ЗЕЛЕНИТЕ за инициативите на гражданското общество във Варна

28.11.2009

Поради зачестилите клевети, нападки и интриги с имена на граждански активисти във Варна и за да се избегнат бъдещи  манипулации, предоставяме следната информация, за да бъде ползвана като ориентир в медийното и обществено пространство:

Основни принципи на ПП ЗЕЛЕНИТЕ са утвърждаване и спазване на човешките и гражданските права и защита и опазване на природата и околната среда. Ето защо представителите на ПП ЗЕЛЕНИТЕ са активна част от варненското гражданско общество. Като такива ние работим съвместно и си сътрудничим с други граждани и граждански организации. В нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) – без задължителното обществено обсъждане, в края на 2008 г. бе приет предварителния проект на Общ устройствен план на Варна (ПП на ОУП) от тогавашния Министър на регионалното развитие и благоустройството. По този повод в началото на 2009 г. се оформи съвместно  работещ обществен кръг от неправителствени организации, инициативни комитети на граждани  и  индивидуални експерти, между които СОПА, ОЦОСУР, БДЗП, „Зелена Варна“, ОГС, независимия архитект Калина Павлова – член на ОЦОСУР, инициативни комитети по квартали – Изгрев, Сотира, Възраждане, Виница, Казашко, Владиславово, Звездица,  Инициативен комитет на родители и граждани, г-н Николай Цветков и още много други граждани, както  и членове на ЗЕЛЕНИТЕ. С всички тях  продължаваме ползотворното си сътрудничество по инициативата за прозрачно и целесъобразно проектиране на общия устройствен план на Варна с участието на гражданите в процеса на вземане на решения за бъдещето на града и следващите поколения. При организирането на протести към инициативната група се присъединиха още две (нови) сдружения – ООС ”Едно” и НАББ – представлявани от Светлозар Николов. Всички изброени организации реагираха с обща декларация и подписка срещу скандалната сделка с държавна земя от крайбрежието и Морската градина на Варна.

В подготовката на новия ОУП на Варна и сделката с Морската градина са намесени колосални икономически интереси на групировката ТИМ.  Групировката е основен инвеститор в Холдинг Варна АД, скандално закупил държавните земи и 100% собственик на ТПО „Варна“ – проектантското дружество, изготвящо Общия устройствен план на града. В светлината на подобен сблъсък на интереси е наивно да се мисли, че ходовете на опозицията ще бъдат оставени на произвола.
Много от организираните събития бяха последвани от опити за натиск върху хора от инициативната група и контра медийна кампания на Холдинг „Варна“, придружена с апатично мълчание от страна на централната и местна власт.

Напрежението зае своя връх през месец септември, преди наближаващите обществени обсъждания по ОУП на Варна, когато част от непокорните и неподкупни активисти бяха заплашвани. Заплахите бяха предимно срещу г-н Николай Цветков, арх. Калина Павлова и нейни близки. Г-н Кънчо Бонев бе подложен на натиск от работодателя му „Армеец“ АД и гражданският му договор с дружеството бе прекратен.

Протестният митинг пред Областната управа срещу мълчанието по сделката беше откровено умишлено дублиран от тълпа нахъсани ултраси, протестиращи срещу новините на турски език по БНТ. Всичко това е удар по общоприети  демократични ценности като свободата на словото и човешките права. Институциите и органите на реда останаха безучастни.

Премиерът и до днес упорито премълчава въпросите на журналисти във връзка с Морската градина. Няма реакция от негова страна на призивите ни за ревизия на сделката. Все още няма отговор на въпроса ни депозиран в Министерски съвет: „Може ли правителството да гарантира нашата сигурност?”.

Отговорите на наши заявления по Закона за достъп до обществена информация  са бавени и частично премълчавани.
Потърсихме помощта на европейския журналист Юрген Рот с надежда събитията да бъдат осветлени пред широката общественост. След неговото отворено писмо до Премиера на България атаките срещу независимия експерт арх. Калина Павлова станаха все по-агресивни. Тя бе набедена в източване на еврофондове чрез междуправителствен проект на Холандското и Българското министерство за регионално развитие, с обвинението, че е участвала като обучаващ се млад архитект (http://www.mycoast.eu/?lang=BG). За сплашване й бяха образувани следствия в прокуратура и икономическа полиция, от които първото на този етап е вече прекратено.

Агресията придоби нова форма с пресконференция на Светлозар Николов – председател на ООС – „Едно“ и НАББ, на която той се разграничи от „националните предатели, потърсили помощ от европейски журналист“! С лъжа г-н Николов е събирал подкрепа за тази инициатива от няколко представители на граждански организации – Инициативните комитети ”Сотира”, ”Виница” и „Възраждане”, за да обяви пред журналисти заедно с инж. Татяна Иванова (член на Зелена Варна и ООС – Едно), че в гражданската коалиция цари раздор и разцепление. Г-н Светлозар Николов (председател на ООС – Едно и НАББ) и инж. Татяна Иванова сами напуснаха широката гражданска коалиция.

Спекулациите с имената на арх. Калина Павлова и Николай Цветков за медиен тормоз смятаме за неоснователни и необосновани, предвид личния ни опит от съвместното ни сътрудничество с тях.
Опитите да се отмести фокусът от важните теми за града като ОУП и продажбата на изключителна държавна собственост от крайбрежието и да се насочи към дребнотемия, лични нападки и „жълти” новини, е опит за  заглушаването на гражданското общество.
Интригите, заплахите и клеветите спират развитието на обществото ни,  целенасочено разединяват прохождащите граждански формации и разрушават  общностното съзнание.
Бъдещето зависи от нас: от собствените ни решения и действията, които осъществяваме или си спестяваме.

