, фуражите, посевния и посадъчния материал, включително въвеждането на лого за чисти от ГМО български хранителни продукти” заяви Борислав Сандов, Координатор на Работната група по ГМО към ЗЕЛЕНИТЕ. Постъпилите предложения след последващ анализ и обсъждане ще бъдат предложени за промяна в националното законодателство.

„Необходимо е да насочим нашите действия за осигуряване на свободна от ГМО България към Европейския съюз, като предложим промени в общностното законодателство”, каза и Андрей Ковачев, Съпредседател на ЗЕЛЕНИТЕ.

В едномесечен срок ще се проведе и последваща международна среща, на която са поканени и участници от Европейската Зелена партия, за предприемане на съвместни действия в Европа.

ПП ЗЕЛЕНИТЕ

За контакти:
Борислав Сандов, Координатор на работна група по ГМО към ЗЕЛЕНИТЕ, тел.: 0887 096 757; ел.поща: borislav.sandov@gmail.com
Андрей Ковачев, Съпредседател, ПП Зелените, тел.:0887788218