ЗЕЛЕНИТЕ по повод приемането на поправката „Витоша ски” в Закона за горите на първо четене от Народното събрание

09.02.2012

Декларация на ПП ЗЕЛЕНИТЕ по повод приемането на поправката „Витоша ски” в Закона за горите на първо четене от Народното събрание

Настояваме премиерът Бойко Борисов да поеме своята отговорност и да премахне лобистките текстове от закона, придобили популярност като „поправката „Витоша ски“ или да поеме политическата отговорност за този подарък за мутро-олигархията и да приеме нашето искане за оставка.

На фона на откритото лобиране за закона и поправката от страна на трайно дискредитирания депутат на ГЕРБ Емил Димитров (известен с бизнеса си с фалшиви ловни трофеи и заменките на гори), който се държи в парламента като сив кардинал и се разпорежда с парламентарната група на ГЕРБ, личната отговорност на премиера изпъква още повече, когато правителството и българските граждани са заложници на интересите на олигарси като Цеко Минев и депутата Емил Димитров.

Предупреждаваме, че поправките в закона представляват корупционна практика в особено голям размер и ще позволят:
 застрояване на заменките, направени по време на Тройната коалиция;
 скрита приватизация на гори и защитени територии;
 прането на пари чрез офшорни компании:
 поставят един вид бизнес в привилегировано положение спрямо останалите в разрез с правила на свободната конкуренция.
 Премахват се всички процедури за търгове и се установяват непрозрачни процедури при застрояването на гори със ски съоръжения и ски писти.

Също така, в контекста на трагедията от последните няколко дни със залетите посред зима селища в Югоизточна България, възможностите за извеждането на голи сечи под формата на ски писти създават условия за наводнения, каквито примери вече са налични.
Ако текстовете на поправката в закона бъдат приети в този си вид и на второ четене, то окончателният доклад на Европейската комисия ще бъде унищожителен особено по отношение на борбата с корупцията и прозрачността на управлението .

Вината за това ще бъде изцяло на управляващата партия и лично на премиера Бойко Борисов, колкото и да се опитва тогава да я прехвърли от болната на здравата глава.

Обръщаме внимание и на Президента за адекватна и безпристрастна реакция, ако бъдат приети тези вредни поправки в Закона за горите. Очакваме да бъдат поканени за консултации всички протестиращи организации и да бъде наложено вето на този грешен закон! Това ще покаже независимост и обективност.

Продължаваме да настояваме държавата да предприеме всички необходими стъпки за възстановяване работата на ски съоръженията на Витоша като влезе във владение на незаконно приватизираните от Софийска община съоръжения, като назначи персонал и стартира работата им. Напомняме искането си Министърът на физическото възпитание и спорта да прекрати договора за наем с „Българска федерация по ски“ на ски влек „Заека“, която го е оставила да се саморазрушава .

ПП ЗЕЛЕНИТЕДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗЕЛЕНИТЕ по приетите от Министерски съвет предложения за промени в Закона за горите

30.12.2011

ЗЕЛЕНИТЕ ще предприемем всички възможни действия срещу незаконосъобразното решение на Министерски съвет за промяна на Закона за горите. Такива решения ще дадат нови основания на Правителството на Холандия да стопира членството на България в Шенген и доказват, че в България липсва правов ред и корупцията е основен принцип в управлението на страната. Няма по-силен пример за корупция от това офшорни компании да изрекетират правителството в нарушение на сроковете за обсъждане на законопроект и да започне приемане на законови промени, позволяващи:

• създаването дефакто на нов лесен механизъм за застрояване на заменените някога гори;
• осъществяване на сенчести икономически интереси и прането на пари чрез компании с неизвестни собственици и финансиране, доколкото голям дял от инвеститорите в ски курорти в България са компании с офшорни собственици като „Витоша ски“ АД, „Юлен“ АД, „Рила спорт“ АД;
• отдаване за застрояване на обществени гори на безценица и предоставянето на нерегламентирана държавна помощ в размер над 50 милиона лева поради отпадане на таксите за промяна на предназначението на горите (подробно описание на сумата е дадено в позициите на неправителствени организации и в Сигнала на ЗЕЛЕНИТЕ до ГД на ЕК „Конкуренция“);
• отдаване за застрояване на обществени гори на офшорки и свои хора (олигарси) без конкурс и публичност – Цветелина Бориславова в Родопите (Пампорово), Главболгарстой в Рила (Боровец) и Стара планина (Ком) и др.;
• и най-трагичното посегателство за България: отдаването на гори – публична държавна собственост в българските природни паркове за застрояване с цел извличане на печалба от частни компании, което досега се ограничава от съвместното действие на Закона за защитените територии и Закона за горите (чл. 74 и чл. 54);
• износ на незаконно добита дървесина от България.

Още днес ЗЕЛЕНИТЕ внасяме в Европейската комисия Сигнал за нерегламентирана държавна помощ във връзка с приетия от Министерски съвет законопроект.

ЗЕЛЕНИТЕ ще се обърнем и към правителствата на всички останали страни-членки на Европейския съюз да следят с особено внимание приемането на този законопроект като индикатор за готовността и политическата воля на правителството и парламента на България за борба с корупцията и въвеждането на правов ред. Ще поискаме да ревизират своето отношение към сегашното политическо управление на страната в съответствие с приемането или неприемането на този грабителски закон.

