Граждански законодателни инициативи и нов съпредседател избра Националното събрание на Зелените

18.05.2010

Георг Тупарев бе избран в неделя от Националното събрание на ЗЕЛЕНИТЕ за съпредседател на партията. Останалите двама съпредседатели са Даниела Божинова и Андрей Ковачев, които бяха част от ръководството на ЗЕЛЕНИТЕ и досега. Деница Петрова, която от основаването на партията бе неин съпредседател, се оттегли по свое желание, за да работи изцяло в неправителствения сектор за опазване на околната среда и осъществяването на независим обществен контрол върху международното финансиране.

Зелените подкрепиха и обявяването на две граждански законодателни инициативи за обявяването на междудържавния договор Бургас-Александруполис за невалиден и въвеждането на национална забрана за използването на цианиди в минната промишленост. Съвместно с  Коалиция България без цианиди и инициативни комитети от района на Бургас се откриват подписки в подкрепа на тези искания.

На събранието бяха представени и резултатите от Кампаниите за забрана на ГМО, използването на цианиди и промените в ЗЕС и направена обективна оценка на досегашната работа.

Събранието избра нов Контролен съвет и допълни състава на Националния и Изпълнителния съвет.

Състав на Контролния съвет: Веселин Дробенов и Свилен Овчаров – съпредседатели и членове – Петър Йовев, Ирена Цокова и Стефан Радев.

Нови членове на Националния съвет от квотата на Националното събрание: Тони Стоев, Златина Станкова, Мариана Панайотова, Мила Видина и Елена Михайлова.

С пълния състав може да се запознаете на  http://oldsite.zelenite.bg/head

Събранието протече в конструктивен тон и в рамките на обявеното предварително време, като се почувства заявеното от участниците желание за ново начало.ПОКАНА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ПП ЗЕЛЕНИТЕ

16.04.2010

Националният съвет на Зелените свиква Национално събрание на партията на
16.05.2010 (неделя) от 10.00 часа в залата на ул. „А. П. Чехов“ 16А при
следния дневен ред:

1. Отчет на Националния съвет
2. Отчет на Контролния съвет
3. Промени в Устава
4. Дискусия за развитието на партията през следващата година
5. Избор на Контролен съвет и попълване на освободените места в Националния
и Изпълнителния съвети на Зелените
6. Приемане на декларации

Регистрирането на делегатите започва в 9.00 часа.

Всяка местна организация има право да участва в работата на Националното
събрание с 5 делегата, като в това число влизат и председателите на местната
организация. Всички членове на партията са поканени да участват като гости.
Местните организации трябва да представят списъците на избраните от тях
делегати до 11.05.2010 на orgsec@zelenite.bg. Копия от протоколите от
събранията, на които делегатите са били избрани, трябва да се предадат на
самото Национално събрание.

Национален съвет, ПП ЗЕЛЕНИТЕНационалното събрание на ПП ЗЕЛЕНИТЕ избра нов съпредседател

29.09.2009

Даниела Божинова, заедно с Деница Петрова и Андрей Ковачев, ще са начело на партията през следващите 2 години.

Даниела Божинова от Бургас бе избрана в неделя от Националното събрание на ПП ЗЕЛЕНИТЕ за съпредседател на партията. Останалите двама съпредседатели са Деница Петрова и Андрей Ковачев, които бяха част от ръководството на ЗЕЛЕНИТЕ и досега. Петко Ковачев, който от основаването на партията бе неин съпредседател, заедно с Деница и Андрей, се оттегли по свое желание, за да работи изцяло върху развитието на капацитета на структурите й.
Националното събрание гласува промени в устава на партията, свързани с по-доброто й организационно функциониране, и прие План за действие до 2011 г., когато предстоят редовните избори за местни органи на самоуправление.
Събранието избра и състава на Националния и на Изпълнителния съвет на ПП ЗЕЛЕНИТЕ за следващите 2 години.

IMG_0351

Изпълнителен съвет: Даниела Божинова, Деница Петрова и Андрей Ковачев (съпредседатели),  Боян Йоцов (организационен секретар), Офелия Георгиева (ковчежник), Юлия Йорданова, Драгомир Константинов, Златина Станкова и Петко Цветков (членове).
Национален съвет  – членове от квотата на Националното събрание: Ангел Игов, Асен Генов, Бистра Николова, Борислав Сандов, Васил Къдринов, Генади Кондарев, Георг Тупарев, Евгения Аврамова, Кристина Димитрова, Мариана Стоянова, Найден Чакъров, Наталия Димитрова, Стоян Бешков, Христо Генев и Ясен Атанасов.
Делегатите на Националното събрание на ЗЕЛЕНИТЕ приеха Декларация в подкрепа на гражданските сдужения във Варна, които се борят активно, заедно с местната организация на партията, срещу противозаконните сделки, търговията с влияние и корупцията, свързани с ОУП на Варна и проектите „Алея Първа“ и Ботаническата градина – Еко Парк „Варна“ в курорта „Св. св. Константин и Елена“.

