Прилагане на Зелена политика за Пазарджик

27.01.2010

На 25.01.2010г. беше проведено обществено обсъждане на проектобюджета на Община Пазарджик за 2010г. с кметове от селата в общината, общински съветници и граждани.
Местна Организация Пазарджик представи своите критики към проектобюджета основани на приетите приоритети на Зелените за 2010г. Поставените въпроси и теми бяха приети, със забележка, че ще бъдат обсъдени от администрацията с участието на организациите, които са ги представили (ще видим) и предложени за гласуване от Общинския съвет. Това евентуално ще ни даде възможност за реалното включване на реализирането на практика на пилотния проект „Пазарджик – Зелен оазис“ или на части от него в Общински бюджет 2010.
Зелените-Пазарджик ще продължат своите последователни действия, за превръщане на Пазарджик в Зелена община и реализирането на приоритетите на Зелените.

Местна Организация Пазарджик

още по темата можете да прочете от

Вестник Виделина

Pa1.bgЗелена победа срещу инсинератора в Пазарджик

01.11.2009

Актуализираната програма за дейности по управление на отпадъците на община Пазарджик беше отхвърлена от общинския съвет в Пазарджик на 29-ти октомври. В програмата, освен изграждането на изключително вреден за здравето инсинератор за отпадъци, беше предвидено и изграждане на депо за отпадъци върху открит карст.

До разумното решение на общинския съвет се стигна стигна след масиран натиск от местната организация на ЗЕЛЕНИТЕ в Пазарджик. Пазарджишките ЗЕЛЕНИ се срещаха с почти всички групи общински съветници, поставиха въпроса в общинските комисии по околна среда, здравеопазване и европейски фондове, предизвикаха медийно покритие на случая и изпратиха на заседанието на общинския съвет свой представител, чието изказване окончателно убеди съветниците да гласуват против предложението.

Предстои да се създаде работна група от всички заинтересовани страни – в това число и пазарджишката организация на ЗЕЛЕНИТЕ – за избор на нова екологичносъобразна и подходяща площадка за депо.