В условията на свиване на по-голяма част от публичните разходи на държавата и намаляване на доходите на голяма част от населението, най-вече на застрашените групи като пенсионери, млади семейства, майки с деца, правителството на ГЕРБ си позволява загубата на приходи за държавата от над 50 милиона лева.

ЗЕЛЕНИТЕ не приемаме тази политика в интерес на корпоративния капитал и в ущърб на обществения интерес, както и на природата в България!

ЗЕЛЕНИТЕ ще направим всичко възможно да не допуснем приемането на този проектозакон!

София, 30.12.2011г.

ПП ЗЕЛЕНИТЕШествие в подкрепа на българската гора – неделя, 21.11.2010, 14 ч., НДК

19.11.2010

Зелените подкрепяме Кампанията на WWF – „Гората не е само дървесина“ и призоваваме за участие в Шествието в подкрепа на българската гора – 21 ноември 2010 г. от 14:00 – 18:00 ч., от НДК до парламента.

Проектозаконът за горите влиза за разглеждане в парламента. Сегашният закон за горите има нужда от промени, но между добрите идеи са се промъкнали и някои много тревожни. Например:

– Някои от заменените гори ще могат да се застрояват, а обещаваха, че заменените гори ще останат „бутикови гори“.
– Държавните гори в защитените територии като Витоша, Рила и Пирин ще може да стават частни. А преди 76 години държавата е купувала частни гори, за да може да обяви Народен парк Витоша.
– В горите ще може да се строят например ски писти и вятърни централи, но изсечените терени ще продължат да се водят гори.
– Управлението на природните паркове ще мине от държавата към общините. Представете си община Царево да управлява Природен парк Странджа.

В дните преди шествието WWF връчи петицията „Гората не е само дървесина“ на зам.-председателя на парламента Анастас Анастасов. Петицията досега е подписана от над 70 хил. души на хартия и в електронен вид на интернет страницата на WWF .

Протест в подкрепа на българската гора ще се проведе и в Бургас – неделя, 14 ч.-16 ч., пред Община Бургас.

Особено важно е колкото се може повече хора да се включат в шествието и протеста. Неделя следобед – какво по-удобно време от това!

Кажете на приятели!ДЕКЛАРАЦИЯ на Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ относно замените на гори и земи от горския фонд на Рeпублика България

01.04.2010

Зaмените на гори и земи от горския фонд на Република България, направени от тройната коалиция, противоречат на европейските норми и Конституцията на Република България. Те са направени без конкурсно начало, отворени само за определени хора, на цени ощетяващи държавата и особено много в случаите, когато заменените гори в последствие са превърнати в места за строителство.

Въпреки това, съгласно тогава действащия Закон за горите и действащите наредби за оценка стойността на горите, направените заменки са изрядни. Изключение правят сделки, сключени със задна дата. В тази връзка съдът не би могъл да открие основание за престъпление в по-голямата част от тези замени. Обявяването на замените за престъпление от българското правителство пред Европейската комисия (ЕК) ще ни докара глоби, които ще се плащат от всички български граждани.

Недопустимо е в днешна България правителството да изземва функциите на съда и да обявява кое действие или бездейтвие е престъпление. Европейската комисия също не би приела подобно тълкувание, тъй като в страните с утвърдена демокрация уважават разделението на властите за разлика от сегашното правителство в България.

Ето защо предлагаме:
1. В Закона за горите изрично да се предвиди категорична забрана на промяна предназначението и начина на трайно ползване на заменените гори. Всяка замяна на гора, извършена с цел застрояване, е привиден акт, в който декларираната цел на сделката – а именно „замяна на гори”, не съответства на реалните цели – застрояване. Съгласно Закона за задълженията и договорите, такива договори са нищожни.
2. Да се предприемат всички действия, за да бъдат обявени за нищожни вече извършените промени на предназначението на заменени гори.
3. Да се изключи възможността за продажба на държавни гори, предвидена в Законопроекта за нов Закон за горите.
4. За извършените от тройната коалиция замени да се приложат правилата на Европейската комисия за възстановяване на нерегламентирани държавни помощи, за което е налична цялата необходима законова база и не е нужно приемането на нова такава.
5. За конкретните извършители на административните процедури, довели до осъществяване на замяна на горските масиви, да се предприемат незабавни процедури за възбуждане на регресни искове относно цялата стойност на нанесените бюджетни щети от техните действия, вкл. покриване на разликите с пазарната цена на масивите, плюс всички свързани санкции, налагани за България от службите на ЕК (до този момент, както и при евентуални бъдещи санкции).

Подкрепяме предложенията на Коалиция „За да остане природа в България” за решаването на проблема със замените на гори, направени от тройната коалиция.

За контакти:
Андрей Ковачев, Съпредседател, тел:0887788218, ел.поща:andrey.kovatchev@zelenite.bg
Петко Цветков, Член на Изпълнителния съвет, тел:0878201885, ел.поща:petko.tzvetkov@zelenite.bg

31.03.2010г., ПП ЗЕЛЕНИТЕ

Декларацията е адресирана и изпратена до Правителството на Р България, Парламентарните групи в Народното събрание на РБългария, Коалиция „За да остане природа в България”, Медиите