ОТНОСНО „ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕЩУ ПРОЯВИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ВЪВ ВАРНА“

Декларацията на журналисти от някои варненски медии е поредния опит потребителите на журналистическия продукт да бъдат отровени с интриги и задълго отказани от интерес към обществения живот. Всъщност по тази изпитана схема се работи отдавна чрез поставени в обществото  фигури, които да водят недоволството на гражданите към една безмислена, прегаряща и безплодна активност, целяща в крайна сметка социална апатия. Приветстваме куража и гражданската позиция на тези журналисти и медии, които продължават да отразяват професионално и обективно проявите на гражданското общество и проявяват нетърпимост към заобикалящите ни несправедливост и беззаконие.

ПП ЗЕЛЕНИТЕПредвиденото в ОУП застрояване на крайбрежната ивица на Варна нарушава закона

20.11.2009

Общо становище на граждански организации и ЗЕЛЕНИТЕ по предварителния проект на новия Общ устройствен план на Варна.
Тринадесет граждански организации и партия „Зелените“ подписаха общо становище за предварителния проект на новия Общ устройствен план на Варна. Становището на организациите е изпратено до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), до Националния експертен съвет по устройство на територията, до кмета и Общинския съвет на Варна, както и до районните кметове на града.
Становището е подкрепено от инициативните комитети „Изгрев“, „Сотира“, „Възраждане“, „Виница“, „Казашко“, „Звездица“, „Владиславово“, на родители и граждани, Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, БДЗП, ОЦОСУР, „Зелена Варна“, „Обединено гражданско сдружение“ и партия „Зелените“. Позицията на организациите е съобразена с мненията на хората, изказани по време на обществените обсъждания на плана в различните райони на Варна.

В текста са представени 17 конкретни забележки към разработката и провеждането на досегашните процедури за приемането на плана. Всички възражения са придружени с конкретни предложения за корекции.

От градска брегова зона за рекреация, определена като такава с Подробен устройствен план (ПУП) от 2002 г., в проекта за Общ устройствен план (ОУП) на Варна крайбрежната ивица се превръща в зона за обществено обслужване с увеличени показателите за застрояване в нарушение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Като алтернатива организациите предлагат поради влизането в сила на ЗУЧК, територията да бъде отбелязана като градски паркове и градини, с възможност за устройване на подзони за застрояване за отдих, но с параметри, отговарящи на изискванията на ЗУЧК, и след широко и информирано обществено обсъждане, с ясни критерии за измерване и отчитане одобрението на обществеността.

„Липсва зелена политика в проекта за ОУП. Планираните зелени територии са разпокъсани и предимно съсредоточени в двата противоположни края на град Варна. В компактното градско ядро отсъстват зелени площи за широко обществено ползване и отговарящи на изискванията за пешеходен достъп за определено време (пешеходен изохрон) от 500 до 1000 метра от 6-7 до 15 мин.” се заявява със становището.
„Не се отчита естественият ландшафт (съществуващите дерета), за да се осигурят зелени коридори. Планът предвижда сериозно застрояване в горски територии без яснота за кого и с каква цел ще се строи”
В проектоплана предложената процедура за допускане и одобряване на ПУП-ове за централната градска част, остава без ясен ограничителен режим за строителство. В становището се предлага да има точни параметри за застрояването на историческата част на Варна, както и да бъдат въведени принципи за външно оформление и поддръжка на сградите в центъра на града.

С предложения нов план се предвижда унищожаването на Ботаническата градина и залесената територия с курортно строителство, а незалесената и частна земя да бъде определена за специализирани паркове.

Също така е неприемливо обслужването на връзките между централната част на града и южната част на града през следващите 30 години да се осъществява посредством един мост над Варненското езеро – съществуващия Аспарухов мост. Премостване в западната част на Варненско езеро не решава проблема с комуникацията на тези две части на града. Предвиденото съоръжение е в нарушение на съществуващата заповед на ЗМ“Казашко”. Вторият мост да бъде проектиран в по-тясната част на езерото, а не край Казашко, предлагат от гражданските организации.
Друго предложение на организациите се отнася до търсенето на варианти за изнасяне на летищните дейности за големи самолети извън града в рамките на стартиралото планиране на Регионална устройствена схема.
Предлага се и като алтернатива на необходимостта от територии за нови гробищни паркове в Общинския съвет да се обсъдят варианти за частни такива.
Други основни пропуски в проекта за нов ОУП са: липса на актуален и достоверен кадастър на Варна, на карта с общинските и държавни имоти, липса на информация за приоритети, срокове и гаранции за реализиране на планираните отчуждителни мероприятия и др.
Поради множеството съществени възражения планът следва да претърпи сериозна преработка, поради което е необходимо решението на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при
МРРБ и Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на община Варна да включва изричната препоръка към кмета в процеса на изработването на нов ОУП да не допуска изработване на проекти за нов ПУП, или на проект за изменение на ПУП по реда на чл.133 ал.7 от ЗУТ.

Подписалите общото становище настояват „протоколите от всички проведени обществени обсъждания да бъдат публикувани на сайта на община Варна”, както и „при определянето на членовете на комисията, която ще разглежда и обобщава възраженията и становищата по ОУП, кметът на община Варна да включи в нея представители на гражданските организации, които те сами да определят”.

Организациите настояват за свой представител при коригирането на предварителния проект на ОУП съобразно забележките, направени по време на обществените обсъждания по плана.

Изпълнителният съвет на ПП ЗЕЛЕНИТЕ подкрепи Становището на свое заседание на 10.11.2009г.

Може да се запознаете с пълния текст на Становището тук.

Приложение 1 – Карта на необосновано проектирани или променяни зони в ОУП на Варна

Приложение 2 – ОУП на Варна – Предложение на граждански организации