Даниела Божинова от Бургас бе избрана в неделя от Националното събрание на ПП ЗЕЛЕНИТЕ за съпредседател на партията. Останалите двама съпредседатели са Деница Петрова и Андрей Ковачев, които бяха част от ръководството на ЗЕЛЕНИТЕ и досега. Петко Ковачев, който от основаването на партията бе неин съпредседател, заедно с Деница и Андрей, се оттегли по свое желание, за да работи изцяло върху развитието на капацитета на структурите й.

Националното събрание гласува промени в устава на партията, свързани с по-доброто й организационно функциониране, и прие План за действие до 2011 г., когато предстоят редовните избори за местни органи на самоуправление.

Събранието избра и състава на Националния и на Изпълнителния съвет на ПП ЗЕЛЕНИТЕ за следващите 2 години.

Изпълнителен съвет: Даниела Божинова, Деница Петрова и Андрей Ковачев (съпредседатели),  Боян Йоцов (организационен секретар), Офелия Георгиева (ковчежник), Юлия Йорданова, Драгомир Константинов, Златина Станкова и Петко Цветков (членове).

Национален съвет – членове от квотата на Националното събрание: Ангел Игов, Асен Генов, Бистра Николова, Борислав Сандов, Васил Къдринов, Генади Кондарев, Георг Тупарев, Евгения Аврамова, Кристина Димитрова, Мариана Стоянова, Найден Чакъров, Наталия Димитрова, Стоян Бешков, Христо Генев и Ясен Атанасов.

IMG_0283

Делегатите на Националното събрание на ЗЕЛЕНИТЕ приеха Декларация в подкрепа на гражданските сдужения във Варна, които се борят активно, заедно с местната организация на партията, срещу противозаконните сделки, търговията с влияние и корупцията, свързани с ОУП на Варна и проектите „Алея Първа“ и Ботаническата градина – Еко Парк „Варна“ в курорта „Св. св. Константин и Елена“.Покана до местните организации на ПП ЗЕЛЕНИТЕ да излъчат делегати за Националното събрание на партията

04.09.2009

Съгласно Устава на ПП “Зелените”, на 27 септември 2009 г. (неделя), в гр. София,  ж.к. Изток, ул. „Антон Чехов” 16А от 10.00 часа ще се проведе Национално събрание на ПП „Зелените” при следния дневен ред:

1. Откриване
2. Приветствия
3. Отчети на ръководните органи
4. Промени в устава на ЗЕЛЕНИТЕ
5. Освобождаване на НС, ИС и КС
6. План за действие до редовните местни избори 2011
7. Избор на нови ръководни органи
8. Декларации
9. Разни

Регистрацията на делегатите започва в 9:00 часа.

Всяка Местна организация на партията трябва да излъчи по 5 делегати на Националното събрание. Двамата съпредседатели (или единият председател и организационният секретар) стават делегати по право. Останалите трима се избират на заседание на съответната местна организация. Ако в някоя от местните организации има повече от трима, желаещи да бъдат делегати, се допуска присъствието им като гости на Националното събрание.

Делегати на Националното събрание могат да бъдат само тези членове на ПП Зелените, които са платили членския си внос до 30.09.2009.

Регистрацията за Националното събрание, както за делегати, така и за гости става чрез попълване и изпращане на Заявка за участие в срок до 24.09.2009 г., четвъртък по електронна поща: congress@zelenite.bg.

Примерен протокол от проведено заседания на МО за избор на делегати за Националното събрание на ПП ЗЕЛЕНИТЕ може да изтеглите от тук.ПП ЗЕЛЕНИТЕ свиква Национално събрание на 27 септември

28.08.2009

Съгласно Устава на ПП “Зелените”, на 27 септември 2009 г. (неделя), в гр. София ще се проведе Национално събрание на ПП „Зелените” при следния дневен ред:

1. Откриване
2. Приветствия
3. Отчети на ръководните органи
4. Промени в устава на ЗЕЛЕНИТЕ
5. Освобождаване на НС, ИС и КС
6. План за действие до редовните местни избори 2011
7. Избор на нови ръководни органи
8. Декларации
9. Разни

Регистрацията на делегатите започва в 9. 00 часа. Залата се намира на адрес: гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Антон П. Чехов, 16А, ет. 2.

Националното събрание е  върховният орган на ПП “Зелените” и се свиква на делегатски принцип. Всяка Местна организация на партията трябва да излъчи по 5 делегати на Националното събрание. Двамата съпредседатели (или единият председател и организационният секретар) стават делегати по право. Останалите трима се избират на заседание на съответната местна организация. Ако в някоя от местните организации има повече от трима, желаещи да бъдат делегати, се допуска присъствието им като гости на Националното събрание.

Регистрацията за Националното събрание, както за делегати, така и за гости става чрез попълване и изпращане на Заявка за участие в срок до 24.09.2009 г., четвъртък, на електронна поща: congress@zelenite.bg.

Изтеглете Заявка за участие в националното събрание на ЗЕЛЕНИТЕ от тук