Декларация за солидарност и съвместни действия в минните райони и Европейския парламент

28.09.2012

 

 

На 21-ви Септември 2012 г. в София се състоя Международна конференция, която дискутира проблемите, свързани с корупцията и заплахите за човешкото здраве, генерирани от безконтролното развитие на минния сектор на Балканите.

 

В конференцията участваха представители на граждански групи от България, борещи се срещу минни проекти, нарушаващи екологичните норми,

ПП „Зелените”, Български център за зелена икономика,  представители на местни граждански съпротивителни групи от Гърция / Халкидики, Килкис, Александрополис /.

 

Участниците в конференцията заявяват готовността си чрез взаимна солидарност и съвместни действия да работят за:

 

1. Защита на околната среда и здравето на хората в минните райони от

замърсявания и отравяния.

 

2. Преустановяване чрез законови промени на практиката минни концесии да се

предоставят без търг за находища, които вече са известни.

 

3. Договаряне от държавата в нейна полза на най-малко 50 % концесионни

отчисления при концесионните договори в минния сектор.

 

4. Строг държавен и граждански контрол за установяване на действителните

състав и количества на добиваните и търгувани рудни концентрати.

 

5. Пълна прозрачност и строга отчетност на средствата, получавни от държавата

от минни концесии.

 

6. Увеличаване 200 пъти на глобите за замърсяване на околната среда от минни

дейности.

 

7. Премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивен подоходен данък

върху доходите на концесионерите на мини.

 

8. Изобличаване и сигнализиране на прокуратурата за държавни служители,

толериращи безконтролния добив и износ на подземни богатства или

участващи в процедури по ОВОС при конфликт на интереси.

 

9. Образоване на местните общности в минните райони за техните права

свързани със здравето им и опазването на околната среда и подпомагане на

действията им за защита на тези права.

 

10. Съдебна защита на тези права във всички национални съдебни инстанции ,

както и в Европейския съд в Люксембург.

 

11. Информиране на Европейския парламент и Европейската Комисия за всички

нарушения на договорите на ЕС и директивите и регламентите на ЕК, свързани с

минната дейност и активни действия на застъпничество за отстраняване на тези

нарушения.Ръководителите на паркове у нас трябва да бъдат професионалисти, а не марионетки на политическата конюнктура

07.01.2010

Становище на партия ”Зелените” във връзка с подготвяното уволнение на директора на Природен парк ”Сините камъни”

През последните дни в медиите беше анонсирано предстоящото уволнение на инж. Иван Иванов от поста директор на Природен парк ”Сините камъни”. Под безупречното управление на инж. Иванов ПП ”Сините камъни” досега е една от най-добре запазените природни територии у нас, с представителни за цяла Европа горски екосистеми.

Уволнението  се подготвя под натиска на членове на Областния съвет на ГЕРБ-Сливен, на кмета на града Йордан Лечков и на шефа на Регионално управление по горите – Сливен инж. Пейчо Върбанов. Единственият обявен в медиите мотив за това уволнение е принципа “нова партия-ново ръководство”.

През декември Лечков, започна публична кампания целяща управлението на Природните паркове да бъде прехвърлено от Изпълнителната агенция по горите на общините. Тази кампания засега претърпя неуспех и завърши със скандално напускане на кабинета на Министъра по околна среда, станало обществено достояние благодарение на медиите. Подготвяното уволнение на директора на Парк „Сините камъни” идва непосредствено след и явно е свързано с неуспеха на кампанията на кмета на Сливен.

Известно е, че на територията на Природен парк „Сините камъни“ са направени незаконни замени на 20 дка от неговата територия и за тези територии има проекти за застрояване спрени от Дирекцията на парка. Акцията срещу ръководството й започва именно след отказа на директора да съгласува това строителство и след подаване от негова страна на сигнал в прокураурата срещу незаконната замяна.

Партия Зелените декларира:

1. Природните паркове на България – Витоша, Рилски манастир, Русенски лом, Персина, Беласица, Странджа, Златни пясъци, Врачански Балкан, Сините камъни, Шуменско плато и Българка са национално богатство, притежание на всички български граждани и е недопустимо държавата да абдикира от тяхното управление и да го прехвърля на общините. Тези паркове изискват единно управление и обхващат територии на повече от една общини.

2. Желанието на ГЕРБ-Сливен и на г-н Лечков да кадруват в Изпълнителната агенция по горите и в Дирекцията на един природен парк е брутална намеса в природозащитното дело с цел защита на лични интереси. Природните паркове следва да се ръководят от професионалисти, отговорни пред закона, а не от политически марионетки на партията на деня  удобни за нечий местен частен интерес.

3. Евентуално уволнение на директора на Природен парк ”Сините камъни”, повтаря действията на правителството на Сергей Станишев, което чрез заплаха за уволнение на директорите на парковете Витоша, Странджа и Врачански Балкан се опита да прокара тяхното застрояване.

За контакти: д-р  Петър Шурулинков, 0885-455-536, shurulinkov@mail.bg